Odgušenje slivnika

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Osnovni uslov za nesmetano funkcionisanje ljudi u bilo kom stambenom objektu, odnosno zaposlenih u nekom poslovnom objektu jeste da i vodovodni i kanalizacioni, ali i elektro sistem funkcionišu onako kako bi trebalo. Kada nešto od toga nije u redu, to i te kako negativno utiče i na stanare i na zaposlene koji obitavaju u tom prostoru.

Svakako je najbitnije da ukoliko dođe do bilo kog problema, bude kontaktiran izabrani servis ili majstor, kako bi u što kraćem roku taj problem otklonio.

Profesionalno odgušenje slivnika


Najbitnije je da klijenti imaju na umu da vodoinstalaterski servisi uz brojne usluge, za koje su specijalizovani nude i ručno ili mašinsko odgušenje slivnika. U principu se ta usluga primenjuje i prema pravilima hitnih intervencija, što znači da vodoinstalater može na teren da izađe kad god ga klijent kontaktira, kako bi taj problem rešio.

Ističemo da hitne intervencije podrazumevaju brzu reakciju u bilo koje doba i noći i dana. Takođe, odgušenje slivnika u tom slučaju može da bude izvršeno i u dane vikenda, odnosno tokom bilo kog državnog praznika, s tim što je cenovnik za hitne intervencije nešto drugačiji od standardnog. Svakako će klijent neposredno pre izvršenja dogovorene usluge da bude informisan i o tome koliko će ona koštati, ukoliko se vrši kao hitna intervencija, odnosno van radnog vremena konkretnog servisa.

Uopšteno govoreći, vodoinstalateri će ručno odgušenje slivnika izvršiti u situaciji kada začepljenje nije naročito velikog obima. Takođe, na donošenje odluke o tome da se za odgušenje kanalizacije i slivnika koristi ručna sajla utiče i procena majstora da li može da uz njeno korišćenje dopre do mesta koje je problematično u konkretnom slučaju. Naravno da sve zavisi od njegove prethodne procene, pa je zato vrlo važno da se klijent odmah tokom telefonskog kontakta dogovori sa izabranim vodoinstalaterom kada će on moći da izađe na teren i poseti predmetni objekat, kako bi i procenio stanje slivnika, odnosno celokupnog kanalizacionog sistema.

U situaciji kada vodoinstalater proceni da je začepljenje izuzetno velikog obima i da se nalazi na mestu, koje nije dostupno uz primenu ručne sajle, on će klijentu preporučiti da odgušenje slivnika bude izvršeno pod pritiskom, to jest mašinski.

U tom slučaju se koriste namenska vozila, pa postoji mogućnost da recimo, ako ih klijent kontaktira u toku noći, oni ne mogu baš istog trenutka da izvrše ovu uslugu, već će se tada dogovoriti sa klijentom kada će to da učine, ali se podrazumeva da će to biti u najkraćem mogućem roku.

Bitno je napomenuti i to da u određenim slučajevima, kada vodoinstalateri ne mogu tako jednostavno da procene gde je došlo do problema, za odgušenje slivnika će biti preporučena i usluga snimanja celokupnog kanalizacionog sistema. Majstori tu uslugu primenjuju onda kada postoji sumnja da je došlo do određenih oštećenja unutar cevi ili kada ne mogu da utvrde gde je problem nastao.

Zahvaljujući primeni specijalnih mikro kamera, oni će u vrlo kratkom roku dobiti informacije o tome koliki nivo zaprljana je u pitanju, odnosno u kom delu cevi je do njega došlo, pa će na osnovu toga i odlučiti da li će biti izvršeno ručno odgušenje slivnika ili će biti neophodno da ta usluga bude izvršena pod pritiskom, odnosno uz korišćenje namenskih vozila.