Zamena cevi u kupatilu

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Neke jednostavnije popravke u kupatili ili u kuhinji, u principu mogu da urade mnogi muškarci. Primera radi, ako dođe do curenja vode na bateriji, a razlog je oštećena gumica, mnogi muškarci znaju kako da sa uspehom reše taj problem, bez potrebe da angažuju stručnjake. 

Zapravo je to jedna od situacija koja se najčešće događa i mnogi muškarci je prilično brzo rešavaju i samostalno.

Ali svakako da postoje situacije kada jednostavno njihovo znanje nije dovoljno, pa je tada neophodno da pozovu stručnjake. Posebno kada je u pitanju zamena cevi u kupatilu, jer je to definitivno potrebno prepustiti stručnjacima, koji osim adekvatnog znanja, svakako imaju i dovoljno iskustva u tome, pa će i konkretni problem sasvim sigurno uspešno i brzo da reše. 

Zamena cevi u kupatilu je posao za profesionalce


Iako možda neko smatra da čak i to može samostalno da izvrši, ni u kom slučaju se ne preporučuje da to i učini. Sve i da je to možda nekada ranije radio, zamena cevi u kupatilu je posao koji moraju izvršiti vodoinstalateri sa iskustvom. 

Ne samo zato što je u pitanju izuzetno zahtevan posao, nego i zato što neprofesionalna zamena cevi ili jednog njenog dela može kasnije da bude uzrok mnogim problemima, što opet dovodi do značajnih finansijskih izdadataka. 

Kada je potrebno da bude izvršena zamena cevi u kupatilu?


Isključivo onda kada vodoinstalater na osnovu prethodne procene stanja vodovodnog sistema u konkretnom kupatilu bude procenio da je neophodno da bude izvršena zamena cevi, potrebno je tom poslu pristupiti u što kraćem roku.

A da bi to mogao da odluči, on mora brzo nakon što ga klijent obavesti o tome da je u konkretnom prostoru došlo do curenja vode iz cevi, da taj objekat poseti.

Tamo će se upoznati direktno sa stanjem cevi, odnosno sa stanjem celokupnog vodovodnog sistema i tek onda će i moći da odluči o tome da li je potrebno da bude izvršena zamena cevi u kupatilu. 

Klijenti bi trebalo da znaju i to da je u pitanju usluga, koja može da bude izvršena u svako doba i dana i noći. Uzevši u obzir da se zamena cevi svrstava u hitne intervencije, to podrazumeva da vodoinstalateri izlaze na teren u najkraćem mogućem roku nakon dobijenog poziva, a nevezano za to koje je doba dana ili noći.

Takođe je važno napomenuti i to da se hitne intervencije po zahtevu klijenata vrše i u toku vikenda, kao i tokom državnih praznika, takođe i danju i noću, jednostavnije bi bilo reći da zamena cevi u kupatilu može da bude izvršena kad god je to potrebno, a svakako vrlo brzo nakon što klijent bude obavestio vodoinstalaterski servis o problemu sa kojim se susreo u svom stanu, kući, poslovnom ili nekom drugom prostoru. 

Potrebno je da svako od njih zna i to da će vodoinstalater možda morati da razbije zid, kako bi utvrdio u kom delu je došlo do problema sa funkcionisanjem cevi, te da bi bio u mogućnosti i da proceni da li je potrebno da bude izvršena zamena cevi u kupatilu ili je ipak dovoljno da bude zamenjen samo jedan njen deo. 

Kada bude izvršio procenu, vodoinstalater će precizirati sa klijentom i da li je potrebno da izvršenju te usluge pristupi odmah ili u nekom kasnijem terminu, koji će svakako da precizira sa klijentom. Nema nikakve sumnje da će se pobrinuti da u najkraćem mogućem roku tu uslugu izvrši i pobrine se da vodovodni sistem u kupatilu, u okviru bilo kog objekta osposobi za dalje korišćenje bez ikakvih poteškoća.