Hitne intervencije - vodovod

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

S obzirom na to da je primećeno donekle i nepisano pravilo da se problemi sa vodovodnim ili kanalizacionim sistemom u različitim objektima događaju upravo po završetku uobičajenog radnog vremena, to su dostupne i hitne intervencije - vodovod. 

A u suštini to zapravo znači da će se vodoinstalateri potruditi da u najkraćem roku koji je moguć u datom momentu, izađu na teren i osposobe konkretni sistem za dalji nesmetani rad. Dobro je da napomenemo i to da je pravilo da u roku od 60 minuta od trenutka kada dobiju poziv od klijenta, te budu informisani o tome koji se problem dogodio u konkretnom prostoru, majstori treba da budu na navedenoj adresi. 

Od klijenta se svakako očekuje da ih detaljno informiše tokom razgovora o tome koji se tačno problem u tom prostoru javio. Na osnovu informacija koje izabrani vodoinstalater bude tom prilikom dobio od klijenta, on može i da iznese informacije o okvirnoj ceni izvršenja tih usluga, kao i o tome koliko smatra da će mu biti potrebno vremena za izvršenje tih usluga. Ali će svakako klijent precizno o svemu tome da bude obavešten tek nakon što majstor bude posetio taj objekat. Tada će najpre da se upozna sa konkretnim problemom. Onda će i proceniti koliko će mu okvirno vremena biti potrebno da konkretne popravke izvrši. 

Svakako će klijent i majstor tom prilikom i da potpišu ugovor o pružanju usluga. Upravo na osnovu tog ugovora će kasnije klijent i imati obavezu da izvrši plaćanje pružene usluge, kao i sav materijal koji će odabrani vodoinstalater tom prilikom da poristi. Podrazumeva se da će ga odabrani vodoinstalater pre toga obavestiti i o tome da se dolazak ne naplaćuje, odnosno da klijent ima obavezu da osim izvršene usluge, plati i sav materijal koji će za njeno izvršenje majstoru da bude potreban.

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da vodoinstalater zapravo u datom momentu nije u mogućnosti da vrši i neke krupnije popravke. U suštini, on će se potruditi da iskrsli problem reši na najbolji mogući način i u najkraćem mogućem roku. Ali ako je kvar toliko veliki, da iziskuje neko duže i samim tim zahtevnije angažovanje, majstor će vrlo verovatno predložiti vlasnicima konkretnog stambenog ili poslovnog prostora da sve te usluge u narednom periodu budu izvršene. Takođe je bitno napomenuti i to da će, na osnovu stanja u samom objektu, odnosno provene, predložiti i koliko brzo bi u narednom periodu trebalo konkretne usluge da budu izvršene.

Izlazak na teren u najkraćem mogućem roku


Svaki vodoinstalater će se, bez ikakve sumnje potruditi da nakon dobijenog poziva u roku od sat vremena budu na adresi, na kojoj se nalazi predmetni stan, kuća ili poslovni, odnosno bilo koji drugi prostor. A to i jeste najvažnije kada su u pitanju hitne intervencije - vodovod. 

Prethodno je obaveza svakog klijenta da majstora informiše o tome koji se problem dogodio u samom prostoru, kako bi on bio adekvatno pripremljen. Međutim, tom prilikom nijedan vodoinstalater nije u mogućnost da klijentu da bilo kakvu sigurnu procenu putem telefona, osim okvirne. A tek nakon što predmetni objekat bude posetio, nakon dogovora sa klijentom i lično se bude uverio u to zbog čega je došlo do problema u funkcionisanju vodovodnog ili kanalizacionog sistema u njemu, on će i moći da da zvaničnu ponudu klijentu.

U skladu sa pravilima će ga obevestiti i o tome da osim usluge, koju je potrebno izvršiti, klijent treba da plati i sav metrijal koji će vodoinstalater koristiti za popravku. I o tome će svakako da dobije račun, na osnovu koga će i moći da izvrši plaćanje.

Bitno je da vlasnik konkretnog prostora ima na umu i to da su hitne intervencije - vodovod, kao što im i sam naziv kaže, usmerene na izvršenje usluga koje se smatraju neodložnim za dalje funkcionisanje samog sistema. Obično se u toku hitnih intervencija saniraju problemi sa napuklim ili oštećenim cevima, odnosno sa začepljenim odvodima i kanalizacijom uopšte. Takođe će se majstor potruditi i da tom prilikom otkloni curenje iz bojlera, recimo ili curenje ventila.

A u zavisnosti od toga o kolikom kvaru se radi, odnosno da li je vodoinstalater uopšte u mogućnosti da izvrši sve neophodne popravke kako bi u potpunosti kanalizacioni i vodovodni sistem osposobio u tom prostoru, zavisiće i da li će on kompletnu uslugu izvršiti odmah ili kasnije. Uopšteno govoreći, hitne intervencije - vodovod bi trebalo da podrazumevaju brzu reakciju, odnosno sanaciju iskrslog problema i to u najkraćem roku koji je u datoj situaciji moguć. 

Ali ako se radi o nekom većem kvaru, vodoinstalater će vlasniku određenog prostora da preporuči izvršenje predviđenih usluga u toku narednih nekoliko dana.

Podrazumeva se da će se on potruditi svakako da osposobi u potpunosti vodovodni, odnosno kanalizacioni sistem u tom prostoru, kako bi nesmetano funkcionisao dok ne budu izvršene sve usluge, koje će dovesti do njegovog nesmetanog funkcionisanja u budućem periodu. 

Iako vodoinstalater ne naplaćuje uslugu izlaska na teren, trebalo bi da svaki klijent zna da hitne intervencije - vodovod podrazumevaju naplatu izvršenja same usluge, te eventualno svog materijala koji će majstor tom prilikom da utroši.