Hitne intervencije - vodovod Čukarica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Kad god to klijentima bude bilo potrebno, vodoinstalateri mogu da izađu na teren, kako bi bilo koji problem vezano za funkcionisanje vodovodnog i kanalizacionog sistema u najkraćem mogućem roku otklonili. Iz tog razloga i napominjemo da su dostupne hitne intervencije - vodovod Čukarica, koje majstori izvršavaju u bilo koje doba večeri, ali i u toku noći. Praktično rečeno, kada se pominju hitne intervencije vezano za vodovod, to podrazumeva da majstori izlaze na teren i tokom vikenda, a bez obzira da li je dan ili noć, kao i u toku bilo kog državnog praznika. Najbitnije je da ih klijent obavesti u najkraćem mogućem roku nakon što primeti da je na primer došlo do curenja vode iz zida ili do curenja vode iz wc šolje, kako bi oni mogli da posete konkretni objekat i taj problem otklone što je moguće pre. 

Koje usluge vodoinstalateri vrše kao hitne intervencije?


Nema greške ako se kaže da su hitne intervencije - vodovod Čukarica zapravo sve ono usluge, koje vodoinstalateri inače izvršavaju. 

Razlika je u tome što majstori izlaze na teren po pozivu klijenata u bilo koje doba dana i noći, kako tokom radne sedmice, tako isto i u dane vikenda, ali i za vreme bilo kog državnog praznika. Podrazumeva se da se usluge, koje se smatraju hitnom intervencijama uvek naplaćuju prema cenovniku, koji se razlikuje u odnosu na uobičajeni, odnosno na onaj cenovnik koji se primenjuje kada konkretne usluge majstori vrše za vreme svog radnog vremena. Isto tako se podrazumeva da će svaki klijent blagovremeno da bude obavešten o tome koliko će koštati izvršenje konkretne usluge, odnosno koliko majstor procenjuje da će mu vremena biti potrebno da tu uslugu izvrši. Tek posle toga mogu da budu izvršene i hitne intervencije - vodovod Čukarica. 

Ne samo da majstori mogu da izvrše odgušenje kanalizacije po hitnom postupku, kada se ta usluga vrši ručno ili mašinski, već mogu ako je to potrebno, da izvrše i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama. 

Izuzev toga, u hitne intervencije - vodovod Čukarica spada i zamena baterija, odnosno njihova popravka, kao i zamena ventila ili njihova reparacija. Ukoliko na primer dođe do curenja vode iz zida, vodoinstalater mora u što kraćem roku da izađe na teren i utvrdi da li je potrebno da bude izvršena zamena ventila, odnosno zamena dela cevi ili će biti neophodno da izvrši zamenu svih cevi u zidu, kako bi konkretni problem otklonio. 

Isto tako se podrazumeva da kad god je to potrebno vodoinstalater može da izvrši i čišćenje bojlera od kamenca, odnosno zamenu grejača na bojleru ili zamenu termostata.