Vodoinstalater Avala

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Uzevši u obzir da su usluge, za koje specijalizovan vodoinstalater Avala dostupne bez prekida klijentima, to oni ne bi trebalo da brinu ukoliko na primer dođe do curenja vode u toku noći ili ako se dogodi da dođe do zagušenja kanalizacije u bilo kom objektu, a vikend je. 

Naime, radi se o tome da su ovi majstori specijalizovani i za hitne intervencije, odnosno za pružanje svih usluga u toku noći, to jest van radnog vremena. 

Takođe se podrazumeva da svaki vodoinstalater može da izađe na teren i u vreme državnih praznika, odnosno subotom i nedeljom, te kad god to klijentu bude bilo potrebno. 

Da ne bi bilo nikakve zabune, svako kome su potrebne te usluge mora znati da se hitne intervencije naplaćuju prema cenovniku, koji se razlikuje u odnosu na standardni, to jest onaj koji izabrali vodoinstalater Avala primenjuje u toku svog radnog vremena. Samim tim se podrazumeva da će klijent na vreme da dobije informacije o ceni, bez obzira da li će majstor konkretne usluge da izvrši u toku radnog vremena ili van njega. Međutim, svi koji su zainteresovani moraju znati i to da će oni samo okvirno saznati prilikom prvog kontakta sa majstorom koliko će ih konkretna usluga koštati, odnosno takođe će okvirno dobiti informaciju o tome koliko izabrani vodoinstalater očekuje da će mu biti potrebno vremena da određenu uslugu izvrši i da vodovodni ili kanalizacioni sistem u konkretnom objektu osposobi za dalje korišćenje. 

Sve to je vrlo važno da klijenti znaju, prosto zato što majstor ne može da da tačnu informaciju o svemu tome dok ne poseti određeni objekat. Iz tog razloga se i zahteva da u toku prvog kontakta putem telefona klijent obavesti majstora o svim detaljima, odnosno o tome koji je problem iskrsao, te da sa njim precizira kada će izaći na teren i kako bi utvrdio o kakvom kvaru se radi. 

Važno je da svako ko želi ovog majstora da angažuje zna i to da se izlazak na teren ne naplaćuje. Međutim, klijent će biti u obavezi da plati uslugu koji će majstor da izvrši i materijal koji će onda utroši tokom njenog izvršenja.

Za koje usluge je specijalizovan vodoinstalater Avala?


Praktično rečeno, sve što je potrebno učiniti da bi kako vodovodni sistem u nekom objektu, tako i kanalizacioni funkcionisao besprekorno, odabrani vodoinstalater Avala može da učini. 

Pod tim se misli kako na demontažu svih sanitarnih elemenata, odnosno njihovu kasniju montažu, tako isto i na zamenu vodovodnih instalacija. 

Svaki vodoinstalater je takođe specijalizovan i za zamenu plovka na vodokotliću, odnosno za zamenu grejača na bojleru, bez obzira da li su u pitanju protočni ili standardni. Takođe se i zamena termostata na bojleru nalazi na spisku usluga, koje po zahtevu vrši svaki vodoinstalater Avala. Uz to za ovaj majstor može da montira, odnosno zameni baterije, ali i ventile. 

Ukoliko dođe do začepljenja kanalizacije u bilo kom objektu, izabrani majstor će da pristupi ručnom ili mašinskom odgušenju kanalizacije. U sklopu te usluge klijentu može biti ponuđeno i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama. 

U principu, radi se o usluzi, koju ovi majstori vrše kada ne mogu tako lako da dođu do zaključka gde je određeni problem nastao, odnosno kada žele da utvrde u kakvom stanju se kanalizacione cevi nalaze. 

Svakako će klijent na vreme da dobije sve precizne informacije o tome da li je potrebno da bude izvršeno snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama, odnosno da li je u određenom slučaju neophodna da čak bude izvršeno i kontrolno snimanje.