Dežurni vodoinstalater

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Svima nam se barem jednom u životu dogodilo da iz čista mira, tako reći, pukne cev u  zidu ili da iz ventila krene da prska voda...

Pored toga, neretko se dešava da se zapuši wc šolja ili da kada prestane da odvodi vodu, pa svakodnevni, normalni život postaje nemoguć.

Nekada sekunde odlučuju o tome da li ćemo imati veliku štetu ili će sve proći bez većih posledica. Upravo zbog toga su tu naši majstori, koji su dostupni bukvalno u svakom trenutku.

Razlog je sledeći – hitne intervencije ne biraju ni mesto ni vreme kada će da se dogode, tako da je potrebno da postoji neko ko je uvek u pripravnosti.

Vama je važno da kada okrenete broj telefona, sa druge strane neko prihvati vezu, odnosno, da se odmah zaputi na teren, ka vašoj adresi. 

Majstori obično stižu za  manje od jednog sata, i to ako se nalazite bilo gde na teritoriji Beograda. Ovo važi i za situacije kada su praznici, kada je Nova godina, Božić, Uskrs, Prvi maj, kada su u toku godišnji odmori ili bilo šta drugo.

Koji god problem da se javi u vezi sa funkcionisanjem bilo vodovodnog ili kanalizacionog sistema u nekom objektu, dežurni vodoinstalater će nastojati da ga reši u najkraćem mogućem roku. A to se odnosi na poteškoće u funkcionisanju pomenutih sistema i u poslovnim i u stambenim objektima bilo koje vrste. Svakako nije zgoreg naglasiti i to da ovaj majstor usluge može pružiti ne samo u stanovima i kućama, nego i u poslovnim prostorima, odnosno u kom god prostoru da je to potrebno. 

Svaki bi klijent trebalo u tom smislu da bude potpuno rasterećen, prosto zato što ako na primer u toku noći dođe do curenja vode iz cevi, može jednostavno samo kontaktirati majstora i on će vrlo brzo da izađe na teren. Podrazumeva se da će se potruditi što je moguće pre da otkloni konkretni problem, te da osposobi vodovodni ili kanalizacioni sistem u potpunosti u okviru konkretnog objekta. 

Treba svakako naglasiti i to da je nepisano pravilo da se curenje vode iz bojlera, odnosno curenje ventila i uopšteno različiti problemi u vezi sa funkcionisanjem vodovodnog ili kanalizacionog sistema, događaju kada je već završeno radno vreme majstora ili u toku noći. Nije neobično ni da se tako ozbiljni kvarovi dogode u dane vikenda ili onda, kada je neki državni praznik, pa retko ko i radi. Upravo iz tog razloga dežurni vodoinstalater je dostupan neprekidno klijentima. U suštini to znači da ga oni mogu kontaktirati ne samo po završetku radnog vremena i u toku noći, već isto tako i subotom i nedeljom, odnosno kad god je bilo koji državni praznik u našoj zemlji.

Hitne intervencije u bilo koje doba dana ili noći 


Kad god se dogodi neki problem, koji se odnosi na nesmetano funkcionisanje kako vodovodnog, tako isto i kanalizacionog sistema u nekom objektu, odnosno ako dođe na primer do pucanja cevi, dežurni vodoinstalater će što je moguće pre da dođe u konkretni objekat. A tom prilikom će naravno nastojati da vrlo brzo i sanira taj ili bilo koji drugi problem, koji je doveo do ometanja rada jednog ili drugog pomenutog sistema. 

Ono što moraju znati svi klijenti jeste da postoje kvarovi, koji zahtevaju i nešto duži rad. Iz tog razloga i napominjemo da ako se, na primer dogodi u toku noći da dođe do takvih poteškoća, dežurni vodoinstalater će najpre da sanira kvar. Posle toga će da proceni da li je potrebno da sutra ili u narednih nekoliko dana svoj rad nastavi i u potpunosti osposobi vodovodni ili kanalizacioni sistem u tom objektu za nesmetano korišćenje. 

Svakako je vrlo važno da klijent u što kraćem roku, nakon što primeti da je došlo na primer do curenja vode iz bojlera ili do pucanja ventila, kontaktira ovog majstora. Sa njim će precizirati detalje, a nema nikakve sumnje da će se on potruditi da u najkraćem mogućem roku pošto dobije poziv od klijenta, poseti konkretni stan, kuću ili poslovni prostor. Predviđeno je da se dežurni vodoinstalater tom nekom prvo upozna sa stanjem na terenu, odnosno da utvrdi gde je tačno došlo do kvara i šta ometa funkcionisanje jednog ili drugog sistema. Zatim će na osnovu svoje procene odlučiti da li će kvar samo sanirati i nastaviti u narednom periodu da vrši neophodne popravke ili će biti u prilici da istog momenta osposobi za nesmetani rad vodovodni, odnosno kanalizacioni sistem u tom objektu. 

Vodoinstalaterske usluge 


Podrazumeva se da izabrani dežurni vodoinstalater može da pruži sve usluge, koje su klijente u datom momentu potrebne. U principu, jedino što se razlikuje u odnosu na angažovanje tog majstora u toku radnog vremena jeste cena tih usluga. Zato i treba istaći da se hitne intervencije, odnosno agažovanje dežurnih majstora, u principu naplaćuje prema drugačijem cenovniku od standardnog, prosto zato što on te usluge vrši van uobičajenog radnog vremena.

Svakako da će klijent na vreme da bude upoznat sa time da je cena usluga, koje se smatraju hitnim intervencijama, ipak nešto viša nego kada se iste te usluge vrše u toku zvaničnog radnog vremena. 

Svaki klijent bi trebalo da zna i to da bilo koji dežurni vodoinstalater nije u mogućnosti da na primer u toku noći vrši neke veće popravke. Ali to ne znači da se neće potruditi što je moguće pre da otkloni konkretnu poteškoću. Naime, nepisano je pravilo da u tom slučaju majstor najpre sanira, što je moguće pre nastalu štetu, a onda se dogovara sa klijentom o budućim intervencijama. Podrazumeva se da će on već u toku narednih dana nastojati da otkloni konkretni kvar. 

Takođe bi trebalo klijenti da budu obavešteni i o tome da dežurni vodoinstalater izlazak na teren ne naplaćuje. Ono što klijent mora u tom slučaju platiti svakako jeste izvršenje konkretne usluge ili više njih, kao i materijal koji će majstor tom prilikom da utroši. 

Iako će pružiti sve vrste vodoinstalaterskih usluga po potrebi, dežurni vodoinstalater u principu u toku noći ili u dane vikenda, odnosno tokom bilo kog državnog praznika vrši samo hitne intervencije. A u njih između ostalih spada i curenje vode iz bojlera, zatim popravka napukle cevi, kao i sve vrste odgušenja odvoda, odnosno kanalizacije, te zamena ventila koji cure.