Vodoinstalater Rakovica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Kako ni jedan stanovnik ove beogradske opšine ne bi brinuo ako u njegovom stanu, odnosno kući ili poslovnom objektu dođe na primer do curenja vode iz cevi u kupatilu, to su vodoinstalateri dostupni praktično bez ikakvog prekida svim klijentima. Radi se o tome za svaki vodoinstalater Rakovica može željene usluge da pruži klijentu kad god je to potrebno.

Da pojednostavimo, bez obzira da li je problem iskrsao tokom radne sedmice, to jest u periodu od ponedeljka do petka ili je reč o vikendu, klijent ima mogućnost da kontaktira odabranog majstora. Izuzev toga, oni mogu usluge za koje su specijalizovani da pruže i u toku bilo kog državnog praznika.

Sve to je posebno važno kada su u pitanju hitne intervencije, tako da klijenti zaista nemaju apsolutno nikakvog razloga da brinu o tome da li će vodoinstalater izaći na teren u najkraćem mogućem roku ili ne.

U svakom slučaju je njihova obaveza da se obrate odabranom majstoru preko telefona i da ga obaveste o svim detaljima. A u te detalje prvo spada prezentovanje problema sa kojim su se susreli, odnosno informisanje majstora o tome koje bi usluge eventualno trebalo izvršiti. Tek na osnovu tih informacija izabrani vodoinstalater Rakovica će biti u prilici da klijenta obavesti ne samo o tome koliko će koštati konkretna usluga, nego i o tome koliko bi vremena trebalo da bude potrebno za njeno izvršenje. Svakako da će informisati klijenta i o eventualnom materijalu, koji je potrebno tom prilikom da bude dokupljen i korišćen.

Inače, pravilo je da nijedan angažovani majstor ne naplaćuje dolazak na adresu klijenta. U tom slučaju je obaveza vlasnika konkretnog stambenog ili poslovnog prostora da plati uslugu, koju će odabrani vodoinstalater Rakovica da pruži, odnosno da plati sav materijal koji je tom prilikom utrošen.

Podrazumeva se da će što je moguće pre nakon kontakta sa klijentom majstor nastojati da izađe na teren. Inače je to vrlo važno, zato što klijent preko telefona dobija samo okvirnu procenu svega, a finalnu procenu dobija nakon što majstor bude imao uvid u predmetni objekat. Tada će formirati konačnu ponudu, te sa klijentom potpisati ugovor o pružanju usluga. Naravno da će nakon izvršenih usluga klijent dobiti i račun izdat od strane majstora.

Za koje usluge je specijalizovan vodoinstalater Rakovica?


Svakako je najvažne informisati sve zainteresovane da svaki vodoinstalater Rakovica može da izvrši hitne intervencije po pozivu klijenta. Međutim, to nisu sve usluge za koje su ovi majstori specijalizovani.

Oni između ostalog mogu da izvrše i ugradnju kanalizacionih cevi, kao i zamenu ili reparaciju ventila. 

Prilikom renoviranja kupatila, ovi majstori mogu da izvrše zamenu, odnosno ugradnju apsolutno svih sanitarnih elemenata, te usluge koje je potrebno.

Klijenti u čiem kupatilu ili kuhinji je potrebno izvršiti popravku bojlera, mogu slobodno da kontaktiraju bilo koga od ovih majstora. Tom prilikom oni mogu izvršiti čišćenje bojlera od kamenca ili zamenu grejača, a ako bude bilo potrebno, izvršiće i zamenu, odnosno ugradnju kako kuhinjskog, tako isto i bojlera za kupatilo.

Popravka vodokotlića takođe spada među usluge, za koje je specijalizovan svaki vodoinstalater Rakovica. Izuzev zamene plovka, oni mogu i celokupan mehanizam na vodokotlićima po potrebi da zamene, ali i da izvrše ugradnju ne samo vodokotlića, nego i svih ostalih sanitarnih elemenata.