Kada je Zemun dobio svoju vodovodnu i kanalizacionu mrežu?

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Zemun je deo Beograda koji je kao grad za sebe, i nekada se do ovog dela prestonice putovalo vozom. Danas je situacija mnogo drugačija, pre svega zbog toga što se grad proširio, usled priliva velikog broja stanovnika iz raznih delova Srbije, kao i iz ex Jugoslavije, tako da naselja koja su zvana periferijom, sada mogu da se nazovu širim centrom, recimo. 

Zemun je nadomak gradu, pa i Zemun polje više nije tako daleko, posebno kada se uzme u obzir da su skoro svi građani danas motorizovani. 

Kanalizaciona mreža Zemuna potiče, prema nekim podacima, još iz 1905. godine. Od tada do danas, mnogo toga je urađeno da bi se kanalizacija proširila, i da bi se poboljšala, tako da nema izliva ni drugih situacija koje nisu poželjne.

Postoje delovi Altine koji bi trebalo da se priključe na kanalizacionu mrežu, i to su uglavnom neki novi objekti ili privatne kuće, sve što je novo sagrađeno, a nije detaljno isplanirano. Ipak, u planu je pripajanje i tih objekata na kanalizacionu mrežu, te uklanjanje septičkih jama.