Zamena slavine

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Funkcionisanje svih delova kupatila, ali kuhinje, a prvenstveno cevi, zavisi kako od toga na koji način su one ugrađene, u smislu da li je to uradio vodoinstalater ili amater, tako isto i od toga u kakvom stanju se nalaze ventili. A to se posebno odnosi na one koji se nalaze u zidu, prosto zato što se do njih teže može dopreti i teže se može izvršiti zamena ventila, ukoliko dođe do curenja. 

Sasvim očekivano i ventili, kao i bilo koji drugi delovi vodovodnog ili kanalizacionog sistema, imaju svoj vek trajanja. 

A kada su u pitanju ventili u zidu, vrlo je problematično kada dođe do oštećenja na njima. Neretko se događa da na tim ventilima dođe do curenja, koje vlasnik stana, kuće ili bilo kog drugog objekta prosto ne primeti. I on to zaista i ne može da primeti, sve dok na primer ne čuje od komšije, koji živi u stanu ispod, da je uočio fleke po plafonu, koje možda nastaju upravo od tog ventila koji je popustio. 

Samostalna zamena ventila 


Ovde odmah moramo naglasiti da se ni u kom slučaju ne preporučuje zamena ventila od strane amatera, prosto zato što to može da prouzrokuje mnogo veći problem. Naravno da postoje muškarci, koji su se sa godinama izvestili da izvrše i ovo, ali je uvek bolje da to učini profesionalni vodoinstalater. 

Međutim, ako i uprkos tome želite da samostalno izvršite zamenu bilo kog ventila u kući ili u stanu, odnosno u apsolutno bilo kom objektu, svakako je potrebno da imate određeno znanje u vezi sa funkcionisanjem vodovodnih instalacija u tom objektu. Bez toga, ne bi nikako trebalo ni da razmišljate o tome da promenite ventil. 

Podrazumeva se da pre nego što počne zamena ventila, bez obzira koji ventil je u pitanju, potrebno je da bude zatvoren dovod vode na glavnom ventilu. O tome naravno vodi računa vodoinstalater, ali osoba koja samostalno odluči da promeni ventil, često može na to i da zaboravi. Sve to dovodi kasnije do mnogo većih poteškoća, odnosno do mnogo većih problema u samom objektu. 
Imajte na umu da bi svakako trebalo da imate i kučinu, kao i sav potreban alat, te da pre toga naravno kupite novi, odgovarajući ventil. 

A ako želite da zamena ventila ne prouzrokuje mnogo veliku materijalnu štetu, svakako je mnogo bolje da kontaktirate izabrani vodoinstalaterski servis i da se dogovorite sa majstorom kada može doći na teren. Važno je da znate da se izlazak na teren ne plaća, već kada bude izvršena zamena određenog ventila, klijent je u obavezi da plati ranije definisanu cenu te usluge. Što se tiče materijala, to pada na teret klijenta, a odabrani vodoinstalater će ga pre toga svakako i o tom detalju obavestiti. 

Vodoinstalater - hitne intervencije 


Ukoliko primetite da je ventil popustio, poželjno je da odmah kontaktirate vodoinstalaterski servis i precizirate u kom trenutku može vodoinstalater da izađe na teren. Trebalo bi da znate i to da svaki vodoinstalater nastoji, a posebno kada su u pitanju hitne intervencije, da izađe u najkraćem mogućem roku na teren, kako bi bilo kakav problem otklonio što je moguće pre. A to se posebno odnosi na situaciju kada je potrebno da bude izvršena zamena ventila. 

Svakako je potrebno da on prvo proceni da li je neophodno da bude izvršena zamena tog dela vodovodnog sistema ili eventualno njegova reparacija. Na osnovu toga će i obavestiti klijenta da li može odmah da bude izvršena zamena ili u narednom periodu, prosto zato što mora da bude obezbeđen i sam ventil. 

Ne tako retko se događa i da osobe koje samostalno odluče da ugrade ventile, oštete taj deo sistema, a najpre zbog nestručnosti, pa vrlo brzo posle toga mora da bude izvršena i zamena ventila. Upravo iz tog razloga se uvek preporučuje kontaktirati proverenog majstora, koji će sve te usluge da izvrši.

Šta ako ventil počne da curi u toku noći?


Najbitnije je da vlasnik određenog prostora uoči na vreme da je došlo do poteškoća u radu određenog ventila, odnosno da je došlo do curenja. Čak i ako se to bude dogodilo u sred noći, ne bi trebalo da bude zabrinut za to, jednostavno zato što zamena ventila može da bude izvršena ne samo u toku noći, bez obzira da li je radni dan ili vikend, već i u toku dana, a posle završenog radnog vremena konkretnog majstora. Isto tako vodoinstalaterske usluge su dostupne i u toku svih državnih praznika. Praktično, vodoinstalater nastoji da izađe na teren u najkraćem roku pošto ga klijent obavesti da je došlo do poteškoća u funkcionisanju ventila, odnosno da je došlo do curenja. 

Svakako treba naglasiti i to da zamena ventila definitivno može da se svrsta u hitne intervencije. A to znači da će izabrani vodoinstalater moći tu uslugu da izvrši kad god je to potrebno, to jest vrlo brzo nakon što klijent bude ostvario kontakt i dogovorio se sa majstorom kada će da izađe na teren. 

U principu bi on trebalo da već sat vremena nakon razgovora sa klijentom bude prisutan u konkretnom prostoru.