Čišćenje kamenca u bojleru

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Ukoliko primetite da bojler u vašem stanu ili u kući, odnosno u ma kom prostoru, nešto slabije greje vodu, odnosno ako je već predugo uključen, a ipak u njemu nema dovoljno tople vode, vrlo je verovatno da je u njemu došlo do nagomilavanja kamenca. Druga opcija koja se takođe može desiti ukoliko to primetite jeste da je eventualno ventil na tom bojleru u kvaru. A u određenim slučajevima je razlog za slabije zagrevanje vode oštećen kazan na bojleru. 

No, bilo koji da je razlog za slabije grejanje vode u vašem bojleru, najbitnije je da kontaktirate izabranog majstora, koji će u najkraćem mogućem roku izvršiti čišćenje kamenca u bojleru. Tačnije, on će prvo biti u obavezi da izvrši pregled bojlera, kako bi na osnovu toga ustanovio u čemu je problem, te će posle toga nastojati i da taj kvar otkloni, kako bi bojler mogao i dalje da radi kao ranije. 

Da budemo precizni, on će prvo posetiti konkretni objekat, kako bi se uverio u to da li nije zaista problem sa nagomilanih kamencem u bojleru ili smatra da je možda potrebno promeniti ventil, odnosno čak i ceo bojler. U određenim slučajevima će utvrditi da postoji problem i sa cevima, ali i sa termostatom, što su sve delovi bojlera koji u principu mogu lako da budu promenjeni, kako bi se on osposobio za dalji rad.

Ali, da vas ne plašimo bez razloga, najčešći razlog zbog koga bojler slabije greje vodu definitivno jeste velika količina nagomilanog kamenca. 

Zašto je bolje angažovati majstora za čišćenje kamenca u bojleru?


U principu, kada budete gledali majstora, koji će biti angažovan za čišćenje kamenca u bojleru, kako tu uslugu izvršava, lako možete pomisliti da to uopšte nije problematično i da ste možda čak i džabe zvali stručnjaka. Ipak, ako budete upitali nekoga ko je zaista stručan da li je uopšte moguće to učiniti samostalno, gotovo je sigurno da vam to neće preporučiti. 

Ne kažemo naravno da je nemoguće izvršiti čišćenje kamenca u bojleru samostalno, bez angažovanja vodoinstalatera sa višegodišnjim iskustvom, već navodimo da to nisu stvari sa kojima bi trebalo da se igrate. Zato je uvek bolje da kontaktirate određeni vodoinstalaterski servis koji ste odabrali i da se sa majstorom dogovorite oko toga kada će izaći na teren. 

Posebno je neprijatno ukoliko majstor nakon čišćenja bojlera od kamenca bude procenio da je potrebno i da zameni ventil. Naime, morate imati na umu da vodoinstalater na osnovu procene donosi odluku o tome da li je potrebno da bude izvršeno čišćenje kamenca u bojleru, zamena ventila ili dovodnih cevi ili čak zamena samog bojlera. Međutim, ponekad može da pogreši u proceni, pa uvek prvo pristupa postupku čišćenja kamenca, prosto zato što nagomilani kamenac može da utiče na rad bojlera i da vodoinstalateru ne da jasno sliku o tome u kakvom stanju se taj uređaj nalazi. Ali čak i ako se to bude dogodilo, nemate razloga za zabrinutost, prosto zato što vodoinstalater ima dovoljno iskustva i moći će taj problem zaista da reši na najbolji mogući način i posle toga. 

Upravo zato i jeste sigurnija i bolja opcija da angažujete stručno lice sa dugogodišnjim iskustvom, koje će izvršiti čišćenje kamenca u bojleru i rešiti taj problem na dugoročnom nivou, odnosno osposobiti bojler u vašem stanu, kući ili u bilo kom drugom prostoru za dalje nesmetano korišćenje.