Hitne intervencije - vodovod Palilula

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Ako dođe do bilo kakvih poteškoća vezano za funkcionisanje ne samo vodovodnog, nego isto tako i kanalizacionog sistema u stambenom ili bilo kom drugom objektu, klijentima su na raspolaganju i hitne intervencije - vodovod Palilula. 

Najednostavnije bi bilo reći da se radi o uslugama, koje po zahtevu vodoinstalateri pružaju i inače, odnosno u toku svog uobičajenog radnog vremena. Osnovni cilj primene ovakvih usluga jeste da se u što kraćem roku kako vodovodni, isto i kanalizacioni sistem u određenom objektu osposobi za dalje korišćenje bez ikakvih problema. 

Po kom principu se vrše hitne intervencije - vodovod Palilula?


Gotovo potpuno isto kao i kada neko želi da angažuje vodoinstalatera u toku standardnog radnog vremena, vrše se i hitne intervencije - vodovod Palilula. 

Očekuje se od svakog klijenta, u čijem stambenom, poslovnom ili bilo kom drugom objektu je došlo do problema u vezi sa funkcionisanja vodovodnog ili kanalizacionog sistema, da se obrati konkretnom majstoru i uputi ga u tom šta se dogodilo, te da se odmah zatim sa njim i dogovori o tome kada će da izađe na teren. Vrlo je važno da vodoinstalater koji je specijalizovan za hitne intervencije - vodovod Palilula ima uvid u stanje vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema u nekom objektu, pre nego što donese odluku o tome na koji način će konkretnu uslugu da izvrši. 

Podrazumeva se da su u pitanju usluge, koje se vrše nakon završenog radnog vremena određenog servisa ili majstora, odnosno kako u toku radne sedmice, tako isto i u dane vikenda. Važno je naglasiti i to da ako je tada možda neki državni praznik, takođe mogu biti izvršene hitne intervencije. Isto tako se podrazumeva i da se naplata ovih usluga vrši prema drugačijem cenovniku od standardnog, tako da će svaki klijent na vreme da bude obavešten kako o ceni konkretne usluge, tako isto i o proceni majstora o roku njenog izvršenja. 

Inače, osim odgušenja kanalizacije, koje može da bude izvršeno ručno, odnosno uz korišćenje specijalne sajle, ali i mašinski, kada se primenjuju specijalna vozila za odgušenje kanalizacije pod pritiskom, u hitne intervencije - vodovod Palilula spada i čišćenje bojlera od kamenca, zamena ventila i njihova reparacija, kao i zamena baterija i zamena gume oko wc šolje. 

U zavisnosti od toga o kakvom kvaru se radi, vodoinstalater može da izvrši i zamenu plovka na vodokotliću, zatim zamenu ili popravku dela cevi, pa čak i celokupnog vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema. 

Isto tako se podrazumeva da u hitne intervencije - vodovod Palilula spada i zamena grejača na bojleru, zatim popravka i zamena protočnog bojlera, ali i svih ostalih delova kako u kupatilu, tako isto i u kuhinji.