Snimanje vodovodnih cevi kamerom

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Postoje situacije kada vodoinstalater jednostavno ne može da reši neki problem na osnovu uvida u stanje samog objekta. U takvim situacijama naravno postoji rešenje, ali je tada potrebno da budu primenjene i druge dijagnostičke metode. A jedna od njih je i snimanje vodovodnih cevi. 

U principu, ukoliko u okviru samog kanalizacionog sistema u nekom objektu, bez obzira da li je on stambeni ili poslovni, dođe do određenih problema u vezi sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema, brza reakcija vodoinstalatera je od ključne važnosti. Zapravo bi njih trebalo klijent u najkraćem mogućem roku da kontaktira kada primeti da je došlo, na primer do otežanog oticanja vode u lavabou ili ako primeti da se voda u wc šolji „penje“. To vrlo verovatno znači da je došlo do zagušenja, te da je potrebna brza reakcija majstora. 

Međutim, mnogi ljudi su skloni da to ne učine, već pokušavaju na različite način da konkretni problem otklone. Iako se trude tom prilikom i koriste brojne hemikalije, kako bi otkloniti zagušenje, u vrlo kratkom periodu će shvatiti da na dugoročnom nivou to uopšte nije rešenje. Naime, kada se pristupa takvom načinu otklanjanja problema u funkcionisanju kanalizacije u bilo kom objektu, taj problem možda i bude rešen, ali na kratkoročnom nivou. U većini slučajeva se događa da vrlo brzo posle toga dođe opet do začepljenja kanalizacije, odnosno do otežanog oticanja vode u sudoperi, lavabou i kadi, na primer. Ali je dodatni problem taj što se tom prilikom u većini slučajeva javi mnogo jače zagušenje, pa ga je i teže otkloniti. Čak i ako to rade profesionalni vodoinstalateri. 

Baš zato je potrebno već prilikom prvih naznaka da nešto nije baš u redu sa odvodima u kupatilu ili kuhinji kontaktirati određeni servis, kako bi majstor izašao što je moguće pre na teren i konkretni problem otklonio.

Ukoliko odabrani vodoinstalater na licu mesta bude utvrdio da ne može na osnovu jednostavnog pregleda da proceni gde je došlo do problema u funkcionisanju kanalizacije, vrlo je verovatno da će klijentu predložiti da bude izvršeno snimanje vodovodnih cevi. 

Da ne bi bilo nikakve zabune, on će objasniti da prosto ne može da utvrdi sa sigurnošću gde je nastao problem, te da je potrebna neka dodatna dijagnostička metoda. 

U principu se snimanje vodovodnih cevi obično vrši kada se zagušenje kanalizacije javi na udaljenom mestu, odnosno kada vodoinstalater ne može baš tako lako da utvrdi gde je do problema u funkcionisanju vodovodnih cevi došlo. Isto tako se ova dijagnostička usluga primenjuje i ako dođe do oštećenja cevi, a vodoinstalater nije u mogućnosti da proceni gde se to oštećenje dogodilo, kako bi ga sa uspehom otklonio.

Odgušenje kanalizacije - dijagnostika 


Naravno da je najjednostavnije ukoliko vodoinstalater nakon izlaska na teren, a ako ga je pre toga klijent informisao o tome da je došlo do začepljenja kanalizacije, može na osnovu jednostavnog pregleda da utvrdi kako će u konkretnom slučaju da izvrši odgušenje kanalizacije. Tačnije, misli se na to da on treba da tom prilikom proceni da li će tu uslugu izvršiti mašinski ili ručno. 

Ali u praksi, postoje situacije, kada nije moguće izvršiti procenu, već je potrebno primeniti neke druge dijagnostičke metode. Na prvom mestu se misli na snimanje vodovodnih cevi, kako bi uz pomoć te dodatne dijagnostičke metode bilo utvrđeno gde se tačno problem javio i uopšteno u kakvom stanju su kanalizacione cevi. 

Svakako bi klijenti trebalo da znaju i to da je ovo dodatna dijagnostika, koja može biti preporučena da bi problem bio što brže rešen. 

Snimanje cevi mikro kamerama 


Ako dođe do toga da vodoinstalater preporuči snimanje vodovodnih cevi, on će koristiti moderne aparate, kako bi tu uslugu pružio. 

Specijalne mikro kamere se tom prilikom koriste, a majstor zahvaljujući tome, na licu mesta može da vidi u kakvom stanju su cevi, odnosno gde je tačno došlo do začepljenja. Sve to će mu i te kako biti od koristi prilikom odgušenja kanalizacije, odnosno prilikom popravke na primer napukle ili oštećene cevi. 

Upravo iz tog razloga i jeste važno da klijenti imaju na umu da se snimanje vodovodnih cevi ili kanalizacionih isključivo preporučuje ukoliko dođe do nekog problema, koji ne može da bude uspešno otklonjen uz primenu neke jednostavnije dijagnostike. 

Tom prilikom će vodoinstalater utvrditi kako bi trebalo da pristupi otčepljenju kanalizacionih cevi, odnosno na koji način bi trebalo da popravi naprsle ili na bilo koji način oštećene vodovodne cevi. Naravno da će na osnovu snimaka i biti siguran da li je eventualno potrebno da deo cevi ili cela cev bude čak i zamenjena. 

Kontrolno snimanje vodovodnih cevi 


Još jedna usluga koja je dodatna i koje se preporučuje isključivo po potrebi jeste i kontrolno snimanje vodovodnih cevi. Isto to se odnosi naravno i na kanalizacione cevi. 

Naime, nakon što vodoinstalater bude izvršio odgušenje kanalizacije ili sve eventualne popravke na vodovodnim cevima, on može proceniti da je potrebno da bude izvršeno i kontrolno snimanje. U pitanju je dodatna metoda, koja se primenjuje isključivo onda kada vodoinstalater želi da proveri da li je otklonio konkretni kvar, odnosno da li je kanalizacioni sistem u funkciji. Na taj način će on biti u potpunosti siguran da je konkretni problem sa uspehom rešen i da će kanalizacioni sistem u budućem periodu funkcionisati bez ikakvih smetnji.

Iako mnogi vodoinstalateri, najpre zahvaljujući svom znanju, a onda i dugogodišnjem iskustvu u principu mogu na osnovu procene da ustanove gde je tačno nastao problem sa funkcionisanjem vodovodnog sistema u objektu bilo koje namene i površine, prosto u praksi postoje situacije kada je potrebno da primene i dodatnu dijagnostičku metoda.

Zapravo, oni snimanje vodovodnih cevi vrše samo onda kada nisu u potpunosti sigurni u kakvom stanju se unutrašnjost kanalizacionih cevi nalazi i kada je to neophodno da poprave određeni kvar. 

Zašto je dobro snimanje vodovodnih cevi?


Mnogi klijenti to posmatraju iz svoje perspektive, te smatraju da vodoinstalateri vrše tu uslugu čak i onda kada nije potrebno. Međutim, to je daleko od istine, prosto zato što je u pitanju odlična dijagnostička metoda, koja majstorima u velikoj meri olakšava izvršenje popravke, te osposobljavanje kanalizacionog sistema u okviru konkretnog objekta za dalji, potpuno neometani rad.

U principu se snimanje vodovodnih cevi ne preporučuje i ne vrši ako za tim ne postoji potreba.

U slučaju da izabrani vodoinstalater može na osnovu lične procene da utvrdi gde je tačno došlo do začepljenja kanalizacije, odnosno do bilo kog drugog kvara na kanalizacionom sistemu, podrazumeva se da neće biti iznet zahtev za time da bude izvršeno i snimanje vodovodnih cevi.

Sa druge strane, ako se radi o nešto većem zaprljanju, koje je nastalo naročito duboko u cevi, tako da odabrani vodoinstalater nije u mogućnosti na osnovu pregleda da ustanovi sa sigurnošću gde je tačno došlo do formiranja čepa, te kolikog je obima i da li je možda došlo do oštećenja cevi, on će sasvim sigurno da napomene klijentima da je ova dijagnostička metoda neophodna. Mnaravno, ako klijent želi da zaista konkretni problem bude sa uspehom rešen na dugoročnom nivou i da kanalizacioni sistem u tom objektu budu osposobljen za dalje korišćenje bez ikakvih smetnji. 

Nakon što bude izvršeno snimanje vodovodnih cevi, vodoinstalater će imati sasvim jasan uvid u stanje unutrašnjosti kanalizacionih cevi. Takođe će mu rezultati snimanja biti i te kako od koristi kako bi procenio o kolikom zaprljanju se radi, te da bi shodno tome i bio u mogućnosti da preduzme odgovarajuće mere, odnosno da odluči da li će odgušenje kanalizacije da izvrši pod pritiskom ili će biti dovoljno da koristi samoručnu sajlu.

U svakom slučaju će vodoinstalater sa sigurnošću doneti odluku o tome, jer će mu definitivno pomoći rezultati snimanja.

Kada bude učinio sve što je potrebno da osposobi konkretni kanalizacioni sistem, a bez obzira da li je u pitanju odgušenje kanalizacije, ručno ili mašinskim putem, ili je potrebno da bude izvršena zamena dela, odnosno cele vodovodne cevi, on će izvršiti i kontrolno snimanje vodovodnih cevi. 

Ta usluga je posebno važna za dalje korišćenje kanalizacionog sistema u okviru određenog objekta, jednostavno zato što pruža relevantne dokaze i samom majstoru, koji je bio angažovan za popravku cevi ili za odgušenje kanalziacije, ali i vlasniku, odnosno nadležnom licu u tom objektu, da je problem zaista rešen.

Zapravo je to jedini način da i vodoinstalater i klijent budu poptpuno sigurno da je poteškoća koja se javila sa uspehom otklonjena, što dalje znači da kanalizacioni sistem funkcioniše kao i ranije, te da se može bez ikakvih smetnji i bojazni koristiti.