Vodoinstalater Višnjica

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Bilo koja usluga, koja ima za cilj da u potpunosti osposobi ili vodovodni ili kanalizacioni sistem u nekom objektu može biti pružena na zahtev klijenata kad god je to potrebno. 

Stvar je u tome da izabrani vodoinstalater Višnjica može da izađe na teren, u principu u svakom trenutku, a bez obzira da li je tada njegovo radno vreme ili ne.

Naime, dostupne su hitne intervencije po zahtevu klijenata. Podrazumeva se da će svako od njih blagovremeno da bude obavešten o tome da se hitne intervencije naplaćuju prema cenovniku koji se svakako razlikuje u odnosu na onaj, koji odabrani vodoinstalater primenjuje u toku svog radnog vremena. 

A kada se pominju hitne intervencije, misli se zapravo na pružanje konkretnih usluga van radnog vremena, odnosno u toku noći ili u dane vikenda, s tim što se podrazumeva da odabrani majstor može izaći na teren po pozivu klijenta i kada je neki državni praznik. Svakako će okvirnu cenu klijent prvo dobiti kada bude komunicirao telefonom sa odabranim majstorom. Tada bi on trebalo njega da izvesti kao prvo o tome koji se problem dogodio, a zatim i da dobije okvirnu informaciju o procenjenoj ceni na osnovu svih tih podataka koje je dao. Isto tako će odabrani vodoinstalater Višnjica tom prilikom obavestiti klijenta o tome kako on uopšteno procenjuje celokupnu situaciju, u smislu koliko će mu vremena biti potrebno da izvrši određenu uslugu i osposobi u potpunosti vodovodni ili kanalizacioni sistem u tom objektu. 

Ovde je važno napomenuti da klijent treba tom prilikom da se dogovori sa majstorom i kada on može da izađe na teren. Nepisano pravilo je da vodoinstalater Višnjica nastoji u što kraćem vremenskom roku nastoji da pooseti predmetni objekat. 

Svakako će tek tada klijenti moći da dobije tačnu informaciju ne samo o tome koliko će konkretna usluga koštati, nego i o tome koliko će da traje njeno izvršenje. 

Tek nakon što klijent dobije sve te informacije i precizira detalje sa odabranim majstorom, on će početi izvršenje konkretne usluge. Napominjemo da se u određenim slučajevima može dogoditi da izabrani vodoinstalater Višnjica proceni da nije moguće u datom momentu da reaguje, pa će se svakako tom prilikom on direktno sa vlasnikom određenog prostora ili nadležnim licem dogovoriti o tome kada će izvršiti konkretnu uslugu.

Koje usluge će izvršiti vodoinstalater Višnjica?


Bilo koji problem da se javi u kući, zgradi, stanu ili u nekom poslovnom objektu, te fabrici ili objektu bilo koje namene, vezano za funkcionisanje ne samo vodovodnog sistema, nego i kanalizacionog, vodoinstalater Višnjica će pružiti usluge, koje će omogućiti otklanjanje tog problema. 

Pod tim se misli prvenstveno na zamenu vodovodnih i kanalizacionih instalacija, zatim na čišćenje kamenca iz bojlera i zamenu baterija. Takođe će ovaj majstor shodno potrebama i zahtevima klijenata da izvrši i reparaciju ili zamenu ventila, ali i zamenu dela vodovodnih cevi. 

Na spisku usluga koje on po zahtevu može da izvrši nalazi se i odgušenje kanalizacije, ali i čišćenje slivnika, te čišćenje septičkih jama. 

Kada je u pitanju usluga čišćenja kanalizacije, važno je da napomenemo da svaki vodoinstalater Višnjica u tom slučaju konkretnu uslugu može da izvrši i mašinski i ručno. U principu sve zavisi od toga u kakvom stanju se kanalizacione cevi nalaze, a zatim i od toga u kom tačno delu je došlo do zagušenja. 

Kad god to bude bilo potrebno, vodoinstalater Višnjica će da izvrši i odgušenje wc šolje, kao i odčepljivanje lavaboa, ali i sudopere. 

Takođe klijentima može biti ponuđeno i snimanje kanalizacionih cevi mikro kamerama, ukoliko majstor bude smatrao da je to neophodno.