Odgušenje kanalizacije Beograd

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Situacije koje se dogode u stanovima i kućama, a koje iziskuju i angažovanje stručnjaka su, sasvim očekivano svima izuzetno neprijatne. U to zaista nema nikakve sumnje. Posebno ako domaćin kuće baš i nije vičan za određene poslove, odnosno ako su isključivo u tom trenutku u kući ili stanu pripadnice nežnijeg pola, koje budu i te kako zatečene situacijom. Možda je i najgora opcija kada se neka neprijatna situacija, vezano za funkcionisanje vodovodnog ili kanalizacionog sistema dogodi u toku noći. I to se odnosi kako na stanove i kuće, tako isto i na sve poslovne objekte.

Ali na svu sreću, na raspolaganju su svima vodoinstalateri, koji će u najkraćem mogućem roku posle dobijenog poziva da po zahtevu izvrše i odgušenje kanalizacije Beograd. 

Inače je pravilo da vlasnik stambenog ili poslovnog prostora nakon ostvarenog kontakta sa odabranim majstorom, treba da očekuje da će u narednih sat vremena od tog trenutka vodoinstalater da izađe na teren. Naravno da će tokom telefonskog razgovora klijent da dobije osnovne informacije o tome koliko će vremena biti neophodno otprilike za izvršenje usluge, kao i koliko će ona koštati. Ali pre toga je njegova obaveza da detaljno informiše majstora o tome koja se poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema u tom prostoru dogodila. Kada bude dobio sve te informacije, majstor koji je specijalizovan za odušenje kanalizacije Beograd će se potruditi da klijenta obavesti kao prvo o tome koliko smatra da će mu biti potrebno vremena da tu uslugu izvrši. Isto tako će ga informisati i o okvirnoj ceni za konkretnu uslugu ili više njih, s tim što će biti istaknuto da je u pitanju okvirna procena. Tačnije, procena na osnovu informacija koje će majstor tom prilikom da dobije od klijenta.

A nakon što majstor bude izašao na teren, odnosno posetio predmetnu nekretninu, on će na osnovu viđenog stanja da precizno informiše klijenta i o svim ostalim detaljima. Svakako se podrazumeva da će tom prilikom vlasnik stambenog ili poslovnog prostora da dobije informacije i o tačnoj ceni za konkretnu uslugu i uopšteno o tome šta je sve potrebno da bude izvršeno, kako bi kanalizacioni sistem opet optimalno funkcionisao. 

S obzirom na to da je odgušenje kanalizacije Beograd vrlo važno izvršiti u što kraćem roku, to klijenti praktično uopšte ne moraju da brinu, zato što vodoinstalateri svoje usluge nude neprekidno. A to zapravo znači da oni mogu izaći na teren ne samo u toku celog dana, nego i u toku cele noći, kao i u tokom radnih dana. Sem toga, oni usluge za koje su usko specijalizovani pružaju i u dane vikenda, ali i u toku bilo kog državnog praznika.

Odgušenje kanalizacije Beograd - hitne intervencije 


Najvažnije je da izabrani vodoinstalater reaguje što je moguće brže, kako bi odgušenje kanalizacije Beograd bilo izvršeno u što kraćem mogućem roku nakon telefonskog kontakta sa klijentom, to jest sa vlasnikom konkretnog prostora u kome je problem nastao. Sve to će u velikoj meri olakšati i vlasniku tog stana ili poslovnog prostora. 

Na osnovu procene majstora će biti odlučeno i da li će odgušenje kanalizacije u tom slučaju da bude izvršeno ručno ili će ipak biti neophodno da ta usluga bude izvršena mašinski. Svakako od nivoa začepljenja će zavisiti i odluka majstora, a samim tim i trajanje izvršenja usluge i cena. 

Snimanje kanalizacionih cevi 


U zavisnosti od toga o kom stepenu zagušenja se radi, odnosno od toga kakav je problem nastao u konkretnom stanu, kući ili u poslovnom objektu, biće odlučeno i da li je neophodno da bude izvršeno samo ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije Beograd ili je potrebno da bude izvršena i dodatna usluga, koja će u velikoj meri da olakša majstorima odčepljenje kanalizacije. 

Dodatna usluga koja se u tom slučaju predlaže klijentima se odnosi na snimanje kanalizacionih cevi mikro kamerama. One imaju za vilj da detektuju u kom delu cevi je došlo do začepljenja, što će majstorima biti i te kako od pomoći dok budu vršili odgušenje kanalizacije Beograd.

Samim tim što se za snimanje kanalizacionih cevi koristi najsavremenija oprema, klijenti će u vrlo kratkom roku da dobiju informaciju o tome gde je problem nastao, a zatim i kako vodoinstalateri smatraju da je najbolje rešiti ga. 

A isključivo na osnovu toga u kakvom stanju se nalaze kanalizacione cevi, odnosno celokupan kanalizacioni sistem u konkretnom objektu, zavisiće i da li će majstor da preporuči kontrolno snimanje kanalizacionih cevi. Zapravo se to preporučuje samo u određenim slučajevima, a na osnovu kontrolnog snimka će biti utvrđeno da li je poteškoća otklonjena i kakvo je stanje cevi u tom trenutku. 

Čišćenje slivnika, odvoda i septičkih jama 


Ukoliko bilo kome bude potrebno, trebalo bi da zna i to da kompanije, koje su specijalizovane za odgušenje kanalizacije Beograd mogu da pruže i druge usluge. A to se prvenstveno odnosi na čišćenje slivnika, zatim na čišćenje odvoda, te na čišćenje i pražnjenje septičkih jama. 

Svakako je važno da klijent prvo odabere koji od ponuđenih majstora mu najviše odgovara, a posle toga i da ostvari kontakt putem navedenog broja telefona i da sa njim precizira sve detalje. Predviđeno je da putem telefona klijent dobije osnovne informacije o tome koja je cena konkretne usluge i šta je sve potrebno da bude izvršeno tom prilikom, s tim što će kad majstor izađe na teren, dobiti i sve ostale informacije u vezi sa time.