Hitne intervencije – vodovod Surčin

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Apsolutno sve usluge koje inače vrše u toku svog radnog vremena, vodoinstalateri isto tako mogu da izvrše i van radnog vremena. U tom slučaju su u pitanju hitne intervencije – vodovod Surčin.

Klijenti mogu konkretne usluge zahtevati u svako doba popodneva i večeri, odnosno nakon završenog radnog vremena i to ne samo u periodu od ponedeljka do petka, to jest tokom radne sedmice, nego isto tako i subotom, ali i nedeljom.

Podrazumeva se, takođe da majstori mogu odgovoriti na sve zahteve klijenata čak i ako je tada neki državni praznik. 

Po kom principu se vrše hitne intervencije – vodovod Surčin?


Svako u čijem prostoru dođe do bilo kakvog problema u vezi sa radom kako vodovodnog, tako i kanalizacionog sistema bi trebalo najpre da putem telefona kontaktira majstora, koji je specijalizovan i za hitne intervencije – vodovod Surčin. Tom prilikom je važno da ga obavesti detaljno o tome koji se problem javio u konkretnom objektu.

Valjalo bi da napomenemo i to da vodoinstaateri pomenute usluge mogu da vrše ne samo u stambenim objektima, odnosno u stanovima i kućama, nego i u poslovnim objektima, fabrikama i u prostorima bilo koje druge namene. 

Osnovni cilj primene svih ovih usluga jeste ospsobljavanje vodovodnog ili kanalizacionog sistema za dalje korišćenje i to što je moguće pre.

Sa tim u vezi ističemo i da će majstor odmah tokom razgovora sa klijentom da precizira kada će da poseti taj objekat, kako bi se lično uverio u stanje kanalizacionog ili vodovodnog sistema u njemu, te da bi detektovao kvar i utvrdio na koji način je potrebno da izvrši hitne intervencije – vodovod Surčin. 

Nakon što sve to bude učinio, on će izraditi ponudu. Predviđeno je da tom prilikom sa klijentom precizira i sve detalje, te da ga obavesti na vreme ne samo o tome koliko će koštati konkretna usluga, nego i u kom roku će biti izvršena. 

Izuzev zamene gume oko wc šolje i čišćenja kamenca iz bojlera, hitne intervencije – vodovod Surčin podrazumevaju i odgušenje kanalizacije, kako mašinski, tako i ručno, ali i zamenu ventila ili njihovu popravku. 

Isto tako se podrazumeva da vodoinstalateri mogu otkloniti problem curenja vode iz bojlera ili zida, odnosno da mogu izvršiti i zamenu baterija, ali i popravku ili zamenu vodokotlića, te bojlera, bilo standardnog ili protočnog, ali i mnoge druge usluge.