Čišćenje oluka

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Bez obzira da li je u nekoj stambenoj zgradi, odnosno u fabrici ili u bilo kom poslovnom prostoru došlo do poteškoća sa funkcionisanjem spoljne kanalizacije, treba naglasiti da će vodoinstalateri izvršiti kako čišćenje oluka, tako isto i spoljnih slivnika i osposobiti odvodni sistem za nesmetano korišćenje.

Treba svakako imati na umu da ukoliko oluci nisu prohodni, to i te kako negativno utiče na celokupni objekat. Upravo zato i jeste važno reagovati na vreme, odnosno čim se primeti da je došlo to bilo kakvih poteškoća u oticanju vode nakon kiše, na primer. Naravno da oluke treba svakako očistiti makar jednom godišnje, ako ne i dva puta, jer se na taj način i osigurava njihovo nesmetano funkcionisanje, pored ostalog.

Zapravo je sasvim normalno da od nagomilanog lišća, ali i ostale prljavštine dolazi do poteškoća u oticanju vode iz oluka. Baš zato da ne bi došlo do začepljenja, pa da posle treba da bude izvršeno i odgušenje kanalizacije, neophodno je na vreme reagovati.

Čišćenje oluka na kućama i zgradama


Poznato je da mnogi vodoinstalaterski servisi među uslugama koje vrše nude i čišćenje oluka po zahtevu i potrebi klijenata. Ustvari je vrlo važno očistiti oluke posebno pred početak zimske sezone i osposobiti ih za nesmetano rad u budućem periodu, pa se u tom smislu makar sa jeseni predlaže da se izvrši kompletno čišćenje oluka i na kućama i na zgradama, ali i uopšteno na bilo kom drugom objektu.

Naravno da bi svi klijenti, zainteresovani i za izvršenje ove usluge, trebalo da znaju i to da u principu uopšte nije važno koliko je visoka zgrada, odnosno kuća, to jest koliko ima spratova ima građevina za koju se zahteva izvršenje ove usluge, jer specijalna vozila koja se koriste za čišćenje oluka mogu da budu primenjena i na većim visinama. Obično vodoinstalateri naglašavaju da oni koriste penjalice, tako da praktično do dessetog sprata sigurno mogu da dobro tom prilikom. A ako postoji potreba za čišćenjem oluka i na građevinama veće visine, to bi klijent svakako trebalo da naglasi, kako bi se majstori na vreme pripremili i za izvršenje te usluge.

Osim na kućama i zgradama, profesionalni vodoinstalateri sa višegodišnjim iskustvom po zahtevu klijenata mogu da izvrše i čišćenje oluka na industrijskim postrojenjima, ali i na objektima bilo koje druge namene, te da oluke i slivnike u potpunosti osposobe za dalji rad.

Najbitnije je da klijenti koji planiraju da angažuju ove majstore za izvršenje pomenute usluge, njih na vreme o tome obaveste i da sa njima preciziraju kada će moći da posete konkretni objekat.

Postoje i vodoinstalaterski servisi koji praktikuju da prvo pošalju majstore, kako bi se uverili u stanje na terenu, te da bi procenili kako će biti izvršeno čišćenje oluka u konkretnom slučaju i da se sa klijentom dogovore oko termina.

Takođe, ukoliko to bude bilo potrebno, oni će utvrditi i da li je došlo do oštećenja na olucima, odnosno da li je potrebno da bude izvršena njihova reparacija. A uz to će proveriti i stanje svih spoljnih slivnika i odvoda. Podrazumeva se da mogu izvršiti i čišćenje spoljnih slivnika, te naravno odgušenje kanalizacije kad god je to potrebno.