Zamena grejača na bojleru

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Podrazumeva se da nikome ne odgovara ako bojler u bilo kom prostoru ne funkcioniše. Možda je za nijansu jednostavnije ukoliko na primer protočni bojler ne funkcioniše, ali svakako to iziskuje angažovanje majstora i popravku. 

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih dolazi do kvara na bojleru, bez obzira da li je u pitanju standardni ili protočni, koji se koristi u kuhinji, jeste problem sa grejačem. Takođe se neretko problem u funkcionisanju ovog uređaja javlja i zbog nagomilanog kamenca ili zbog kvara na termostatu. Podrazumeva se isto tako da može biti primećen i problem sa ventilom na bojleru.

Međutim, treba naglasiti i to da će vodoinstalater predložiti da bude izvršena zamena grejača na bojleru tek nakon što bude posetio određeni prostor u kome se bojler nalazi i proverio da nije možda došlo do problema sa nagomilanim kamencem ili eventualno sa termostatom. 

Takođe se može desiti i da uopšte ne bude problem sa grejačem na bojleru, već da montaža nije izvršena u skladu sa pravilima, pa je eventualno došlo do pregorevanja neke žice. 

Pravilna montaža je ključna 

Iako mnogi muškarci smatraju da znaju kako bi trebalo da montiraju bojler, mnogobrojni vodoinstalateri su saglasni da se ipak ne treba šaliti sa time. 

Naime, ukoliko bojler ne bude pravilno montiran, najmanji problem je ako dođe do poteškoća u njegovom funkcionisanju. Mnogo veći problem jeste što ako bojler ne bude bio povezan pravilno, može doći do strujnog udara. Iz tog razloga se uvek preporučuje da vodoinstalater isključivo montira bojler, bez obzira da li je u pitanju standardni bojler koji se koristi u kupatilu ili protočni bojler, koji se najčešće koristi u kuhinji.

Pravilna montaža je ključna. Iako mnogi muškarci smatraju da znaju kako bi trebalo da montiraju bojler, mnogobrojni vodoinstalateri su saglasni da se ipak ne treba šaliti sa time. Naime, ukoliko bojler ne bude pravilno montiran, najmanji problem je ako dođe do poteškoća u njegovom funkcionisanju. Mnogo veći problem jeste što ako bojler ne bude bio povezan pravilno, može doći do strujnog udara. Iz tog razloga se uvek preporučuje da vodoinstalater isključivo montira bojler, bez obzira da li je u pitanju standardni bojler koji se koristi u kupatilu ili protočni bojler, koji se najčešće koristi u kuhinji.

Nepravilna montaža bojlera može dovesti do ozbiljnih problema. Na primer, curenje vode iz bojlera može izazvati oštećenje podova i zidova, što može biti skupo za popravku. Takođe, loše postavljen bojler može prouzrokovati nepotrebno povećanje računa za struju ili gas, jer može raditi neefikasno ili nepouzdano. Kvalifikovani vodoinstalateri imaju iskustva sa različitim vrstama bojlera i znaju tačno kako ih pravilno montirati.

Pored toga, vodoinstalateri su obučeni da identifikuju moguće probleme prilikom montaže bojlera i da ih reše pre nego što postanu ozbiljni. Oni će osigurati da sve veze budu čvrste i da nema curenja koje bi moglo da prouzrokuje štetu ili opasnost po bezbednost. Takođe, vodoinstalateri će se pobrinuti da bojler bude postavljen na odgovarajućem mestu, sa dovoljno prostora oko njega radi pravilnog provetravanja i održavanja.

Montaža bojlera zahteva i odgovarajuće alate i materijale. Vodoinstalateri će imati pristup specijalizovanim alatima i opremi koji su potrebni za sigurnu i efikasnu instalaciju bojlera. Pored toga, oni će koristiti visokokvalitetne delove i materijale kako bi osigurali dugotrajnost i pouzdanost sistema.

Važno je napomenuti i da je pravilna montaža bojlera često neophodna kako bi se očuvala garancija proizvođača. Mnoge kompanije neće priznati garanciju ako bojler nije pravilno instaliran od strane kvalifikovanog profesionalca. Stoga je angažovanje vodoinstalatera za montažu bojlera investicija u dugoročnu sigurnost i pouzdanost sistema.

Pored toga, vodoinstalateri mogu pružiti korisne savete o održavanju bojlera nakon montaže. Redovno održavanje može produžiti životni vek bojlera i smanjiti rizik od kvarova ili nezgoda. Vodoinstalateri će objasniti vlasnicima kako da pravilno podešavaju temperaturu bojlera i kako da ga očiste i pregledaju radi otkrivanja eventualnih problema.

Ukratko, pravilna montaža bojlera je ključna za sigurnost, efikasnost i dugotrajnost sistema. Angažovanje kvalifikovanog vodoinstalatera za ovaj posao može sprečiti potencijalne probleme i uštedeti novac na dugoročnom nivou. Dakle, umesto da rizikujete sa samostalnom instalacijom bojlera, pametnije je prepustiti taj posao profesionalcu koji ima potrebno znanje, iskustvo i alate za pravilnu montažu.

Bojler ne greje vodu 

Ukoliko vlasnik određenog prostora ili korisnik primeti da često nema tople vode u bojleru, iako je on uključen, u principu je najbolje da odmah kontaktira majstora. 

 

Pre toga bi svakako trebalo bojler da isključi, sigurnosti radi. 

Nemojte odmah da mislite da je potrebno da bude izvršena zamena grejača na bojleru u tom slučaju. Naime, vrlo je važno da vodoinstalater dođe na adresu i uveri se samostalno u stanje samog bojlera. Na osnovu toga će on proceniti da li je zaista došlo do kvara na grejaču, odnosno da li je eventualno problem u tome što se u bojleru nagomilao kamenac, pa on ne može da funkcioniše optimalno. 

Može se dogoditi i jednostavno da je došlo do nekih drugih problema u funkcionisanju ovog uređaja, tako da i ne mora možda biti izvršena zamena grejača na bojleru. Ali to niko ne zna dok vodoinstalater ne bude pregledao uređaj i utvrdio gde je tačno nastao problem. 

Vrlo je važno napomenuti i to da postoji dežurni vodoinstalater, te da njega klijenti mogu da kontaktiraju i po završetku standardnog radnog vremena i u toku noći, odnosno tokom bilo kog praznika ili subotom i nedeljom. Dakle, kad god je potrebno, taj majstor će izaći na teren i to u najkraćem mogućem roku. U principu bi trebalo sat vremena nakon razgovora sa klijentom da već bude na navedenoj adresi. 

Da li će biti neophodna zamena grejača na bojleru ili eventualno čišćenje bojlera od kamenca, vodoinstalater može da proceni tek nakon što se upozna sa stanjem samog uređaja. A tom prilikom će klijentu i dati informaciju o tome koliko će konkretna usluga koštati, kao i okvirnu procenu o tome koliko će trajati eventualna zamena grejača na bojleru, zamena termostata ili čišćenje bojlera od kamenca, odnosno zamena ventila na bojleru. 

Podrazumeva se da će klijent dobiti i ugovor o pruženim uslugama, na osnovu koga će izvršiti i plaćanje kasnije. 

Treba naglasiti i to da vodoinstalater ne naplaćuje dolazak, odnosno izlazak na teren. Ali naplaćuje svoju uslugu, tako da je obaveza klijenta i da plati sav utrošeni materijal. 

Da li je termostat ili je grejač na bojleru u kvaru?

Mnogi smatraju da je jedan od najčešćih kvarova na bojleru vezan za termostat. A to ćete primetiti ukoliko termostat ne pokazuje da ima tople vode, a na česmi je ima. To je upravo najbolji pokazatelj, te bi svakako trebalo pozvati odabrani servis i zakazati kada će biti izvršena zamena termostata na bojleru. 

 

Ali ako dođe do problema sa grejačem, to takođe možete vrlo lako da primetite. Naime, u većini slučajeva je zamena grejača na bojleru neophodna onda kada nema tople vode u bojleru, bez obzira što je on uključen duži vremenski period. Dakle, ako do toga dođe, možete biti gotovo sigurni da je zaista problem u grejaču. 

Dobro je napomenuti i to da dovoljno tople vode može da ne bude i iz drugog razloga. Ukoliko je bojler nešto stariji, odnosno ako duži vremenski period radi, zbog sastava vode u njemu dolazi do nagomilavanja kamenca. Sve to i te kako utiče na rad ovog uređaja. 

Onda kada dođe do preteranog nagomilavanja kamenca u bojleru, on jednostavno ne može da zagreje propisanu količinu vode. Tada mnogi ljudi misle da je potrebno da bude izvršena zamena grejača na bojleru, ali je baš zato važno da vodoinstalater poseti konkretni objekat i samostalno se uveri u to gde je došlo do poteškoća u njegovom funkcionisanju. Na osnovu toga će obavestiti klijenta da li je potrebno da bude promenjen grejač na tom bojleru ili da samo taj uređaj bude očišćen od kamenca. 

U oba slučaja se svakako preporučuje da ta usluga bude poverena profesionalnom vodoinstalateru, kako bi klijent izbegao neprijatne situacije u budućnosti, odnosno ako samostalno ne zameni grejač na pravilan način ili ako ne očisti bojler onako kako je pravilno.