Mašinsko odgušenje kanalizacije

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Iako u suštini otčepljenje kanalizacije u različitim objektima može biti izvršeno i ručno, jednostavno postoje situacije kada to baš i nije moguće. U većini slučajeva se mašinsko odgušenje kanalizacije preporučuje onda, kada ne postoji ni jedno drugo rešenje, odnosno kada uz primenu vakuum gume ili električne sajle nije moguće očistiti kanalizacioni sistem. Zapravo će biti ta usluga izvršena onda kada je osim otčepljenja, potrebno i u potpunosti očistiti cevi ili celokupan kanalizacioni sistem u nekom objektu.

Tom prilikom vodoinstalateri, odnosno profesionalci će koristiti specijalna vozila, kako bi u potpunosti očistili kanalizacioni sistem pod pritiskom. Treba naglasiti i to da je učinak ovakve usluge gotovo potpun, te da kanalizacioni sistem vrlo brzo počne da funkcioniše onako kako je i predviđeno. I ne samo da će biti očišćena sva prljavština iz cevi, odnosno kanalizacionog sistema, već će biti i u potpunosti otklonjen razlog začepljenja, tako da se očekuje da kanalizacioni sistem posle toga besprekorno funkcioniše.

Ono što je za klijente vrlo važno jeste da znaju jeste da su kompanije, koje su između ostalog specijalizovane i za mašinsko odgušenje kanalizacije otvorene praktično neprekidno. Zapravo je svima njima na raspolaganju dežurni vodoinstalater, koji će nakon dobijenog poziva vrlo brzo da izađe na teren, te da poseti predmetni objekat i izvrši ovu uslugu. 

Pravilo je da u roku od sat vremena pošto se čuje sa klijentom i informiše o tome gde je nastao konkretni problem, majstor izlazi na teren i vrši prvo procenu. Na osnovu njegove lične procene će biti i doneta odluka o tome da li je bolje da otčepljenje kanalizacije bude izvršeno mašinski ili uz primenu vakuum gume, odnosno električne sajle. Ovde je vrlo važno da klijenti znaju i to da se procena vrši na osnovu nivoa zaprljana, na prvom mestu, odnosno na osnovu toga u kom delu cevi je došlo do začepljenja. Isto tako, ako vodoinstalater proceni da je zaprljanje manjeg obima i da je do začepljenja došlo bliže odvodu, sigurno da će on izvršiti ručno otčepljenje kanalizacije. 

Nasuprot tome, ako majstor prilikom uvida u stanje kanalizacionog sistema bude procenio da je zaprljanje većeg obima, odnosno da je do začepljenja došlo dalje od odvoda, on će preporučiti da se koriste specijalna vozila, kako bi bilo izvršeno odgušenje kanalizacije pod pritiskom. 

U oba slučaja nema nikakve sumnje da će majstor da se potrudi da što je pre moguće bilo koju od tih usluga i izvrši, kako bi osposobio kanalizacioni sistem u konkretnom objektu za nesmetano funkcionisanje. 

Zašto je bolje mašinsko odgušenje kanalizacije od ručnog?


Često se može čuti da je mnogo bolje koristiti specijalna vozila, kako bi bilo izvršeno mašinsko odčepljeje kanalizacije, odnosno da bi ta usluga bila izvršena pod pritiskom. Postavlja se naravno pitanje da li je, odnosno zbog čega je takav način čišćenja kanalizacionog sistema u suštini bolji. 

Ono sa čime su mnogi vodoinstalateri saglasni jeste da je mašinsko otčepljenje kanalizacije dugotrajnije, u smislu da problem biva rešen na dugoročnom nivou.

Naravno da to važi donekle i kada se koristi električna sajla za čišćenje kanalizacije, ali je veća verovatnoća da će pre doći do ponovnog začepljenja ukoliko se vrši ručno odgušenje kanalizacije, nego ako se vrši mašinsko. 

S obzirom na to da se kod mašinskog otčepljenja kanalizacije koriste specijalna vozila, koja omogućuju da ta usluga bude izvršena pod pritiskom. I zahvaljujući tome dolazi do potpunog otklanjanja svih nečistoće sa zidova kanalizacionih cevi. 

A ako se vrši ručno otčepljenje kanalizacije , tom prilikom se koristi električna sajla koja samo taj problem rešava, ali istovremeno ne čisti kanalizacioni sistem.

Upravo iz tog razloga se i navodi da je mnogo bolje primeniti mašinsko odgušenje, nego ručno.

Kada se preporučuje mašinsko otčepljenje kanalizacije?


Mada ima stručnjaka, koji smatraju da je jedino mašinsko odgušenje kanalizacije dobro, takođe ima i onih koji prednost daju ručnom. Međutim, postoje situacije kada se preporučuje isključivo takav način čišćenja kanalizacije.

U većini slučajeva će vodoinstalater na osnovu lične procene, a kada bude izašao na teren, da preporuči ručno otčepljenje kanalizacije, prosto zato što je u pitanju usluga koja je jeftinija. Međutim, ako klijent zaista želi da u potpunosti reši konkretni problem sa odvodom ili delom kanalizacionog sistema, onda će mu biti predočeno da je mašinsko otčepljenje kanalizacije mnogo bolja opcija u tom slučaju.

Vozila koja se koriste za tu vrstu usluge podrazumevaju da će biti izvršeno čišćenje kanalizacionih cevi, a ne samo odgušenje kanalizacije. Naime, zahvaljujući tome što su u pitanju vozila, koja pružaju mogućnost za čišćenje kanalizacionog sistema pod pritiskom, to se smatra da je primetan stopostotni učinak takvog načina odgušenja.

I ne samo to, već kada se vrši odgušenje kanalizacije uz primenu namenskih vozila, tada se ne otklanja samo konkretni problem, već se zahvaljujući pritisku vode, čiste i zidovi cevi. Sve to dovodi do njihovog mnogo bolje funkcionisanja, odnosno do funkcionisanja celokupnog kanalizacionog sistema. Iz tog razloga i jeste preporuka da kad god je to moguće, bude izvršeno mašinsko odgušenje kanalizacije. Na taj način će klijenti uspeti da u potpunosti reše problem sa sporijim oticanjem vode, te uopšteno sa lošim funkcionisanjem kanalizacionog sistema u objektu bilo koje površine i namene.