Otpušavanje slivnika Čukarica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Održavanje odvoda u svim objektima, bez obzira da li su namenjeni stanovanju ili je možda u pitanju neki poslovni prostor, odnosno proizvodni pogon, od izuzetne je važnosti i za funkcionisanje kako vodovodnog, tako isto i kanalizacionog sistema u okviru tog objekta. Međutim, ne dešava se u praksi baš tako često da se naročita pažnja usmerava upravo na redovno održavanje i odvoda i slivnika, kako u unutrašnjosti određenog objekta, tako i u dvorištu, odnosno prostoru koji ga okružuje. 

Da ne biste često kontaktirali stručnjake, koji su pored ostalog specijalizovani i za otpušavanje slivnika Čukarica, valjalo bi da blagovremeno obratite pažnju na to kako se korisnici određenog prostora ponašaju, u smislu da li u slivnike bacaju i ono što ne bi trebalo, a što potencijalno može da dovede do začepljenja.

Zašto je važno da na vreme bude izvršeno otpušavanje slivnika Čukarica?


Ako su spoljni slivnici u pitanju, posebno je preporuka da se redovno čiste, kako ne bi bilo potrebe za angažovanjem stručnjaka specijalizovanih i za otpušavanje slivnika Čukarica, a u formi hitnih intervencija. Misli se pod tim, zapravo na pružanje konkretne usluge van radnog vremena izabranog vodoinstalaterskog servisa ili vodoinstalatera. Iako se hitne intervencije zaista mogu izvršiti u bilo kom trenutku, kada za tim postoji potreba, treba imati na umu da su u pitanju usluge koje podležu drugačijem sistemu naplate, u poređenju sa istim uslugama koje vodoinstalateri vrše u toku svog standardnog radnog vremena.

Nema sumnje da će majstori vrlo brzo posle kontakta sa klijentima precizirati i kada će izaći na teren, kako bi izvršili otpušavanje slivnika Čukarica, bez obzira da li su u pitanju dvorišni, gajger, septički ili slivnici koji se nalaze u unutrašnjosti konkretnog objekta.

Ukoliko je u pitanju začepljenje manjeg obima, odnosno ako je čep koji ometa funkcionisanje konkretnog slivnika relativno plitko u cevi, najverovatnije će vodoinstalateri da koriste ručnu sajlu, kako bi taj problem otklonili. Međutim, ima situacija kada je neophodno da otpušavanje slivnika Čukarica bude izvršeno mašinski, to jest uz korišćenje specijalnih vozila pod pritiskom. Najčešće se takva usluga vrši kada majstori procene da je zaprljanje većeg obima, ali i da je čep dublje u cevi, te da ne mogu uz korišćenje sajle da dopru do njega.