Vodoinstalaterske usluge

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

063/262 242 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Svakako da je najbitnije vlasnicima i stambenih i poslovnih prostora da na raspolaganju imaju majstore, koji su provereni i koji će različite usluge izvršiti po njihovom zahtevu u najkraćem mogućem roku. U tom smislu je bitno da vodoinstalaterske usluge, ali i sve druge budu izvršene prema propisima, odnosno zahtevima, a kako bi klijentu bilo omogućeno da što je moguće pre nastavi bez ikakvih smetnji da koristi kupatilo ili kuhinju u svojoj kući ili stanu, odnosno u kancelariji ili u ma kom drugom prostoru. 

Iz tog razloga je važno napomenuti da su brojne vodoinstalaterske usluge dostupne klijentima kad god je to njima potrebno. A pod tim mislimo da vodoinstalater može na teren da izađe kako nakon završenog radnog vremena u toku dana, tako isto i u toku noći. Ako dođe do nekih poteškoća u funkcionisanju vodovodnog ili kanalizacionog sistema u dane vikenda ili kada je neki praznik, klijent takođe treba da zna da mu je na raspolaganju i dežurni vodoinstalater. 

Brz izlazak na teren 


Upravo zato što je neophodno osposobiti u što kraćem vremenskom periodu konkretni vodovodni ili kanalizacioni sistem u nekom stambenom ili poslovnom objektu, to su vodoinstalaterske usluge na raspolaganju klijentima u najkraćem mogućem roku posle dobijenog poziva. Dakle, da pojasnimo, klijent će telefonom kontaktirati izabrani vodoinstalaterski servis, zatim će precizirati i o kakvom problemu se radi. A odmah posle toga će izabrani majstor da izađe na teren. Pravilo je da to bude u roku od sat vremena od momenta razgovora sa klijentom. Osim, naravno, ukoliko klijent ne bude izrazio želju da majstor poseti konkretni objekat kasnije. 

Ovo je posebno važno kada su u pitanju vodoinstalaterske usluge koje neodložno i u najkraćem roku moraju da budu izvršene, kao što je na primer curenje vode iz cevi, odnosno curenje vode iz bojlera ili odgušenje kanalizacije. 

No, bez obzira, vodoinstalater će se svakako potruditi da što je brže moguće poseti predmetni objekat, kako bi procenio o kakvom problemu se radi. Na osnovu upravo te svoje procene će on klijentu i predložiti izvršenje određene usluge. 

Povoljne i brze vodoinstalaterske usluge 


Pored toga što su brojne vodoinstalaterske usluge dostupne u najkraćem vremenskom roku, vodoinstalaterski servisi se trude i da ponude klijentima optimalne cene. 

U prilog tome svakako ide i činjenica da se ne naplaćuje izlazak majstora na teren. Dakle, nakon što dobije poziv od klijenta i informaciju o tome koje vodoinstalaterske usluge bi trebalo da budu izvršene, majstor će svakako izaći na teren kako bi izvršio procenu. U zavisnosti od toga da li će sa klijentom postići dogovor, zavisiće i sve ostalo. 

U principu, kada su u pitanju hitne intervencije, podrazumeva se da će u najkraćem mogućem roku biti izvršene i sve vodoinstalaterske usluge, koje su neophodne. Sve to i jeste naročito značajno kada su u pitanju hitne intervencije, jednostavno zato što konkretni vodovodni i kanalizacioni sistem može biti osposobljen u najkraćem mogućem roku. 

Svakako će se majstor na licu mesta sa vlasnikom određenog stambenog ili poslovnog prostora dogovoriti o detaljima, odnosno informisaće ga o tome koliko bi trebalo da košta konkretna usluga i koji sve materijal mora klijent da obezbedi. Ovde je izuzetno značajno da naglasimo i to da klijent plaća vodoinstalaterske usluge koje će biti izvršene, a u skladu sa prethodno potpisanim dokumentom, kao i da je njegova obaveza u tom slučaju i da pribavi sav potreban materijal za izvršenje tih usluga. Podrazumeva se da će vodoinstalater na vreme da obavesti svakog klijenta o tome koji materijal je potrebno da za tu priliku obezbediti.

U slučaju da klijentu više odgovra da majstor pribavi potreban materijal, a koji će on naknadno da plati, upravo prilikom dogovora je važno da i taj detalj bude preciziran.

Hitne intervencije 


Treba svakako naglasiti i to da su sve vodoinstalaterske usluge dostupne klijentima praktično danonoćno. Naravno da hitne intervencije ne mogu biti izvršene kao i usluge, koje vodoinstalater vrši u toku dana. Pod tim se prvenstveno misli da konkretne usluge ne mogu biti izvršene u onom obimu, kao i kada je radno vreme određenog majstora. Iz tog razloga moramo i naglasiti da će vodoinstalater nakon što bude izvršio procenu stanja određenog prostora u kući, stanu ili u nekom lokalu, odnosno u okviru bilo kog drugog objekta, predočiti klijentu da li je moguće da izvrši konkretne vodoinstalaterske usluge odmah. 

Ukoliko hitne intervencije ne pokrivaju te usluge, nema nikakve sumnje da će se majstor sa klijentom dogovoriti detaljno o tome kada će izvršiti preostale usluge.

Obično se majstori trude da to bude već sutradan ako je moguće. 

Svakako je najbitnije da određeni uređaj ili čak i celokupan kanalizacioni, odnosno vodovodni sistem u nekom objektu bude osposobljen što je moguće brže za optimalno funkcionisanje. Zato nema nikakve sumnje da će sve vodoinstalaterske usluge u najkraćem mogućem roku biti pružene. Naravno, brzina izvršenja zavisi od kompleksnosti, ali i od dodatnih zahetva klijenata, kao i od toga da li su u pitanju hitne intervencije ili ne.