Čišćenje kamenca u bojleru

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

063/262 242 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Čišćenje kamenca u bojleru je jedna od najvažnijih stvari koje možete uraditi za svoj bojler. Ukoliko dozvolite da se kamenac taloži na grejaču u bojleru, to će vremenom dovesti do sporijeg zagrevanja vode, sve dužeg i dužeg čekanja da se voda za kupanje ili korišćenje zagreje, a na kraju i do samog kvara grejača i u najgorim i nešto ređim slučajevima do ekplozije bojlera kao posledice pokvarenog grejača.

Kamenac nastaje kada se voda zagreva na preko 60 stepeni. Vremenom se sve više taloži i dolazi do sve sporijeg zagrevanja voda. tada kao posledicu imamo neispravan grejač, veću potrošnju struje a minimalno zagrejanu vodu. Zato je kamenac potrebno čistiti na vreme.

Koliko često bi trebalo čistiti kamenac u bojleru?


Kamenac koji se taloži na grejaču nastaje kao posledica tvrde vode u našem vodovodu, što je posebno karakteristično za naše područje. Ukoliko do sada niste znali da je kamenac potrebno redovno čistiti, znajte da je veoma važno da barem jednom u 6 meseci ili jednom godšnje pozovete vodoinstalatera, kako bi vam očistio kamenac sa grejača i učinio bojler mnogo efikasnijim. Čišćenje kamenca je veoma važno jer ukoliko ga ne čistite redovno, moraćete da radite zamenu grejača u bojleru. Zamena grejača na bojleru je dosta kompleksnija i skuplja intervencija nego čišćenje kamenca, kako bi grejač održali u dobroj fomi i funkciji. Zato svako odlaganje čišćenja kamenca usporava rad grejača i stvara veće troškove za kasnije.

Takođe, ukoliko imate nov bojler  garanciju koja vam važi nekoliko godina, potrebno je da radite redovan servis i čišćenje kamenca kako bi vaš bojler i dalje bio u garanciji.

Da li je pametno preventivno čistiti kamenac u bojleru?


Ukoliko ste po prirodi savesni i ne želite ništa da prepuštate slučaju, možete uraditi redovni pregled bojlera i češće od jednom ili dva puta godišnje. Svaka količina kamenca je štetna, a njegove naslage se ne mogu sprečiti pri zagrevanju vode, zbog tvrdoće vode koja se nalazi u našem vodovodu. Ukoliko se pitate da li je češće od jednom godišnje nepotrebno, znajte da neće biti na odmet. Ono što je važno je da čišćenje kamenca uradi profesionalni vodoinstalater. Ukoliko pustite da se kamenac taloži mesec dana, to neće uzrokovati veliku štetu, tako da nije potrebno toliko često ga čistiti. Veoma je važno da se ovaj problem ne zapostavi toliko da uzrokuje probbleme sa grejačem i bojlerom u celini.

Šta se sve može dogoditi, ukoliko redovno ne čistimo kamenac u bojleru?


Kao što smo već naveli, što duže čekate da se kamenac taloži, to su i posledice i problemi sa bojlerom veći. Problemi nastaju prvo sa sporijim zagrevanjem vode, što dovodi do toga da se grejač pojačano radi ali ne može da zagreje vodu u optimalnom roku. Usporen rad grejača nastaje zato što grejač kreće pojačano da radi zbog naslaga kamenca, kako bi zagrejao vodu. Međutim, umesto vode on zagreva kamenac koji mu stoji kao prepreka na tom putu i zbog toga grejač troši duplo više energije, kako bi zagrejao vodu, što naravno dovodi i do većih troškova.

Osim velikih troškova i veoma sporog zagrevanja vode, može doći i do strujnog udara, jer zbog pojačanog rada grejača, on može pustiti struju koja u kombinaciji sa vodom daje fatalne ishode.