Zamena EK ventila Čukarica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Uzevši u obzir da dotrajali ventili i te kako mogu negativno da utiču na funkcionisanje vodovodnog sistema u bilo kom prostoru, to bi valjalo sa vremena na vreme vršiti njihovu proveru. Zato bi i trebalo kontaktirati vodoinstalaterski servis, odnosno vodoinstalatera koji će to učiniti, te na licu mesta proceniti da li je u konkretnom slučaju neophodna zamena EK ventila Čukarica ili ne.

Trebalo bi da svi klijenti budu informisani i o tome da dotrajali ili oštećeni i EK i svi ostalo ventili, a posebno glavni mogu da dovedu do značajno velike štete u određenom prostoru. Primera radi, ako u nekom prostoru dođe do pucanja cevi, tada je neophodno zatvoriti dovod vode. Nekada se može dogoditi čak i da dođe do oštećenja, ali i do pucanja ventila, što može da celokupnu situaciju učini još stresnijom za ukućane, odnosno za sve ljude koji borave u okviru određenog prostora u tom momentu. Ali ono što može biti još opasnije i što može dovesti do mnogo veće štete jeste ako do pucanja ventila dođe kada u konkretnom objektu nema nikoga. Iz tog razloga i jeste važno da se vrši provera stanja ventila sa vremena na vreme, prosto zato što su oni prvi na udaru, ako bilo koji deo vodovodnog sistema ne funkcioniše onako kako bi trebalo.

Kada je neophodna zamena EK ventila Čukarica?


Podrazumeva se da vodoinstalateri treba najpre da izvrše procenu stanja samog ventila u okviru određenog prostora, na osnovu čega će i odlučiti da li je neophodna zamena EK ventila Čukarica ili glavnog ventila, pa će shodno tome i reagovati. 

Naravno da ima situacija kada je sasvim jasno da je ventil oštećen, pa ga treba u što kraćem roku i zameniti. Ali da ne bi došlo do takvih situacija, preporuka je da budu angažovani vodoinstalateri, koji će izvršiti procenu stanja samog ventila.

Zapravo je vrlo važno da čak i prilikom najmanjeg oštećenja, konkretni ventil bude ili repariran, ako je to moguće ili zamenjen. O svemu tome će odlučiti vodoinstalateri koji budu bili angažovani, jer je to jedini siguran način da celokupan sistem u okviru konkretnog objekta funkcioniše onako kako je predviđeno.