Snimanje kanalizacije

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Usluga koja se može smatrati novijom, posmatrano istorijski, svakako je i snimanje kanalizacije. Sve to kažemo zato što ranije ona nije bila u opticaju, tako da bi vodoinstalater jednostavno na osećaj, što bi se reklo, vršio odgušenje kanalizacije. I zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, ali i znanju, mnogi majstori su prilično lako pronalazili deo kanalizacionog sistema u okome je došlo do problema sa funkcionisanjem.

Ali je danas i u ovom životnom segmentu zastupljena tehnologija, sa ciljem da što šta olakša ljudima. Tako je i sa ovom uslugom.

Dobro je prisetiti se i da je ranije je odčepljivanje kanalizacije vršeno isključivo ručnim sajlama, a sada su u upotrebi i namenska vozila za odgušenje kanalizacije pod pritiskom. 

Kada je u pitanju pomenuta usluga, ona ima za cilj da na prvom mestu olakša majstorima da izvrše odgušenje kanalizacije. Zatim će zahvaljujući mikro kamerama, koje se kreću kroz kanalizacionu cev, oni vrlo jasno videti gde je došlo do problema, te će tako moći i brže i efikasnije da konkretni problem otklone. 

Odgušenje kanalizacije - hitne intervencije 


Ono što je vrlo korisno za sve klijente i što bi svako, ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, svakako trebalo da zna jeste da vodoinstalater nudi hitne intervencije, kada je u pitanju i odgušenje kanalizacije. A ustvari to znači da u apsolutno bilo koji je doba noći, ali dana, te u dane vikenda i praznicima, odabrani vodoinstalater u roku od sat vremena po dobijanju poziva od klijenta izlazi na teren. Tamo će kao prvo utvrditi da li je potrebno da bude izvršeno snimanje kanalizacije ili može odmah da izvrši njeno odgušenje. 

Odluka ovog majstora u svakom slučaju zavisi od stanja cevi, odnosno od nivoa zaprljanja.

S obzirom na to da su u pitanju hitne intervencije, to je vrlo verovatno da će vodoinstalater snimanje kanalizacije, ako je potrebno, zakazati za sutradan ili za neki naredni dan, prosto zato što ta usluga ipak ne može da se svrsta u hitne intervencije. Ali ako bude mogao, on će na licu mesta da izvrši odgušenje kanalizacije, bilo ručno ili mašinski. Tom prilikom će ili koristiti ručnu sajlu za otčepljenje kanalizacije ili namenska vozila za odgušenje pod pritiskom.

Snimanje kanalizacionih cevi 


Ova usluga se smatra svojevrsnom dijagnostičkom metodom. Usluga dijagnostike je namenjena najpre olakšavanje celokupnog postupka odčepljivanjeakanalizacionih cevi. Naime, vodoinstalater će klijentima predložiti da bude izvršeno snimanje kanalizacije onda, kada ne može lako da pronađe gde je došlo do začepljenja, odnosno ako smatra da je došlo čak i do određenog oštećenja cevi. 

Konkretna usluga se vrši uz primenu takozvanih mikro kamera, koje pokazuju jasno majstoru gde je došlo do problema i pomažu mu da izvrši mnogo lakše odgušenje kanalizacije. Isto tako, snimanje kanalizacije pomaže majstoru i da pomogne da otkloni eventualni kvar na cevima, koji tom prilikom uoči. 

Ukoliko to bude bilo potrebno, majstor može predložiti da bude izvršeno čak i kontrolno snimanje kanalizacionog sistema. Obično se ta usluga preporučuje, kako bi bilo sa sigurnošću utvrđeno da je problem sa začepljenim kanalizacionim cevima otklonjen, odnosno da je konkretna cev u potpunosti zakrpljena i osposobljena za dalji rad bez ikakvih smetnji.

Kako u praksi izgleda odgušenje kanalizacije?


Podrazumeva se da je najjednostavnija opcija ona, koja podrazumeva da majstor izađe na teren, te da u najkraćem mogućem roku otkloni začepljenje kanalizacionog sistema, bilo ručno ili mašinski. Međutim, svi smo i te kako svesni da je to praktično idealna situacija i da se retko kada može sresti u praksi. 

U suštini, odgušenja kanalizacije nije uopšte toliko jednostavan proces, kao što možda nekome ko posmatra sa strane izgleda. Vodoinstalater na prvom mestu mora da na osnovu određenih detalja odluči da li smatra da je bolje da bude izvršeno ručno odgušenje kanalizacije ili mašinsko. A odmah posle toga će da donese i odluku o tome da li je potrebno da bude izvršeno snimanje kanalizacionih cevi ili ne. 

Da nijedan klijent ne bi bio zbunjen, majstor će ga obavestiti o tome da je predložio uslugu snimanja kanalizacionog sistema zato što nije bio u mogućnosti da brzo i jednostavno utvrdi gde je nastao problem sa funkcionisanjem kanalizacione cevi, to jeste gde se javilo začepljenje. Upravo će majstoru snimanje kanalizacionih cevi pomoći u tome da utvrdi u kom delu sistema je došlo do poteškoće u funkcionisanju. A sve to će dovesti i do mnogo bržeg odgušenja kanalizacionih cevi u konkretnom slučaju. 

Vlasnicima određenog prostora će naravno biti predočeno sve to na vreme, kako ne bi bili zbunjeni odlukom vodoinstalatera da bude izvršena i ova dodatna usluga. Podrazumeva se da ona svakako utiče i na cenu, koja je predviđena za odgušenje kanalizacije u konkretnom prostoru. Upravo iz tog razloga majstor je u obavezi da svakog klijenta unapred o tim detaljima informiše. 

Još treba dodati i to da može biti zahtevano kontrolno snimanje kanalizacije. U principu se ta usluga predlaže samo onda, kada vodoinstalater nije u potpunosti siguran da je konkretni problem rešio sa uspehom.