Šta ako na reviziji izlazi fekalna voda?

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Fekalne i otpadne vode mogu biti veliki problem. Kod domaćinstva koji grade septičke jame, koje nisu urađene po propisu, mogu se javiti mnogobrojni problem, neprijatnih mirisa, i zaraza okolmih domaćinstava i ugrožavanja prava drugih na čistu okolinu.

To se posebno dešava kada se septičke jame prave bez građevinske dozvole, a tada ni zidovi ni dno nisu dovoljno vodopropusni za zadržavanja fekalija i tako fekalna voda može odlaziti zajedno do bunara sa pijaćom vodom, što je ogroman problem za životnu sredinu ali i život ljudi.

Ova nemarnost može dovesti i do štete na susednim parcelama, uništiti useve i plodno zamljište. Zato je jako važno da se septičke jame ptave po svim propisima, ali i da se redovno prazne.

Redovno pražnjenje septičkih jama, po protokolu, koji je zakonski propisan, osigurava da fekalne vode odu na pravo mesto, a da ne dolaze u kontakt sa pijaćom vodom i plodnom zemljom i tlom, jer time ugrožavaju život drugih.

Ovlašćena lia za čišćenje i pravljenje septičkih jama, mogu vam pomoći da ne dođete u opasnost da fekalne vode iz vašeg domaćinstva naprave problem i drugima. Zato je važno da izaberete stručna lica, koja znaju svoj posao i mogu vam dati pisanu garanciju i račun za usluge, jer ćete sa njima sarađivati duže vreme.

Čišćenje septičkih jama od fekalija se mora redovno raditi, ipak, ovaj problem može biti i širih razmera, kada fekalija dospeju u reke, što je veoma rizično a biljno životinjski svet.