Vodoinstalater Žarkovo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Kada dođe do bilo kakvih poteškoća u funkcionisanju ne samo vodovodnog sistema u nekom objektu, nego i kanalizacionog, izabrani vodoinstalater Žarkovo će se potruditi da što je moguće brže i jednostavnije taj problem otkloni. Na taj način će vlasnicima određene kuće ili stana, te nekog poslovnog ili ma kog drugog objekta omogućiti nesmetano funkcionisanje u konkretnom životnom ili radnom prostoru. 

Da bi majstor mogao da izađe na teren u najkraćem mogućem roku, neophodno je da ga klijent obavesti putem telefona o određenim detaljima. Ovde je vrlo važno naglasiti da će tokom razgovora sa klijentom odabrani majstor dati samo okvirnu procenu ne samo vremena potrebnog za izvršenje konkretne usluge ili više njih, nego i cene. Međutim, tek nakon što bude posetio predmetni objekat, on će klijenta moći da detaljno obavesti o tome koliko će zaista konkretna usluga koštati i koliko vremenski će mu biti potrebno da je izvrši. 

S obzirom na to da mnogi klijenti nisu o tome informisani, naglašavamo da nijedan vodoinstalater Žarkovo ne naplaćuje dolazak na teren. Praktično je ta usluga gratis, a od klijenta se zahteva da izvrši na prvom mestu plaćanje usluge koju će ovaj majstor pružiti, kako bi osposobio vodovodni ili kanalizacioni sistem, a zatim i da nakon toga izvrši plaćanje materijala, koji će tom prilikom da koristi. Naravno da će svaki klijent posle toga dobiti i validan račun kako o utrošeno materijalu, tako isto i o pruženim uslugama. 

Izuzetno je važna informacija i ta da vodoinstalater Žarkovo sve ove usluge može pružiti kad god je to klijentima potrebno. Zapravo su dostupne hitne intervencije po pozivu, odnosno ovaj majstor može da izađe na teren i u toku dana, a nakon završenog radnog vremena, kao i u toku noći i to apsolutno bilo kog dana u toku sedmice, bez obzira da li je u pitanju radni dan ili vikend. Podrazumeva se da usluge za koje je specijalizovan ovaj majstor može da pruži i subotom i nedeljom, odnosno kad god je bilo koji državni praznik. Isto tako je važno napomenuti da se hitne intervencije po pozivu klijenata naplaćuju prema drugačijem cenovniku od uobičajenog, a sa čime će svako od njih naravno da bude upoznat na vreme.

Za koje je usluge specijalizovan vodoinstalater Žarkovo?


Bez obzira da li je potrebno samo da bude izvršena zamena ventila ili je neophodno osposobiti bojler, u smislu da bude izvršena zamena grejača na bojleru ili čišćenje od kamenca, vodoinstalater Žarkovo će tu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku. 

Podrazumeva se da je ovaj majstor specijalizovan i za mnoge druge vodoinstalaterske usluge. Ukoliko, na primer neko renovira kupatilo, on može biti angažovan za demontažu, te kasnije i za montažu svih sanitarnih elemenata. Takođe može da bude izvršena i zamena baterija, zatim zamena ventila, kao i svih ostalih elemenata za koje je to potrebno. 

Ako dođe do začepljenja kanalizacije, izabrani vodoinstalater Žarkovo će po zahtevu klijenata i naravno u najkraćem mogućem roku da izvrši odgušenje kanalizacije.

U pitanju je usluga koja može biti izvršena ili ručno ili mašinski, a što sve u principu zavisi od stepena zaprljanja, odnosno od stanja vodovodnih i kanalizacionih cevi.