Lociranje napuknuća cevi geofonom

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Cevi se nalaze svuda u zidovima, i vrlo lako može da se desi da napuknu. To se dešava od starosti cevi, a uzrok mogu da budu i drugi razlozi. Primera radi, cev koja se ugrađuje može da bude lošeg kvaliteta, pa da se po njenim unutrašnjim zidovima pojave naprsline, rupice, pukotine, kao i druga sitna oštećenja.

Cev treba tako pregledati da se tačno odredi gde je ona naprsla. Ovo je veoma važno, jer majstori neće menjati celu cev, pošto za tim nema potrebe, nego će samo sanirati to mesto gde se javilo naprsnuće.

Ovaj zadatak može da se obavi geofonom, koji tačno locira napuknuće.

Za ove intervencije vam je potrebna pomoć iskusnih stručnjaka u ovoj oblasti. I zbog toga preporučujemo naše majstore, pošto su to ljudi koji imaju preko dvadeset godina iskustva u praksi i radu na terenu. Za to vreme su videli sve moguće situacije koje voda može da isprovocira, tako da ništa ne može sada da ih iznanadi i da ne mogu da reše.

Cene su veoma realne i prihvatljive za svakoga ko želi profesionalnu uslugu.