Vodoinstalater Miljakovac

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Samim tim što su usluge, za koje je specijalizovan vodoinstalater Miljakovac dostupne praktično neprekidno, to klijenti treba da znaju da taj majstor vrši i hitne intervencije kad god je to potrebno. 

Ali je vrlo važno da znaju i to da se prema drugačijem cenovniku i hitne intervencije naplaćuju. Naime, u te usluge spadaju upravo one, koje odabrani vodoinstalater vrši u periodu van svog radnog vremena. A to znači da on može izaći na teren po pozivu klijenta i u toku noći, ali isto tako i u dane vikenda, kao i tokom bilo kog državnog praznika. 

S obzirom na to da je vrlo važno u što kraćem roku da osposobi vodovodni i kanalizacioni sistem u određenom objektu, ovaj majstor će nastojati da vrlo brzo posle telefonskog kontakta sa klijentom izađe na teren. A taj izlazak se ne naplaćuje, već se naplaćuje isključivo usluga koju izabrani majstor izvrši, odnosno materijal koji bude utrošio tom prilikom. 

Potrebno je da prvo klijent ostvari kontakt sa odabranim majstorom putem telefona. Tada bi trebalo i da ga obavesti o detaljima, koji su vezani za problem u vezi sa radom vodovodnog ili kanalizacionog sistema. Zatim će izabrani vodoinstalater Miljakovac obavestiti klijenta o tome koliko smatra da će mu vremena biti potrebno da te usluge izvrši i osposobi sistem za dalji rad, odnosno koliko će konkretna usluga koštati. Međutim, da nijedan klijent ne bi bio u zabludi, biće mu napomenuto da je u pitanju samo okvirna procena. 

Svakako da će vrlo brzo posle toga majstor da izađe na teren, te da navede i finalnu procenu. A posle izvršenja predviđenih usluga će i dati račun za to klijentu. 

Klijent mora biti informisati o tome da osim plaćanja konkretne usluge, on treba da plati sav materijal koji odabrani vodoinstalater Miljakovac bude iskoristio.

Koje usluge može da izvrši vodoinstalater Miljakovac?


Nema nikakve sumnje da bilo koji vodoinstalater Miljakovac može na zahtev klijenta da izvrši apsolutno sve usluge, sa ciljem osposobljavanja kako vodovodnog sistema u nekom stambenom ili poslovnom objektu, tako isto i kanalizacionog. 

Na osnovu njegove procene će i odlučiti da li je potrebno na primer da bude izvršena zamena sifona ili zamena baterije, odnosno zamena plovka na vodokotliću ili pak celog vodokotlića. 

Takođe može da izvrši i zamenu baterije, odnosno zamenu ventila na cevima ili njihovu reparaciju. Isto tako može da izvrši i zamenu celokupnih cevi, ali i čišćenje bojlera od kamenca, te zamenu termostata ili grejača. 

Ako neko renovira kupatilo, vodoinstalater Miljakovac može biti angažovan kako za izvršenje usluge demontaže starih sanitarnih elemenata, tako isto i ponovne montaže novih.

Pobrinuće se izabrani vodoinstalater i za čišćenje septičkih jama, te za odvoženje otpada na mesto, koje je za to i predviđeno. Ukoliko bude bilo potrebno, odnosno na zahtev klijenata može da bude izvršeno i čišćenje slivnika, kao i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama. Podrazumeva se da je najbitnije da konkretni majstor izađe na teren i da proceni koja usluga je najbolja u tom slučaju, kako bi problem koji je iskrsao bio zaista rešen u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko se bude dogodilo da odabrani vodoinstalater Miljakovac proceni da je kvar toliko veliki da on ne može istog momenta da reaguje, potrudiće se da kvar sanira, a da u dogovoru sa klijentom izađe na teren u narednih par dana, kako bi iskrsli problem u potpunosti rešio.