Napuknuće cevi od slavine u kadi

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Zamena cevi je nekada bila jedna od najsloženijih usluga, jer je podarzumavala da se obiji ceo zid na mestu gde je došlo do izlivanja vode. Danas je ova usluga dosta jednostavnija, zahvaljujući specijalnim kamerama, koje služe za preciznu detekciju zaguđenja i napuknuća u cevima.

Za snimanje cevi u kući koristi se geofon, koji će na precizan način utvrditi na kommestu je nastalo napuknuće i tako će vodoinstalater moći da zameni samo tu cev, bez potrebe za suvišnim obijanjem zidova i šutom. Napuknuće od bilo koje cevi ne bi trebalo da bude nešto što možem zanemariti, jer je to vrlo opasna situacija, koja može eskalirati, tako što cev pukne i napravi veliku poplavu i materijalnu štetu. Kako bi se rizik sveo na minimum, potrebno je da se napuknue locira, a zatim da se izvrši zamena cevi.

Detekcija napuknuća je nešto skuplja usluga jer je mogu raditi samo vodoinstalateri, koji su prošli obuku i imaju licencu za korišćenje ovih kamera. I same kamere su veoma skupcena oprema, ali veoma korisna jer zahvaljujući njima, možemo ustanoviti koliko je zagušenje u cevima i gde se ono tačno nalazi.

Takođe, veoma čest problem je i ako slavina pukne, jer može napraviti ozbiljnu
havariju. Potrebno je da zavrnete glavni ventil, da pozovete vodoinstalatere, službu za hitne intervencije i sačekate da oni dođu.

Uzmite par peškira, pokupite vodu sa poda kupatila, ako nije sve u kadi i pokušajte da zaustavite protok vode. Vodonstalateri će zameniti slavinu i cevi po potrebi, tako da ona normalno funkcioniše. Ovaj problem nastaje zbog velikog pritiska vode u cevima, nakon čega one pod silinom pucaju. Zato je uvek potrebno da vodoinstalater poseti vaš objekat jednom godišnje i da proveri sve ventile i slavine.