Vodoinstalater Vidikovac

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Iako postoji uobičajeno radno vreme, vodoinstalater Vidikovac po zahtevu klijenata vrši i hitne intervencije. A to znači da po završetku radnog vremena, odnosno u toku noći ili u dane vikenda, te kada je neki državni praznik, ovaj majstor može ispuniti zahteve klijenata i u najkraćem mogućem roku posle dobijenog poziva izaći na teren. 

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, podrazumeva se da će svaki klijent prethodno dobiti informaciju o tome da se te usluge prema drugačijem cenovniku naplaćuju, odnosno da je u pitanju cenovnik koji je za nijansu viši od onoga, koji se primenjuje kada konkretni majstor usluge vrši u toku svog radnog vremena.

Naravno da će pre toga svaki klijent da dobije precizne informacije o ovim detaljima, ali je vrlo važno i da informiše izabranog majstora putem telefona o tome sa kojim se problemom susreo. 

Vrlo je važno da istaknemo informaciju da će izabrani vodoinstalater Vidikovac dati klijentu samo okvirnu informaciju putem telefona i to kako o ceni, tako isto i o tome u kom roku bi trebalo konkretnu uslugu da izvrši. Ali da bi klijent dobio tačnu informaciju o ovim detaljima, zahteva se da majstor što je moguće pre poseti predmetni objekat i samostalno izvrši uvid u stanje vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema. Tek na osnovu toga će on proceniti koju uslugu mora da izvrši, odnosno koliko će to koštati i naravno koliko će mu vremena biti potrebno da je izvrši. 

U određenim situacijama se može dogoditi da vodoinstalater Vidikovac proceni da jednostavno ne može odmah izvršiti konkretnu uslugu, ali nema sumnje da će to učiniti u najkraćem mogućem roku posle toga. Naravno sve u dogovoru sa klijentima. 

S obzirom na to da izlazak majstora na teren neće biti naplaćen, svakako će klijent o tome biti obavešten. Takođe će dobiti informaciju i o tome da osim konkretne usluge, njegova je obaveza da plati i sav materijal koji će izabrani vodoinstalater Vidikovac u tom slučaju da utroši.

Koje sve usluge vrši vodoinstalater Vidikovac?


Najjednostavnije bi bilo reći da je ovaj majstor specijalizovan za apsolutno sve ono usluge, koje imaju uticaja na nesmetani rad kako vodovodnog sistema u nekom objektu, tako isto i kanalizacionog. 

Podrazumeva se da će vodoinstalater Vidikovac sve te usluge pružiti ne samo u stambenim objektima, odnosno stanovima, kućama i u stambenim zgradama, nego i u poslovnim, kao i u fabrikama, te uopšteno u objektima bilo koje namene. 

U slučaju da klijent, na primer, renovira kupatilo, ovaj majstor može biti angažovan ne samo za zamenu, odnosno demontažu i kasniju montažu sanitarnih elemenata, nego i za zamenu baterija, ali i za podziđivanje kade i za druge usluge. U principu, sve zavisi od toga šta će se dogovoriti sa klijentom u konkretnom slučaju. 

Podrazumeva se da se zamena ventila, te njihova reparacija, kao i zamena cevi takođe može smatrati uslugom, koje po zahtevu klijenata može da izvrši svaki vodoinstalater Vidikovac. 

Isto tako je ovaj majstor specijalizovan i za otčepljenje kanalizacije, kako mašinski, tako isto i ručno. Zatim, po zahtevu klijenata može da izvrši i čišćenje septičkih jama, te odvoženje otpada na za to propisano mesto, kao i čišćenje slivnika. 

Treba dodati i to da se na spisku usluga koje vrši vodoinstalater Vidikovac može naći i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama.