Odgušenje kanalizacije Savski Venac

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Bez obzira u kom trenutku dođe u nekom prostoru do poteškoća sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema, klijenti nemaju razloga da brinu. Naime, na raspolaganju im je odgušenje kanalizacije Savski venac u bilo kom trenutku.

Stvar je u tome da kompanije, čija je to uska specijalnost, mogu pomenutu uslugu da pruže praktično kad god je to ljudima potrebno. Misli se i na radne dane i na dane vikenda, kao i tokom bilo kog državnog praznika. Svakako da su ove usluge dostupne i u toku dana i u toku noći. 

Na prvom mestu je neophodno da klijent kontaktira putem telefona zaposlene u tim kompanijama. Tom prilikom bi on njima trebalo da predoči kakav se to problem javio u konkretnom stanu, kući, odnosno poslovnom objektu ili u bilo kom drugom prostoru, a vezano za funkcionisanje kanalizacionog sistema. Budući da klijent daje informacije o tome, to će zaposleni u tim kompanijama imati mogućnost samo da daju okvirnu procenu kako cene konkretne usluge, tako isto i roka za njeno izvršenje. Tom prilikom će informisati klijenta i o tome da li je potrebno da bude dokupljen materijal za izvršenje konkretne usluge i koji bi to materijal bio.

Preciznu informaciju o svim tim detaljima klijent će dobiti tek pošto majstor bude izašao na teren. A nema sumnje da će se to desiti u najkraćem roku, nakon telefonskog kontakta.

U skladu sa pravilima poslovanja je predviđeno da klijent tom prilikom bude informisan ne samo o roku za izvršenje radova, nego i o tome da li će biti izvršeno ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije Savski venac. Svakako da će ga nadležni u ovim kompanijama informisati i o tome koliko će im biti potrebno vremena da konkretnu uslugu izvrše. A nakon što budu sve detalje zajedno precizirali, oni će biti u obavezi i da potpišu ugovor o izvršenju tih usluga.

Podrazumeva se da će svaki klijent, pošto majstori budu izvršili dogovorene usluge da dobije i račun.

Hitne intervencije - odgušenje kanalizacije Savski venac


Klijent koji bude imao problema sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema u bilo kom objektu bi trebalo da zna i to da su kompanije, čija je specijalnosti odgušenje kanalizacije Savski venac na raspolaganju u svako doba dana i noći. Zapravo njihovi zaposleni mogu konkretne usluge da izvrše ne samo u toku radnih dana, nego i u toku vikenda, a po potrebi i za vreme bilo kog državnog praznika.

Ističemo da je obaveza apsolutno svakoga, u čijem prostoru je potrebno da te usluge budu izvršene, da najprije preko telefona kontaktira odabranu kompaniju. Svakako da će nadležnima tom prilikom reći o kakvom problemu se radi u konkretnom prostoru. Tada klijenti dobijaju svakako samo okvirne informacije, prosto zato što se majstori nisu upoznali sa realnim stanjem na terenu.

Zato i naglašavamo da će majstori u najkraćem roku pošto budu dobili poziv od klijenata, nastojati da izađu na teren. Tamo će da se upoznaju sa realnim stanjem, a zatim će im predočiti kao prvo koliko će biti potrebno vremena da izvrše odgušenje kanalizacije Savski venac, a zatim i koliko će da usluga koštati. Naravno da će klijenti saznati i da li će to biti izvršeno ručno ili mašinski, ali i da li će biti neophodno da bude izvršeno snimanje kanalizacionih cevi mikro kamerama.

Uz osnovnu uslugu, zaposleni vrše i mnoge druge usluge, kao što je recimo čišćenje septičkih jama i odvoženje fekalija, te odgušenje wc šolje, sudopere i svih ostalih odvoda i slivnika.