Otpušavanje slivnika

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Trebalo bi u određenom vremenskom periodu vršiti čišćenje slivnika, ali i septičkih jama. A to se takođe odnosi kako na dvorišne, tako isto i na takozvane Gajgerove slivnike. Svakako treba naglasiti da su Gajgerovi ili Gajger slivnici oni, čija je namena za deponovanje atmosferske kanalizacije. 

Isto tako je poznato da se u dvorištu u slivnicima u toku jeseni i zime nakupi dosta grančica, ali i ostale prljavštine, koja i te kako utiče na njihovo funkcionisanje.

Upravo zato je po završetku tog vremenskog perioda, a idealno sa proleća da bude izvršeno profesionalno otpušavanje slivnika. 

Iako mnogi vlasnici kuća, na prvom mestu smatraju da mogu samostalno da očiste slivnik i da je to dovoljno, vrlo često se već sa prvom kišom uvere da mora da bude angažovan profesionalac kako bi ta usluga bila izvršena onako kako je potrebno, a da bi slivnik zaista duži vremenski period optimalno funkcionisao. 

Ne treba zaboraviti ni to da su kompanije, koje vrše profesionalno otpušavanje slivnika specijalizovane i za čišćenje septičkih jama. Svakako da će se stručnjaci potruditi da odgovore na zahtev klijenata vezano kako za čišćenje dvorišnih, tako isto i za čišćenje takozvanih Gajger slivnika, ali i za čišćenje i dezinfekciju septičkih jama. Naravno da su dostupne i mnoge dodatne usluge koje obezbeđuju kasnije optimalno funkcionisanje i svih vrsta slivnika i septičkih jama. 

Čišćenje i profesionalno otpušavanje slivnika u dvorištu 


U principu je sasvim svejedno da li se slivnici u dvorištu nalaze u okviru neke kuće, odnosno u blizini stambene zgrade ili nekog poslovnog objekta, jer će vodoinstalateri koji su specijalizovani za odgušenje slivnika svakako izvršiti tu uslugu u najkraćem mogućem roku. Oni će tom prilikom koristiti specijalne alate, kako bi očistili u potpunosti određeni slivnik, te omogućili da on može nesmetano da prima vodu, odnosno da funkcioniše onako kako je i predviđeno.

U principu se otpušavanje slivnika može vršiti kako ručno, tako isto i mašinski. 

Na licu mesta će profesionalni vodoinstalater da donese odluku o tome koji način otpušavanje i čišćenje treba da bude primenjeno i to sve na osnovu stanja koje bude zatekao na terenu. 

Primera radi, ukoliko je zaprljanje manje, onda je gotovo sigurno da će profesionalno otpušavanje slivnika biti izvršeno ručno, odnosno uz korišćenje električne sajle. Kada kažemo manje zaprljanje, pod tim se misli da je došlo vremenom do taloženja mulja u slivniku, odnosno da u njemu ima sitnih grana od drveća, te iglica od zimzelenog drveća i lišća. Dakle, ako je u pitanju zaprljanje tog tipa, koje se smatra manjim, onda vodoinstalater koristi električnu sajlu, kako bi u potpunosti pročistio slivnik i omogućio njegovo nesmetano funkcionisanje u budućem periodu. 

S obzirom na to da postoje dvorišni slivnici u kojima ima i nekih krupnih materija, odnosno predmeta, kao što su na primer plastične kese, tada govorimo o nešto ozbiljnije zaprljanju. U tom slučaju će vrlo verovatno vodoinstalater da izvrši mašinsko otpušavanje slivnika. 

Treba naglasiti da se u tom slučaju koriste specijalna vozila za čišćenje, odnosno za otpušavanje, kada se ono vrši pod pritiskom. U principu uspešnost ovakvog načina čišćenja i otpušavanja slivnika je gotovo 100%. zahvaljujući pritisku, odnosno vozilima koja se koriste za mašinsko otpušavanje slivnika, jer će apsolutno sve nečistoće i biti otklonjene. A to u stvari znači da će konkretni slivnik funkcionisati onako kako je predviđeno.

Šta su Gajgerov slivnik?


Slobodno možemo reći da je u pitanju specijalna vrsta slivnika. Takozvani Gajgerov i ili Gajger slivnici su oni, koji se koriste za atmosfersku kanalizaciju. Ima ih u dvorištima, ali u posebnim slučajevima se koriste i za javnu kanalizaciju.

Gajgerovi slivnici preko imaju rešetku, koja je izrađena najčešće od čelika i njihove dimenzije mogu biti različite.

Ukoliko dođe do začepljenja ovakvog jednog slivnika, onda je vrlo verovatno da se tada nataložila prljavština iz vazduha, odnosno mulj sa ulice ili iz dvorišta, kao i lišće i grančice. Tada se često događa da ako ne bude izvršeno profesionalno otpušavanje slivnika, već prilikom prve, čak i slabije kiše dođe do nemogućnosti primanja vode. Onda sasvim sigurno znamo da je došlo do začepljenja. A u tom slučaju je važno kontaktirati izabranog vodoinstalatera, koji bi trebalo da pristupi otpušavanju tih slivnika.

U principu, kao i kada je u pitanju otpušavanje slivnika u dvorištu, tako isto i ovde važi pravilo da vodoinstalater donosi odluku na licu mesta da li će primeniti ručno ili mašinsko otpušavanje. U suštini on odlučuje da li je bolje da pristupi korišćenju električne sajle i to učini ručno ili će potrebno da budu angažovana namenska vozila, kako bi bilo izvršeno mašinsko odgušenje slivnika. 

Šta je važno za otpušavanje slivnika?


Uopšteno rečeno, trebalo bi reagovati pre nego što dođe do poteškoća sa funkcionisanjem određenog slivnika, bez obzira da li je to dvorišni ili Gajger slivnik.

Naime, čak i ako se nekome učini da voda normalno otiče, uvek je dobro na početku proleća, odnosno po završetku jeseni i zime izvršiti profesionalno otpušavanje slivnika. Na taj način će oni biti osposobljeni za nesmetani radu u nastupajućem periodu.

Poznato je da obično u toku proleća i jeseni dolazi do pojave veće količine padavina, pa je upravo u tom periodima godine i najbitnije da slivnici funkcionišu na najbolji mogući način. Upravo iz tog razloga je opšta preporuka da se otpušavanje slivnika vrši najpre na proleće. A poželjno je da to čak bude dva puta godišnje, ako je ikako moguće.