Vodoinstalater Altina

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Da bi klijent u čijem stanu, kući ili u stambenoj zgradi, odnosno poslovnom ili bilo kom drugom prostoru mogao da dobije ma koju uslugu, za koju je specijalizovan izabrani vodoinstalater Altina, potrebno je najpre da ostvari sa njim kontakt putem telefona. 

Svakako taj kontakt može ostvariti kad god za tim ima potrebu, jednostavno zato što su na raspolaganju klijentima i hitne intervencije. 

Sve usluge za koje je specijalizovan, izabrani vodoinstalater Altina može pružiti kako u toku radnog vremena, tako isto i van njega. Hitne intervencije su dostupne tokom noći, zatim subotom ili nedeljom, kao i u toku bilo kog državnog praznika. 

Naravno da kada su u pitanju hitne intervencije, njihovo naplaćivanje se vrši prema cenovniku, koji je drugačiji od uobičajenog. To će svakako da bude predočeno klijentima na vreme, kako ne bi bilo nikakve zabune. 

Inače je pravilo da vodoinstalater vrlo brzo nakon poziva od strane klijenta izađe na teren. Njegov izlazak na teren se ne naplaćuje, ali je svakako obaveza klijenta da plati izvršenu uslugu ili više njih, kao i sav materijal koji će majstor koristiti u tom slučaju. 

Kada bude razgovarao sa izabranim majstorom, klijent bi trebalo da ga obavesti o tome sa kojim problemom se susreo u konkretnom životnom ili radnom prostoru. Zatim će odabrani vodoinstalater Altina na osnovu tih informacija da iznese procenu, ali će ona ipak biti samo okvirna. 

Navešće kao prvo koliko smatra da mu je vremena potrebno za izvršenje te usluge, a kao drugo koja će biti njena cena, te koji će mu sve materijal biti u tom slučaju potreban. 

Klijent će precizne informacije o tome da dobije, međutim, tek nakon što izabrani majstor bude posetio konkretni objekat. Tada će doneti odluku i o tome da li može istog momenta da reaguje, odnosno da izvrši određenu uslugu ili će to morati da učini naknadno, a u dogovoru sa vlasnikom konkretnog objekta ili sa nadležnim licem.

Koje usluge može da izvrši vodoinstalater Altina?


Pored toga što može biti angažovan kada dođe do nekog kvara kako na vodovodnom, tako isto i na kanalizacionom sistemu u bilo kom prostoru, odabrani vodoinstalater Altina može da bude angažovan i za zamenu, odnosno demontažu i kasniju montažu svih sanitarnih elemenata u kupatilu.

Svakako ga klijenti mogu zadužiti i za sve poslove koji se odnose na renoviranje kupatila. Najpre se misli na podziđivanje kade, ali i na zamenu ventila na cevima, pa čak i zamenu cevi, odnosno celokupne vodovodne instalacije u okviru određenog prostora.

Naravno da izabrani vodoinstalater Altina može da odgovori na zahteve i svih onih klijenata, u čijem prostoru je neophono da bude izvršena zamena grejača na bojleru ili čišćenje bojlera od kamenca. 

Pomenuti majstor će po potrebi da izvrši i odgušenje kanalizacije, zatim otčepljenje sudopere i wc šolje, ali i svih ostalih odvoda po potrebi. 

Zamena plovka na vodokotliću i zamena baterija tek su još neke od usluga koje će, shodno zahtevima klijenata da izvrši izabrani vodoinstalater Altina. 

Specijalizovan je i za čišćenje septičkih java i odvoženje otpada na deponiju, te za popravku slavina i uopšteno za sve popravke koje su vezane kako za vodovodni sistem u određenom objektu, tako isto i za kanalizacioni.