Vodoinstalaterske usluge Zvezdara

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

063/262 242 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Uzevši u obzir da se prema nepisanom pravilu kvarovi u kućama, stanovima i u drugim prostorima obično događaju u trenucima kada majstori ne rade, odnosno kada nisu otvoreni specijalizovani servisi, to nije čudno što mnogi brinu o tome šta će raditi ako dođe do problema sa vodovodom, kanalizacijom ili elektrikom.

Međutim, treba naglasiti da su svima na raspolaganju i hitne intervencije, što znači da majstori koji su, pored ostalog specijalizovani i za vodoinstalterske usluge Zvezdara, na teren mogu da izađu praktično kad god se neki problem javi, odnosno nedugo nakon što ih klijent bude kontaktirao.

U tom slučaju se vrši naplata prema cenovniku, koji je vezan upravo za hitne intervencije i koji se može razlikovati u odnosu na standardni. Ali se podrazumeva da je obaveza svakog majstora da klijenta prethodno o tome informiše. 

Profesionalne vodoinstalaterske usluge Zvezdara


Bez obzira u koje vreme se javi neki problem vezano za funkcionisanje kako vodovodnog, tako i kanalizacionog sistema u konkretnom objektu, dostupne su vodoinstalaterske usluge Zvezdara. 

Podrazumeva se da će majstor da se potrudi što je moguće brže taj problem da reši. Najpre će posetiti određenu kuću, stan ili neki poslovni, te objekat druge namene, kako bi imao uvid u stanje samog sistema, odnosno da bi detektovao kvar. Pošto bude izvršio procenu, doneće odluku i o tome kako treba da pristupi rešavanju te poteškoće i svakako će predočiti klijentu sve detalje, počev od roka za izvršenje konkretne vodoinstalaterske usluge Zvezdara, pa do cene. 

Ne samo da će izvršiti zamenu gume na wc šolji ili zamenu gumice na česmi, vodoinstalater će se pobrinuti da izvrši i zamenu plovka na vodokotliću, odnosno zamenu grejača ili termorstata na bojleru, što sve u velikoj meri zavisi i od stepena samog kvara. Takođe će po potrebi izvršiti i mašinsko ili ručno čišćenje kanalizacije, ali i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama, ukoliko proceni da je ta usluga neophodna za bolju detekciju problema. 

U slučaju da dođe do curenja cevi u zidu, vodoinstalaterske usluge Zvezdara će obuhvatiti i zamenu dela cevi ili celih cevi, odnosno zamenu ventila. Isto tako će majstori da izvrše zamenu sanitarinih elemenata prilikom renoviranja kupatila.