Čišćenje septičkih jama

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Mada veći deo Beograda, ali i mnogih drugih gradova širom Srbije imaju javne kanalizacione sisteme, i dalje postoje lokacije u našoj zemlji, u kojima kanalizacija tog tipa još uvek ne postoji. U većini slučajeva se u takvim objektima koriste septičke jame. Prvo i osnovno o čemu treba voditi računa u tom slučaju jeste čišćenje septičkih jama, što je potrebno vršiti redovno.

U pitanju je usluga koju isključivo vrše profesionalci, odnosno vodoinstalaterski servisi i vodoinstalateri koji imaju sve potrebne alate i mašine. I ne samo da će oni po zahtevu klijenata da očiste konkretnu septičku jamu, nego će i da izvrše njenu dezinfekciju i odvoženje otpada na mesto, koje je za to predviđeno. Naravno, sve to će učiniti isključivo u dogovoru sa klijentima.

Redovno čišćenje septičkih jama je ključno za očuvanje njihove funkcionalnosti i sprečavanje neugodnih mirisa i zagušenja. Profesionalni vodoinstalateri imaju iskustvo i opremu potrebnu za efikasno čišćenje septičkih jama bez oštećenja sistema. Pored čišćenja, vodoinstalateri mogu pružiti i druge usluge vezane za septičke jame. To može uključivati popravke ili zamene oštećenih delova, kao i savete o održavanju kako bi se izbegli budući problemi.

Klijenti mogu biti sigurni da će vodoinstalateri pažljivo i odgovorno obaviti sve poslove vezane za septičke jame. Bezbednost, pouzdanost i efikasnost su uvek prioriteti prilikom pružanja ovih usluga. Osim čišćenja septičkih jama, vodoinstalateri mogu takođe pružiti savete o tome kako da se smanji opterećenje sistema, na primer, izbegavanjem bacanja masnih i uljanih otpadaka u sudoperu ili upotrebom biorazgradivih deterdženata.

Važno je redovno pratiti stanje septičke jame i reagovati na znakove potencijalnih problema, kao što su spor protok vode ili neprijatan miris. Kontaktiranje profesionalnog vodoinstalatera na prvi znak problema može sprečiti veće kvarove i osigurati dugotrajan i pouzdan rad septičkog sistema.

Koliko često se vrši čišćenje septičkih jama?

Postoje pitanja na koja nije moguće dati odgovor, koji će moći da se primenjuje u apsolutno svakoj situaciji. A jedno od takvih pitanja jeste i koliko često se vrši čišćenje septičkih jama?

Sasvim je jasan razlog zbog koga nije moguće da to pitanje pružiti jedinstveni odgovor.

Naime, odluku o tome kada će pozvati stručnjake, kako bi očistili i eventualno dezinfikovali konkretnu septičku jamu, vlasnik ili vlasnici određenog objekta donose na osnovu nekoliko parametara. 

Jednostavno, sve zavisi od toga kolika je septička jama u pitanju, na prvom mestu. Zatim se u obzir mora uzeti i to koliko osoba boravi u određenom prostoru, te da li je možda septička jama zajednička i koriste je nekoliko stanova, što je bio ranije čest slučaj u objektima sa zajedničkim dvorištem.

Kada se sve to bude uzelo u obzir, onda će i biti odlučeno koliko često se vrši čišćenje septičkih jama. Podrazumeva se da korisnici određenog prostora vremenom ustanove da li je potrebno da vodoinstalater bude kontaktiran jednom u tri ili šest meseci, a možda i češće. 

Najbitnije je o tome voditi računa, kako se ne bi dogodila situacija, koja je izuzetno neprijatna, a kada se konkretna septička jama prepuni. U tom slučaju se i vlasnici konkretnog prostora, odnosno njegovi korisnici, ali i vodoinstalateri nađu u velikom problemu, jer uz čišćenje septičkih jama, mora biti izvršena i njihova obavezna dezinfekcija, kao i dezinfekcija celokupnog prostora u kome je došlo do izlivanja fekalija. Upravo iz tog razloga bi trebalo i te kako voditi računa o tome da se ne dozvoli da septička jama bude prepunjena, jer će tako biti sprečene mnoge izuzetno neprijatne situacije, do kojih bez ikakve sumnje dolazi. 

Potrebno je da svi koji su zainteresovani za čišćenje septičkih jama imaju na umu da je ipak neophodno da nešto ranije kontaktiraju izabrani vodoinstalaterski servis. Tim pre što nisu baš svi vodoinstalateri specijalizovani za izvršenje te usluge, prosto zato što nemaju adekvatne mašine za to. Zato i jeste važno da klijent na vreme zakaže termin. 

Vrlo je važno i da tom prilikom precizira sa izabranim majstorom da li je u konkretnom slučaju potrebno da bude izvršena i dezinfekcija septičke jame, kako bi on mogao da izradi ponudu, sa kojom će na vreme i da upozna klijenta. Podrazumeva se da uz čišćenje septičkih jama, nadležni vodoinstalaterski servisi, odnosno vodoinstalateri koji su i za tu uslugu specijalizovani, nude i odvoženje otpada na mesto koje je za to propisano, tako da će i ta usluga svakako biti navedena u zvaničnoj ponudi.