Odgušenje kanalizacije Surčin

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Praktično rečeno, kad god je to klijentu potrebno, majstori mogu da izađu na teren i da po njegovom zahtevu izvrše odgušenje kanalizacije Surčin.

Da kažemo to jednostavnije, kompanije koje na spisku usluga imaju i tu su dostupne 24 sata svakog radnog dana u toku sedmice, ali i u dane vikenda. Isto tako klijentima će biti omogućena ova usluga i za vreme bilo kog državnog praznika.

Važno je da klijenti budu informisani o tome da prvo moraju da kontaktiraju izabranu kompaniju putem telefona, te da obaveste zaposlene o detaljima u vezi sa problemom koji se javio u funkcionisanju kanalizacionog sistema, a bez obzira da li se radi o stambenom ili o ekom poslovnom objektu. S obzirom na to da klijenti daju informacije zaposlenima u tim kompanijama, to podrazumeva da će oni tom prilikom da daju samo okvirnu procenu o ceni usluge, odnosno o tome koliko će vremena biti potrebno za njeno izvršenje. Isto tako će tom prilikom oni biti informisani i o detaljima, koji su vezani za materijal, koji bi trebalo da bude korišćen za odgušenje kanalizacije Surčin.

Međutim, da bi klijent dobio precizne informacije kako o ceni, tako isto i o svim ostalim detaljima koji se tiču pružanja usluge, potrebno je da majstori izađu na teren. A oni će to učiniti, sasvim sigurno u najkraćem mogućem roku, nakon što ih klijent bude kontaktirao.

I ne samo to, nego će se tom prilikom o svim detaljima u vezi sa pružanjem usluge oni dogovoriti. Svakako će i potpisati ugovor o pružanju usluga, a zatim će nakon njihovog izvršenja da izdaju račun klijentu.

Odgušenje kanalizacije Surčin - hitne intervencije


Ranije je pomenuto da klijenti koji su zainteresovani za odgušenje kanalizacije Surčin najpre imaju obavezu da ostvare kontakt putem telefona sa zaposlenima u kompanijama, koje su za te usluge specijalizovane. Zatim će dobiti okvirnu procenu roka za izvršenje usluge, odnosno cene, ali će biti obavešteni i o svim ostalim detaljima.

Podrazumeva se da će tek kada majstori budu izašli na lice mesta, klijenti biti u prilici da dobiju precizne informacije o svemu, što je vezano za pružanje konkretne usluge.

Predviđeno je tom prilikom da majstor proceni i da li je neophodno da izvrši ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije Surčin, odnosno da proceni da li je neophodno da izvrši i snimanje kanalizacionih cevi mikro kamerama. U principu, klijenti bi trebalo da znaju da je u pitanju usluga, koja se smatra dodatnom i koja se primenjuje kada majstori ne mogu baš lako i brzo da ustanove gde je nastao problem. Zapravo mikro kamere detektuju na kom mestu u cevima je došlo do zagušenja, te pomažu majstorima da ga u što kraćem roku otklone.

Takođe je važno naglasiti i to da postoji mogućnost i kontrolnog snimanja cevi mikro kamerama, a nakon što bude izvršeno odgušenje kanalizacije Surčin. U pitanju je usluga koja u velikoj meri pomaže majstorima da ustanove da li su dobro izvršili čišćenje, te da imaju uvid u to u kakvom se stanju nalazi kanalizacioni sistem posle svega toga.

Treba naglasiti i to da kompanije, koje su usko specijalizovane za pomenutu uslugu, svakako mogu odgovoriti zahtevima klijenata, kada je u pitanju odgušenje wc šolje ili lavaboa, odnosno sudopere i uopšteno svih odvoda.

Pobrinuće se i da na zahtev klijenata izvrše čišćenje septičkih jama, kao i njihovu naknadno dezinfekciju, te odnošenje fekalija na mesto koje je za to određeno i u skladu sa aktuelnim pravilima.