Postavljanje vodovodne instalacije

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Kada su temelji dobri, tada sve funkcioniše besprekorno. To se podjednako odnosi i na kuću i na stan, ali na firmu i uopšteno na sve što ljudi rade. Upravo iz tog razloga ističemo da je postavljanje vodovodne instalacije, kao i kanalizacione i elektroinstalacije u bilo kom životnom ili radnom prostoru od ključne važnosti za funkcionisanje ljudi u njemu kasnije. 

Ne bi trebalo da čudi i to, što se za izvršenje te usluge uvek preporučuje angažovanje stručnih lica i to isključivo onih, iza kojih se nalaze godine iskustva, te adekvatno znanje. 

Kada je u pitanju postavljanje vodovodne instalacije, treba imati na umu da je izuzetno važno da to zaista urade lica, koja znaju, jer od toga na koji način će u konkretnom prostoru da budu postavljene i kakve tačno cevi, će zavisiti i funkcionisanje ljudi u tom prostoru u budućnosti. 

Važno je znati to da vodoinstalateri koji vrše ovu uslugu, kao i za sve ostale, daju garanciju na izvršene radove. Takođe, oni nastoje i da ugrade upravo one cevi, za koje u datom momentu smatraju da su najbolje za konkretni prostor, odnosno da su i najtrajnije i najisplativije. 

Vrlo je važno dobro se pripremiti 


Svaki vodoinstalater koji je specijalizovan za postavljanje vodovodne instalacije zna koliko je važno da se izradi pažljivo plan i da se izvrši adekvatna priprema. Iz tog razloga upravo profesionalci praktikuju da najpre posete određenu kuću ili stan, te bilo koji drugi prostor u kome će kasnije da postavljaju vodovodne instalacije. Tada je takođe važno da se oni susretnu sa vlasnikom prostora ili sa licem koje je nadležno i da sve detalje u vezi sa montiranjem i postavljanjem cevi, odnosno svih ostalih segmenata vodovodne instalacije na vreme definišu. 

U skladu sa onim što bude video na terenu i sa zahtevima klijenta, vodoinstalater koji će biti zadužen za postavljanje vodovodne instalacije je u obavezi da izradi ponudu. A pre toga on mora da za sebe izradi plan, na osnovu dokumentacije koju će mu vlasnik prostora ili nadležno lice dati. Tek posle toga će znati i koji je to dodatni materijal koji mora biti utrošen, te gde je sve potrebno da budu postavljene vodovodne cevi, kao i svi ostali delovi vodovodnih instalacija. 

Zapravo tek kada sve to učini, on može i da iznese ponudu za postavljanje vodovodne instalacije, u kojoj će biti uneta i cena konkretne usluge. 

Koliko je vremena potrebno za postavljanje vodovodne instalacije?


Nijedan profesionalac neće odgovoriti tačno na pitanje klijenta koliko je vremena potrebno za postavljanje vodovodne instalacije, prosto zato što na taj proces utiče mnogo faktora. 

Podrazumeva se da će vodoinstalateri biti u prilici da informišu klijenta o tome koliko smatraju da će im okvirno vremena biti potrebno da postave i cevi i sve ostale delove, te da puste vodovodnu instalaciju u rad. Ali svaki iole ozbiljan vodoinstalater će se tom prilikom ograditi i navesti da on nije u mogućnosti da da preciznu informaciju o tome u kom vremenskom periodu će postaviti sve delove vodovodnog sistema, jednostavno zato što na to utiču i vremenski uslovi, ali i to da li se postavlja vodovodna mreža i vani, odnosno ako se postavlja kanalizaciona mreža, te zavisi i od toga da li će klijent pripremiti sav potreban materijal na vreme ili će možda biti neophodno da se neki delovi dokupljuju. Naravno zavisi i d toga o kolikom prostoru se radi. Na osnovu svih tih informacija vodoinstalater može, napominjemo još jednom, isključivo da informiše klijenta samo o okvirnom vremenskom periodu u kom će da izvrši postavljanje vodovodne instalacije u određenom prostoru.