Vodoinstalater Veljko Vlahović

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Za sve stanovnike ovog beogradskog naselja, ali one koji žive u okolini je vrlo značajna vest da izabrani vodoinstalater Veljko Vlahović može da izađe na teren praktično kad god za tim postoji potreba. 

Dakle, ako iskrsne nekakav problem u vezi sa radom vodovodnog sistema u bilo kom objektu ili kanalizacionog, sve što je potrebno jeste da klijent kontaktira izabranog majstora i sa njim definiše detalje. 

Vrlo je važno da nakon što se dogodi neki problem klijent ostvariti kontakt sa odabranim majstorom. Neophodno je da ga obavesti o detaljima, odnosno o tome koji se problem javio, kako bi on mogao da reaguje. Zapravo je vrlo važno da odabrani vodoinstalater Veljko Vlahović bude upoznat sa time šta se dogodilo u konkretnom prostoru, pa će tek na osnovu toga moći da obavesti klijenta o tome koliko će izvršenje određene usluge koštati i koliko će mu vremena biti potrebno da sve to uradi. Međutim, ono što klijent svakako treba da zna u tom momentu jeste da je u pitanju isključivo okvirna cena, s tim da će precizne informacije o svemu tome odabrani majstor moći i da pruži klijentu tek pošto bude izašao na teren i lično se uverio u to gde je nastao problem i koliki je kvar u pitanju. 

Ne treba zaboraviti da vodoinstalater Veljko Vlahović ne naplaćuje izlazak na teren. U tom slučaju naplati isključivo podleže izvršenje jedne ili više usluga, za koje je taj majstor specijalizovan, kao i materijala koji bude bio utrošen. 

Najbitnije je da klijent na vreme bude upoznat sa svim tim detaljima, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Takođe se podrazumeva da će nakon što odabrani majstor budi izvršio konkretne usluge, klijent da dobije i račun o tome.

Koje usluge može da izvrši vodoinstalater Veljko Vlahović?


Na zahtev klijenata će odabrani vodoinstalater Veljko Vlahović u najkraćem mogućem roku izvršiti sve usluge koje su neophodne u bilo kom prostoru. 

Zamena ventila, zatim zamena baterije i grejača na bojleru su tek negdje od usluga koje shodno potrebama i zahtevima klijenata mogu da budu izvršene. 
Ukoliko dođe do problema sa cevima, te izabrani vodoinstalater Veljko Vlahović utvrdi da su one oštećene, izvršiće svakako njihovu zamenu. Bez obzira da li samo dela ili celokupnih cevi. Takođe može da izvrši i demontažu svih sanitarnih elemenata u kupatilu prilikom renoviranja. Posle toga će shodno dogovoru sa klijentom da izvrši i njihovu ponovnu montažu. 

Za podziđivanje kade takođe je specijalizovan ovaj majstor, a može po zahtevu i potrebi da izvrši i čišćenje bojlera od kamenca, te zamenu termostata ili zamenu ventila na bojleru. Ukoliko se javi problem sa funkcionisanjem vodokotlića, te odabrani majstor proceni da je to neophodno, izvršiće i zamenu plovka. 

Odgušenje kanalizacije je takođe još jedna od usluga koju on može kad god je to potrebno da izvrši. Sem toga, vodoinstalater Veljko Vlahović će izvršiti i odgušenje lavaboa, sudopere i wc šolje, kao i snimanje kanalizacionog sistema uz pomoć mikro kamera. Inače se ta usluga preporučuje isključivo kada majstor ne može baš na lak način da proveri gde je došlo do poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema, odnosno kada je potrebno da se upozna sa stanjem cevi. 

Čišćenje septičkih jama, zatim čišćenje odvoda i slivnika takođe spada u usluge, koje po zahtevu vrši svaki vodoinstalater Veljko Vlahović. Najjednostavnije bi bilo reći da taj majstor može da izvrši praktično sve one usluge, koje imaju za cilj da i kanalizacioni i vodovodni sistem u bilo kom stambenom ili poslovnom objektu bude osposobljen.