Servis bojlera Čukarica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Manji je broj onih ljudi koji su svesni toga koliko je servisiranje i održavanje brojnih uređaja, koje svakodnevno koristimo u domaćinstvu značajno i u kojoj meri utiče na vek njihovog trajanja. Mnogo je više onih koji se majstorima obraćaju tek kada se javi neki problem, koji značajno utiče na rad određenog uređaja. 

Upravo iz tog razloga bi svi trebalo da budu svesni činjenice da je servis bojlera Čukarica vrlo važan i da ga treba praktikovati sa vremena na vreme. U principu sve zavisi od toga koliko se uređaj često i pravilno koristi. Opšta je preporuka da to bude na šest meseci ili na godinu dana, mada postoje situacije kada je optimalno vreme za servisiranje bojlera čak i dve godine. 

Kako servisiranje bojlera utiče na uređaj?


Čak i ako ne razmišljate o tome na takav način, trebalo bi da imate na umu da bojler nije uređaj koji bi trebalo da menjate svake godine. Zapravo vek trajanja jednog bojlera na prvom mestu zavisi od njegovog kvaliteta, a odmah zatim i od toga kako se koristi i koliko se često vrši servis bojlera Čukarica od strane profesionalaca. Pod uslovom da je u pitanju vrlo kvalitetan uređaj, da se pravilno koristi i redovno ga održavaju majstori, koji su za to kvalifikovani, jedan bojler može da traje i više od decenije. 

Nema nikakve sumnje da je možda i najznačajnije redovno servisiranje. Prosto, majstori koji imaju dugogodišnje iskustvo u tome će imati priliku da reaguju na vreme. U većini slučajeva se tada proveravaju svi oni elementi, koji se smatraju najizloženijima i koji vremenom i mogu da dovedu do nekog značajnijeg kvara na urešaju. 

Kada majstor vrši servis bojlera Čukarica, on će najpre proveriti u kakvom je stanju ventil, zatim cevi na bojleru. U slučaju da postoji problem sa zagrevanjem vode, nastojaće da očisti bojler od kamenca ili da zameni grejač, kako bi uređaj bez ikakvih smetnji mogao i dalje da bude korišćen.