Odgušenje kanalizacije Stari Grad

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Kad god to klijentima bude bilo potrebno, na raspolaganju su im kompanije, čija je uska specijalnost odgušenje kanalizacije Stari Grad. 

Ustvari su majstori, čija je to specijalnost, dostupni od 0 do 24h i to kako svakog radnog dana, tako isto i u toku vikenda. Naravno da ih klijenti mogu kontaktirati i kada je u pitanju neki državni praznik, a oni će se potruditi da što je moguće pre izađu na lice mesta i pomognu klijentima konkretni problem da reše. Tačnije, oni će nastojati da što je moguće brže i kvalitetnije osposobe kanalizacioni sistem u konkretnom stambenom ili poslovnom objektu za nesmetano funkcionisanje.

Između ostalog, pravilo je da klijenti imaju obavezu najpre da kontaktiraju zaposlene u izabranoj kompaniji, specijalizovanoj za odgušenje kanalizacije Stari Grad i to putem telefona. Zatim bi trebalo da im daju sve potrebne informacije o tome kakav se problem dogodio u određenom prostoru. Na osnovu tih informacija će majstori da informišu klijente o tome koliko će konkretna usluga da košta, odnosno koji materijal mora da bude korišćen i koliko bi trebalo da traje izvršenje te usluge. Ipak, s obzirom na to da je formiranje ponude bazirano na informacijama dobijenim od klijenata, koji nisu stručni, majstori svakako tom prilikom navode isključivo uopšteno cenu i ostale informacije.

A da bi vlasnik konkretnog stambenog ili  poslovnog prostora informacije o svim tim detaljima, obaveza je majstora, koji će izvršiti odgušenje kanalizacije da izađe na teren u što kraćem roku posle kontakta sa klijentom. 

Hitne intervencije - druženje kanalizacije Stari Grad


Iako klijenti dobijaju prilikom prvog kontakta sa zaposlenima u kompaniji, koja je specijalizovana za odgušenje kanalizacije Stari Grad samo okvirne informacije, to će biti dovoljno majstoru da izađe na teren. A kada to bude učinio, on će steći jasan uvid u stanje kanalizacionog sistema u konkretnom objektu. Zatim će prema pravilima da informiše klijenta kako o tome koliko će vremena biti potrebno da uslugu izvrši, tako i o tome da li će izvršiti mašinsko ili ručno oddčepljenje kanalizacije. Svakako da će tom prilikom informisati vlasnika prostora o tome koliko će koštati odgušenje kanalizacije u konkretnom slučaju.

Naglasićemo da dolazak majstora na teren neće biti naplaćen. Ali je u obavezi naravno klijent da plati konkretnu uslugu, a po potrebi i dodatni materijal. Podrazumeva se da će o tome biti informisan na vreme.

Važno je da klijenti budu informisani i o tome da će majstor, koga budu angažovali za odgušenje kanalizacije Stari Grad sa njima da potpiše ugovor o pruženim uslugama. Takođe će dobiti i račun za izvršene usluge, a nakon što majstor bude završio sve što su precizirali.

A ako to bude bilo potrebno za kvalitetnije izvršenje odgušenja, predložiće i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama. U pitanju je vrsta usluge, koja se primenjuje kada majstori ne mogu tako lako da utvrde gde je došlo do problema u funkcionisanju kanalizacije. Zahvaljujući mikro kamerama, oni će dobiti sve potrebne informacije o tome gde je došlo do začepljenja, te će na taj način uspeti i konkretni problem da reše.

U skladu sa stanjem samog sistema, majstori specijalizovani za odgušenje kanalizacije Stari Grad mogu predložiti čak i kontrolno snimanje mikro kamerama. Na taj način će oni biti u prilici da sa sigurnošću utvrde da sistem može da funkcionišem optimalno.