Čišćenje kanalizacije

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Odvodi u stambenim i poslovnim objektima bi definitivno trebalo da funkcionišu besprekorno, da ne bi došlo do potrebe za angažovanjem stručnjaka, koji će izvršiti profesionalno čišćenje kanalizacije.

Međutim, čak i ako ljudi vode računa o tome da u slivnike ne odlazi ono što ne bi trebalo, a što i te kako negativno utiče na rad kanalizacionog sistema, dešava se da dođe do začepljenja.

Šta je potrebno prvo učiniti?


Najbitnije je da vlasnici određenog stambenog objekta ili korisnici poslovnih prostorija imaju na umu da pre nego što kontaktiraju vodoinstalaterski servis i zahtevaju čišćenje kanalizacije, trebalo bi da obrate pažnju na to da li voda u slivnicima otiče onako kako je predviđeno. Naime, obično se neposredno pre začepljenja događa da na primer voda na wc šolji dospe do određenog nivoa, te da otežano otiče posle toga. Isto tako se događa i da na lavabou, odnosno u kadi ili tuš kabini, te u bideu vrlo primetno bude da voda otiče otežano.

Tada mogu učiniti dve stvari. Prva je da pokušaju samostalno da odčepe odvod, a druga je da kontaktiraju izabrani vodoinstalaterski servis.

Ono što bi svakako klijenti trebalo da imaju na umu jeste da vrlo često vakum guma, uz pomoć koje oni pokušavaju da otčepe odvod u većini slučajeva, nije dovoljna. Isto tako obično nije dovoljno ni sipati određena hemijska sredstva u odvod, prosto zato što na taj način problem neće da bude u potpunosti rešen. 

Profesionalno čišćenje kanalizacije


Međutim, ukoliko dođe do poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema u objektu bilo koje namene i površine, praktično govoreći jedino rešenje jeste angažovanje stručnjaka, koji će u najkraćem mogućem roku da izvrše profesionalno čišćenje kanalizacije.

Svakako će se oni potruditi da u što kraćem roku izađu na teren nakon što ih klijent kontaktira.

S obzirom na to da se otpušenje kanalizacije može vršiti na dva načina, to podrazumeva da će vodoinstalater na licu mesta utvrditi da li je bolje izvršiti ručno čišćenje kanalizacije ili je neophodno angažovanje specijalnih vozila, kada se odgušenje kanalizacije vrši pod pritiskom.

U principu će sve zavisiti od dve stvari. Naime, majstor kada izađe na teren proverava kao prvo gde je došlo do začepljenja, a kao drugo procenjuje kolikog je obima. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, naglašavamo da se ručno čišćenje kanalizacije obično preporučuje kada je zaprljanje manje i kada je do njega došlo na mestu, do koga se može lako dopreti ručnom sajlom, to jest koje je relativno blizu odvodu.

U slučaju da majstor proceni da je zaprljanje ipak nešto većeg obima, kao i da se ono nalazi na mestu teško pristupačnom ručnoj sajli, gotovo je izvesno da će on klijentu preporučiti da tom prilikom bude izvršeno čišćenje kanalizacije pod pritiskom, odnosno uz korišćenje specijalnih vozila. Ali, obzirom na to da su dostupne i hitne intervencije po pozivu građana, to znači da u određenim situacijama mašinsko odgušenje kanalizacije ne može biti izvršeno baš istog trenutka, a posebno ako vodoinstalateri izađu na teren u toku noći.

Svakako će se oni direktno sa klijentom dogovoriti o prvom slobodnom terminu i u najkraćem mogućem roku rešiti iskrsli problem sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema u konkretnom objektu.