Hitne intervencije kanalizacija

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

U principu, bez obzira koliko da je u pitanju neprijatna situacija u kojoj ljudi mogu da se nađu ukoliko dođe do začepljenja kanalizacije, kako u stambenom, tako isto i u poslovnom, ali i u svakom drugom prostoru, dobro je znati da su im na raspolaganju hitne intervencije kanalizacija.

Najjednostavnije bi bilo reći da to znači da će vodoinstalateri izvršiti po zahtevu klijenata odgušenje kanalizacije, kad god je to potrebno. 
Nema zapravo nikakve bojazni ako je u pitanju noć ili subota, odnosno nedelja, kao ni bilo koji državni praznik. Jednostavno, hitne intervencije se vrše po potrebi i u svako doba dana i noći, svakog dana u toku sedmice, ali po cenovniku koji je drugačiji od standardnog se naplaćuju.

Zato jeste važno napomenuti da je obaveza majstora da informiše svakog klijenta u tome pre nego što pristupi izvršenju određene usluge, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica.

Kako u praksi funkcioniše odgušenje kanalizacije?


Ako dođe do bilo kakvih problema sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema u nekom objektu, najbitnije da klijent odmah kontaktira izabrani vodoinstalaterski servis, odnosno izabranog majstora.

Kada bude sa njim kontaktirao putem telefona, potrebno je da ga informiše o tome koji se tačno problem dogodio sa kanalizacijom, odnosno da li je došlo do zagušenja ili izlivanja, recimo.

Odmah posle toga će se majstor dogovoriti sa klijentom kada može da izađe na teren, odnosno da poseti taj stambeni ili poslovni objekat, kako bi samostalno uvideo gde je nastao problem i utvrdi u kakvom stanju uopšteno se kanalizacioni sistem nalazi.

Svakako je važno naglasiti da se hitne intervencije kanalizacija vrše kad god je to neophodno i u najkraćem mogućem roku. To znači da klijent može majstora kontaktirati i u toku noći, odnosno van njegovog radnog vremena. Isto to se odnosi i na dane vikenda, odnosno na svaki državni praznik.

Nakon što majstor bude izašao na teren, njegova je obaveza da izvrši procenu, odnosno da odluči da li će odgušenje kanalizacije izvršiti ručno ili će biti neophodno da to učini uz korišćenje specijalnih vozila. U toj situaciji se odgušenje vrši pod pritiskom i izvršenje te usluge podrazumeva da se sistem u potpunosti osposobljava za dalje nesmetano korišćenje u dužem vremenskom periodu.

Hitne intervencije - odgušenje kanalizacije


U većini slučajeva vodoinstalater posle procene ima mogućnost da donese odluku o tome kako će pristupiti izvršenju ove usluge, odnosno kada će izvršiti odgušenje kanalizacije pod pritiskom ili će to učiniti uz korišćenje ručne sajle.

Kada su u pitanju hitne intervencije kanalizacija to podrazumeva da vodoinstalater najpre pokušava uz korišćenje ručne sajle da izvrši odgušenje, a ako to nije moguće, onda se dogovara sa klijentom kada će izaći na teren kako bi odgušenje kanalizacije izvršio pod pritiskom, to jest uz korišćenje namenskih vozila.

Svakako bi klijenti trebalo da znaju i to da se u većini slučajeva odgušenje uz korišćenje ručne sajle primenjuje onda kada je zaprljanje bliže odvodu i kada ono nije velikog obima. Obično vodoinstalater pristupa primeni usluge na taj način, te u većini slučajeva uspeva lako da otkloni problem.

Ali ako zaprljanje bude veće i ako do njega dođe na udaljenijem mestu u cevi, tako da vodoinstalater ne može tako lako da mu priđe uz korišćenje ručne sajle, gotovo je izvesno da će on izvršiti mašinsko odgušenje kanalizacije.

S obzirom na to da hitne intervencije kanalizacija podrazumevaju izvršenje tih usluga i u toku noći, obično ako je potrebno izvršiti odgušenje kanalizacije pod pritiskom majstor se dogovora sa klijentom kada će to naknadno da bude učinjeno, jednostavno zato što  treba da budu dovežena specijalna vozila, kako bi ta usluga bila izvršena pod pritiskom.