Vodoinstalater Jajinci

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Kad god je to potrebno, odnosno kada dođe do poteškoća u funkcionisanju vodovodnog ili kanalizacionog sistema u kući ili stanu, te u objektu bilo koje druge namere, izabrani vodoinstalater Jajinci će biti u prilici da izađe na teren. 

A to dalje znači da su usluge za koje je on specijalizovan dostupne praktično i nakon radnog vremena, odnosno tokom noći, te u dane vikenda ili državnih praznika. 

Podrazumeva se da su u pitanju hitne intervencije i da se one moraju naplatiti prema drugačijem cenovniku, nego kada su u pitanju standardne usluge. Naravno da će informacije o tome ranije dobiti svaki klijent pojedinačno. 

Najpre je neophodno da klijent ostvari kontakt sa odabranim majstorom putem telefona. Od njega se očekuje da nešto preciznije informacije o tome koji problem se dogodio dostavi odabranom majstoru, kako bi on mogao da ga informiše najpre o tome koliko smatra da će određena usluga koštati. Zatim će na osnovu svih dobijenih informacija izabrani vodoinstalateri Jajnici navesti i koliko smatra da će mu biti potrebno vremena da određenu uslugu izvrši, odnosno da osposobi vodovodni ili kanalizacioni sistem. 

Ali da klijent ne bi bio zbunjen, napominjemo da će tom prilikom vodoinstalater moći da navede isključivo cenu usluge, koja se može smatrati okvirnom. Isto se odnosi i na period izvršenja. 

Precizne informacije o svemu tome će klijent ipak dobiti nakon što konkretni majstor bude posetio predmetni objekat i samostalno se uverio u stanje na terenu. 

Svaki klijent bi trebalo da bude informisan i o tome da izabrani vodoinstalater Jajinci izlazak na teren ne naplaćuje. Svakako da je obaveza klijenta u tom slučaju da izvrši plaćanje predviđene usluge, ali i svog materijala koji će majstor da potroši tom prilikom. Posle svega toga će dobiti i račun za izvršene usluge, odnosno za utrošeni materijal.

Koje usluge će izvršiti vodoinstalater Jajnici?


Isključivo na osnovu toga koji problem se javi u određenom prostoru će biti definisano i koju će uslugu tom prilikom da izvrši izabrani vodoinstalater Jajinci.

Svakako da je ovaj majstor specijalizovan praktično za izvršenje svih onih usluga, koje se primenjuju kada je potrebno osposobiti za nesmetani rad bilo vodovodni, bilo kanalizacioni sistem. 

Zamena grejača na bojleru ili zamena termostata, kao i čišćenje bojlera od kamenca su neke od usluga, koje ovaj majstor može da izvrši kada je to potrebno. Isto tako je vodoinstalater Jajinci specijalizovan i za zamenu baterija, zatim za zamenu plovka ili celokupnog mehanizma na vodokotlićima, kao i za zamenu ili reparaciju ventila. 

U slučaju da dođe do curenja vode iz zida, ovaj majstor će nastojati najpre da utvrdi gde je problem nastao, a zatim i da po potrebi izvrši zamenu delova cevi ili celih cevi u zidu. 

Ako dođe do bilo kakvih problema u radu vodovodnog ili kanalizacionog sistema, vodoinstalater Jajinci može da izvrši i odgušenje kanalizacije. Samim tim što ta uspuga može da bude izvršena ručno ili mašinski, to će odabrani vodoinstalater Jajinci odlučiti na licu mesta i na osnovu stanja na terenu koja od te dve opcije bolja. 

Isto tako može da izvrši po zahtevu i demontažu svih sanitarnih elemenata u kupatilu, kao i njihovu kasniju montažu. A podrazumeva se da može biti zadužen i za pozivanje kade, kao i za zamenu sifona, ali i za njihovo čišćenje. 

U slučaju da je potrebno, vrši i čišćenje septičkih jama, te klijentima nudi uslugu odvoženja otpada na deponiju.