Vodoinstalaterske usluge Voždovac

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

063/262 242 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Kako bi svakome ispunili zahtevi, vodoinstalateri klijentima nude i hitne intervencije po potrebi. A u suštini to znači da su profesionalne vodoinstalaterske usluge Voždovac dostupne u svako doba ne samo dana, nego i noću. Takođe, majstori po potrebu izlaze na teren i u toku noći, a što se ne odnosi samo na dane od ponedeljka do petka, nego i na dane vikenda. Isto tako se podrzaumeva i da će izaći na teren, kako bi detektovali kvar i otklonili ga čak i ako je neki državni praznik.

Naravno da kada su u pitanju hitne intervencije, s obzirom na to da se u tom slučaju vodoinstalaterske usluge Voždovac vrše van radnog vremena, one podležu i sistemu naplate koji je drugačiji u odnosu na onaj, koji vodoinstalateri primenjuju u toku uobičajenog radnog vremena. Prethodno će svakako informisati svakog klijenta pojedinačno o tome. 

Šta obuhvataju vodoinstalaterske usluge Voždovac?


Najjednostavnije bi bilo reći da sve one usluge koje majstori vrše kada je potrebno da osposobe vodovodni ili kanalizacioni sistem u nekom objektu, mogu da budu svrstane u vodoinstalaterske usluge Voždovac. Međutim, u njih se svrstavaju i usluge koje vodoinstalateri vrše u toku postupka renoviranja kupatila, ali i kuhinje. Dakle, postavljanje cevi ili njihova zamena, kao i postavljanje ili zamena sanitarnih elemenata takođe spadaju u usluge koje po potrebi vrše ovi majstori.

Ne treba zaboraviti ni odgušenje kanalizacije, što je usluga koju majstori mogu da izvrše ručno ili mašinski, a sve u zavisnosti od toga kolikog je obima zaprljanje i u kom delu cevi se javilo, odnosno da li je moguće pristupiti mu uz korišćenje ručne sajle ili je neophodno da budu uključena i specijalna vozila, u kom slučaju vodoinstalaterske usluge Voždovac uključuju odgušenje kanalizacije pod pritiskom. 

Podrazumeva se da će vodoinstalateri izvršiti i čišćenje slivnika, ali i septičkih jama. A ako bude bilo potrebno, izvršiće i zamenu plovka na vodokotliću, zatim zamenu termorstata ili grejača na bojleru, te čišćenje bojlera od kamenca. Isto tako oni mogu biti angažovani i ako dođe do curenja vode iz zida, kojom prilikom će izvršiti zamenu ventila ili zamenu cevi, odnosno njenog određenog dela. 

U vodoinstalaterske usluge Voždovac spada i zamena gume oko wc šolje, zatim zamena gumice na bateriji ili zamena slavine, ali i sve druge usluge koje se izvršavaju kako bi vodovodni ili kanalizacioni sistem bio osposobljen i da bi ljudi koji borave u tom prostoru bili u mogućnosti da kuhinju ili kupatilo koriste bez ikakvih smetnji.