Zamena ventila

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Mnogi muškarci obično smatraju da mogu da reše sve poteškoće, koje se jave u vezi sa funkcionisanjem bilo vodovodnog sistema u nekom stambenom ili nekom drugom objektu, bilo elektro ili kanalizacionog sistema. Postoje ipak situacije kada bi i te kako trebalo voditi računa o tome da amateri ne popravljaju ono što se pokvarilo, jednostavno zato što će na taj način možda izazvati veću štetu. 

Naravno da nije nemoguće je da zamena ventila, na primer bude izvršena i od strane vlasnika određenog stambenog objekta ili bilo koga u okviru nekog poslovnog objekta, ali je pitanje koliko će kvalitetno biti učinjeno i da li je ta osoba kompetentna za izvršenje konkretne usluge. prosto to se smatra vrlo ozbiljnom uslugom, čije izvršenje uvek treba prepustiti stručnim licima, da se ne bi dogodilo da iskrsne možda neki problem, koji će izazvati neko veće oštećenje. U takvim situacijama vodoinstalateri znaju šta je potrebno da učine, kako bi taj problem rešili, što se ne može baš reći za lica koja nisu stručna i koja nemaju uskistva u tome.

U svakom slučaju se preporučuje ipak kontaktirati vodoinstalaterski servis, kako bi majstor koji uz znanje ima i višegodišnje iskustvo, mogao da poseti predmetni objekat i utvrdi da li je uopšte potrebno da ventil bude zamenjen ili on može da bude repariran, odnosno da utvrdi gde je zapravo konkretni problem nastao i šta je sve potrebno učiniti da bi on bio sa uspehom otklonjen. 

Detekcija kvara je od ključne važnosti 


Jedino ukoliko vodoinstalater bude konstatovao da je ventil u takvom stanju, da ne može biti repariran, odnosno jednostavnim jezikom rečeno, popravljen, biće izvršena zamena ventila. U svakoj drugoj situaciji vodoinstalateri nastoje da izvrše sve eventualne popravke ako je moguće i da osposobe konkretni ventil za dalje nesmetano korišćenje. 

Svakako da postoje situacije kada to nije moguće, tako da nema nikakve sumnje da će majstor u tom slučaju da zameni konkretni ventil, to jest da će svakako pre toga obavestiti klijenta, odnosno vlasnika konkretnog stambenog prostora ili nadležno lice u određenom poslovnom prostoru o tome da mora ipak da bude izvršena profesionalna zamena ventila. 

U svakom drugom slučaju će on nastojati da konkretni ventil osposobi za dalje korišćenje, ali samo ako je uveren da to neće uticati na funkcionisanje celokupnog vodovodnog sistema u konkretnom objektu. 

Treba svakako naglasiti i to da vodoinstalateri mogu ne samo da izvrše zamenu svih onih ventila koji se nalaze na vodovodnim cevima, nego i zamenu glavnog ventila u kupatilu. Sem toga, zamena ventila u šahtu se takođe nalazi na spisku usluga za koje su ovi majstori specijalizovani. 

Posebno ako je problem nastao na ventilu u šahtu treba voditi računa o tome da izvršenje te usluge bude prepušteno stručnjacima, jer ako neko ko nema dovoljno znanja i iskustva u tome, pokuša da zameni taj ventil, postoji velika verovatnoća da će izazvati još veći problem i veću štetu. Zato se ne treba sa takvim stvarima igrati, već ako dođe do bilo kakvih problema u funkcionisanju ventila u glavnom šahtu, treba u što kraćem roku kontaktirati odabrani vodoinstalaterski servis i precizirati sa majstorima kada će moći da izađu na teren, kako bi bila izvršena profesionalna zamena ventila u šahtu.