Čišćenje kamenca u bojleru

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

UPUSTVO: KAKO SE RADI ČIŠĆENJE KAMENCA U BOJLERU? NE POKUŠAVAJTE SAMI, AKO NISTE STRUČNO LICE!

Čišćenje kamenca u bojleru, odnosno skidanje kamenca sa grejača je jedna od najvažnijih intervencija i zato je važno da majstor redovno, minimum dva puta godišnje, a nekada i češće dođe na vašu adresu i detaljno očisti sav kamenac iz bojlera.

Nakupljanje kamenca u bojleru može dovesti do smanjenja efikasnosti grejanja vode i povećanja potrošnje energije, što rezultira većim računima za struju ili gas. Osim toga, kamenac može uzrokovati i oštećenje grejača, što može dovesti do skupih popravki ili zamene bojlera.

Redovno čišćenje kamenca nije samo važno za funkcionalnost bojlera, već može produžiti i njegov životni vek. Očuvanje grejača od kamenca omogućava bolje i efikasnije grejanje vode, što je ključno za udobnost i praktičnost svakodnevnog života.

Profesionalni vodoinstalateri imaju specijalizovane alate i tehnike za efikasno uklanjanje kamenca iz bojlera. Oni će pažljivo pregledati grejač i ukloniti sve naslage kamenca kako bi osigurali optimalno funkcionisanje bojlera.

Osim čišćenja kamenca, vodoinstalateri mogu takođe proveriti i druge delove bojlera kako bi se uverili da sve funkcioniše ispravno. To može uključivati pregled termostata, provere za curenje vode i ispitivanje sigurnosnih funkcija bojlera.

Zapamtite da je redovno održavanje ključno za dugotrajan i pouzdan rad bojlera. Ignorisanje problema sa kamencom može dovesti do ozbiljnih kvarova i neprijatnosti, kao što su nedostatak tople vode ili curenje bojlera.

Stoga, kada primetite znakove nakupljanja kamenca u bojleru, kao što su sporiji protok vode ili neobični zvukovi, odmah kontaktirajte vodoinstalatera kako biste zakazali čišćenje i održavanje. Na taj način ćete obezbediti siguran i efikasan rad bojlera u vašem domu.

Zašto je važno čišćenje kamenca u bojleru?

Redovno čišćenje kamenca u bojleru je od presudne važnosti, prvenstveno za rad grejača u bojleru. Poznato je da je grejač najvažniji deo bojlera, jer je on direktno odgovoran za rad bojlera, odnosno zagrevanje vode. Grejač je taj koji zagreva vodu i osigurava da se za određeno vreme zagreje potrebna količina vode. Kada postoje određeni problem sa grejačem, zagrevanje vode nije moguće.

Kada govorimo o kamencu, on nastaje kao posledica tvrde vode iz našeg vodovoda i njegovo taloženje na grejaču ne može da se izbegne. Kada se nataloži suviše velika količina kamenca, dolazi do sporijeg rada grejača. Suština je u tome, da grejač koji bi trebalo da zagreje vodu, sada ima dodatnu prepreku u vidu kamenca, te troši dodatnu količinu ennergije kako bi postigao optimalno zagrevanje vode. On umesto vode, zagreva kamenac, te se u tom slučaju troši bespotrebna energija, a samim tim može doći i do kvara u radu grejača, te je obavezno redovno čišćenje kamenca, kako bi on ispravno radio.

Kako se radi čišćenje kamenca?

Pre same intervencije čišćenja bojlera od kamenca, važno je da napomenemo, da čišćenje kamenca može obaviti samo stručna osoba, sa velikim iskustvom i svim potrebnim licencama. Obično je to vodoinstalater, zaposen u ovlašćenom servisu. 

Upozorenje: Nikako ne pokušavajte da kamenac iz bojlera očistite sami, jer možete napraviti mnogo veću štetu na bojleru, nego što je samo postojanje kamenca!

Samo čišćenje kamenca iz bojlera ima nekoliko faza:

Prva faza- isključiti dovod električne energije:

Kako bi ostali sigurni i bezbedni, stručno lice bi trebalo na prvom mestu i pre daljih koraka, da isključi dovod električne energije, kako ne bi došlo do strujnog udara i drugih opasnih situacija.

Zatim je potrebno zatvoriti ventil za toplu vodu i usmeriti bateriju u smeru tople vode, sve dok voda potpuno ne prestane da curi.

Druga faza- otvaranje bojlera:

Sledeća faza sastoji se u tome , da se bojler otvori, kako bi mogli da pristupimo unutrašnjosti bojlera, te je pre svega važno skinuti zaštitni poklopac i napojni kabl. Poklopac bi trebalo raskačiti sa svih kablova i preći na sledeću fazu.

Zatim je potrebno skinuti brinox crevo i sigurnosni ventil za ulivne cevi, koji je obeležen plavom bojom, što znači da je za hladnu vodu.

Treća faza- postavljanje gumenog creva:

Sledeća faza sastoji se iz postavljanja gumenog creva, na cev za hladnu vodu i sprovesti ga u kadu ili u slivnik.

Sledeći korak, koji je jako važan jeste skidanje brinox creva  sa izlivne cevi za toplu  vodu. Potrebno je da kroz gumeno crevo izađe sve voda, koja se nalazila u bojleru.

Četvrta faza- uklanjanje termostata i grejača:

Zatim je potrebno ukloniti termostat sa bojlera i doviti dva vijka, a zatim je potrebno pripremiti posudu koju ćete postaviti i gde će se izliti preostala voda iz bojlera. Umesto posude, možete pustiti da se preostala voda izlije u kadu, u zavisnosti od toga gde vam se nalazi bojler.

Nakon termostata, porebno je skinuti i grejač i prirubnicu.

Kada ste uklonili grejač, potrebno je isperete unutrašnjost kazana.

Veoma važan korak je očistiti grejač, od kamenca, koliko je to važno napomenuli smo u tekstu iznad,a pored toga potrebno je očistiti i MG anodu, a zatim sve delove obrisati i osušiti.

Peta faza- vraćanje grejača i ponovno povezivanje:

Sledeća faza sastoji se od vraćanja grejača u bojler i ponovnog povezivanja svih elektrokomponenti. Kao što smo već rekli, potrebno je da ceo proces radi stručna osoba sa licencom, koja može na pravi način tumačiti uputstva i sprovesti ih na bezbedan način.

Nakon što smo povezali sve elektrokomponente, vraćamo poklopac od bojlera i postavljamo sigurnosni ventil za cev za hladnu vodu.

Završna faza

U završnoj fazi brinox creva je potrebno postaviti na sigurnosnu cev za toplu vodu i sigurnosni ventil, a potom i na priključke  vodovodne instalacije.

Poslednji korak se sastoji iz otvaranja ventila za napajanje iz vodovodne mreže. Radi provere, otvoriti bateriju u položaju za toplu vodu. Kada se na bateriji pojavi topla voda, to znači da je bojler spreman za korišćenje i da ima dovoljno tople vode.

Na kraju je naravno potrebno uključiti bojler u struju. Kada se lampica upali, ceo proces je uspešno završen.

Ukoliko primetite da bojler u vašem stanu ili u kući, odnosno u ma kom prostoru, nešto slabije greje vodu, odnosno ako je već predugo uključen, a ipak u njemu nema dovoljno tople vode, vrlo je verovatno da je u njemu došlo do nagomilavanja kamenca. Druga opcija koja se takođe može desiti ukoliko to primetite jeste da je eventualno ventil na tom bojleru u kvaru. A u određenim slučajevima je razlog za slabije zagrevanje vode oštećen kazan na bojleru. 

No, bilo koji da je razlog za slabije grejanje vode u vašem bojleru, najbitnije je da kontaktirate izabranog majstora, koji će u najkraćem mogućem roku izvršiti čišćenje kamenca u bojleru. Tačnije, on će prvo biti u obavezi da izvrši pregled bojlera, kako bi na osnovu toga ustanovio u čemu je problem, te će posle toga nastojati i da taj kvar otkloni, kako bi bojler mogao i dalje da radi kao ranije. 

Da budemo precizni, on će prvo posetiti konkretni objekat, kako bi se uverio u to da li nije zaista problem sa nagomilanih kamencem u bojleru ili smatra da je možda potrebno promeniti ventil, odnosno čak i ceo bojler. U određenim slučajevima će utvrditi da postoji problem i sa cevima, ali i sa termostatom, što su sve delovi bojlera koji u principu mogu lako da budu promenjeni, kako bi se on osposobio za dalji rad.

Ali, da vas ne plašimo bez razloga, najčešći razlog zbog koga bojler slabije greje vodu definitivno jeste velika količina nagomilanog kamenca. 

Zašto je bolje angažovati majstora za čišćenje kamenca u bojleru?


U principu, kada budete gledali majstora, koji će biti angažovan za čišćenje kamenca u bojleru, kako tu uslugu izvršava, lako možete pomisliti da to uopšte nije problematično i da ste možda čak i džabe zvali stručnjaka. Ipak, ako budete upitali nekoga ko je zaista stručan da li je uopšte moguće to učiniti samostalno, gotovo je sigurno da vam to neće preporučiti. 

Ne kažemo naravno da je nemoguće izvršiti čišćenje kamenca u bojleru samostalno, bez angažovanja vodoinstalatera sa višegodišnjim iskustvom, već navodimo da to nisu stvari sa kojima bi trebalo da se igrate. Zato je uvek bolje da kontaktirate određeni vodoinstalaterski servis koji ste odabrali i da se sa majstorom dogovorite oko toga kada će izaći na teren. 

Posebno je neprijatno ukoliko majstor nakon čišćenja bojlera od kamenca bude procenio da je potrebno i da zameni ventil. Naime, morate imati na umu da vodoinstalater na osnovu procene donosi odluku o tome da li je potrebno da bude izvršeno čišćenje kamenca u bojleru, zamena ventila ili dovodnih cevi ili čak zamena samog bojlera.

Međutim, ponekad može da pogreši u proceni, pa uvek prvo pristupa postupku čišćenja kamenca, prosto zato što nagomilani kamenac može da utiče na rad bojlera i da vodoinstalateru ne da jasno sliku o tome u kakvom stanju se taj uređaj nalazi. Ali čak i ako se to bude dogodilo, nemate razloga za zabrinutost, prosto zato što vodoinstalater ima dovoljno iskustva i moći će taj problem zaista da reši na najbolji mogući način i posle toga. 

Upravo zato i jeste sigurnija i bolja opcija da angažujete stručno lice sa dugogodišnjim iskustvom, koje će izvršiti čišćenje kamenca u bojleru i rešiti taj problem na dugoročnom nivou, odnosno osposobiti bojler u vašem stanu, kući ili u bilo kom drugom prostoru za dalje nesmetano korišćenje.

Komentari

ostavite komentar

Bojler je kupljen nov pre dve godine i primetila sam da ne greje najbolje, pozvala majstore i oni su mi resili problem. Dosta kamenca se nakupilo za ovo malo vremena, iznenadjena sam sta sam sve videla da su ocistili