Vodoinstalater Košutnjak

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

U svako doba i dana i noći, odnosno u dane vikenda, ali i u toku bilo kog praznika će izabrani vodoinstalater Košutnjak izaći u najkraćem roku na teren i pobrinuti se da konkretni ili kanalizacioni ili vodovodni sistem osposobi. 

Pored toga što će konkretne vodoinstalaterske usluge izvršiti u toku radnog vremena, odnosno u periodu od ponedeljka do petka, ovaj majstor mogu biti angažovani isto tako i u toku noći, kada se vrše hitne intervencije. 

Svaki klijent bi trebalo da zna i to da se hitne intervencije naplaćuju isključivo po cenovniku, koji nije isti kao i cenovnik koji će odabrani vodoinstalater da koristi u toku svog radnog vremena. Naravno da će svaki klijent, koji u tim trenucima ima potrebu za angažovanjem ovih majstora da dobije informaciju o tome da se hitne intervencije naplaćuju prema drugačijem, a najčešće nešto višem cenovniku od standardnog. 

Međutim, podrazumeva se da nijedan klijent neće biti neinformisan, budući da pre toga on od strane nadležnih dobija sve potrebne detalje ne samo o tome koliko će ga koštati izvršenje konkretne usluge, nego i o tome da se izlazak majstora na teren ne naplaćuje. Takođe će na samom početku izabrani vodoinstalater Košutnjak obavestiti svakog klijenta o tome da uz uslugu, on treba da plati i samo materijal, koji će biti tom prilikom korišćen. 

Da bi klijent mogao da dobije tačnu informaciju ne samo o tome koliko će koštati izvršenje određene usluge, nego i koliko će otprilike majstoru biti potrebno da je izvrši, on svakako mora da izađe na teren. Upravo zato je važno da klijent ima na umu da će prilikom telefonskog kontakta sa izabranim majstorom on dobiti samo uopštene informacije o svemu tome. 

Tom prilikom će se oni dogovoriti i o terminu, kada vodoinstalater Košutnjak može da izađe na teren. U principu, on se trudi da što je moguće pre ispoštuje klijenta i poseti predmetni objekat, kako bi ustanovio o kakvom tačno problemu se radi i da bi mogao da proceni da li može odmah da reaguje ili će to morati da učini kasnije.

Za koje sve usluge je vodoinstalater Košutnjak specijalizovan?


Na osnovu toga što bude video na terenu, odnosno u predmetnom stambenom ili poslovnom objektu, izabrani vodoinstalater Košutnjak će proceniti da li je potrebno da bude izvršena zamena ventila, odnosno zamena cevi ili zamena baterija. Takođe je ovaj majstor specijalizovan i za popravku svih tih elemenata. 

Po potrebi će izvršiti i čišćenje bojlera od kamenca, ali i zamenu termostata, odnosno grejača na bojleru. 

U slučaju da dođe do kvara na vodokotliću, a da odabrani vodoinstalater Košutnjak smatra da je u tome problem, izvršiće zamenu plovka. 

Izuzev toga, ovaj majstor specijalizovan je i za odgušenje kanalizacije, odnosno za snimanje kanalizacionog sistema specijalnim mikro kamera. U svakom slučaju će klijent biti informisan o tome da se ta usluga primenjuje onda, kada majstor nije u mogućnosti da utvrdi gde je došlo do začepljenja, odnosno ako je potrebno da bude upoznat sa time u kakvom stanju se kanalizacione cevi nalazi. 

Prilikom renoviranja kupatila, odabrani vodoinstalater Košutnjak može da izvrši i demontažu, odnosno kasniju montažu svih sanitarnih elemenata. Takođe može biti angažovan i kada je potrebno izvršiti podziđivanje kade, ali i za sve ostale usluge koje se vrše tokom renoviranja kupatila u različitim objektima.