Vodoinstalater Karaburma

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

S obzirom na to da se kvarovi u stanovima i kućama najčešće događaju u toku noći, te u dane vikenda ili onda kada vodoinstalateri obično ne rade, a kada je neki državni praznik, to sa strepnjom mnogi pokušavaju da pronađu odgovarajući servis baš tada. Na svu sreću, postoji vodoinstalater Karaburma, koji će konkretne usluge zaista pružiti van radnog vremena, odnosno kako u toku noći, tako isto i subotom ili nedeljom, te za vreme bilo kog državnog praznika. 

Sem toga, važno je naglasiti i to da je potrebno klijent nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa izabranim majstorom da se sa njim usaglasi i oko toga kada će biti u prilici da izađe na teren. Sve to je izuzetno značajno, jednostavno zato što pravu procenu kako cene konkretne usluge, tako isto i roka njenog izvršenja, vodoinstalater Karaburma može navesti tek nakon što se upozna sa realnim stanjem. 

Posebno je važno naglasiti i to da se izlazak majstora na teren ne naplaćuje. 

Inače je sve to izuzetno značajno upravo zbog rešavanja iskrslog problema. Naime, tek nakon što bude posetio konkretni objekat, izabrani vodoinstalater

Karaburma će moći klijenta da obavesti o stanju vodovodnog i kanalizacionog sistema, odnosno o tome kakva je njegova procena vezano za izvršenje određene vodoinstalaterske usluge. Da bi mogao to da proceni, on će izaći na teren i obavestiti klijenta o tome, kao i o vrlo važnom detalju, a koji se odnosi na materijal potreban za izvršenje konkretne usluge. 

Odmah zatim će proceniti i koliko mu je vremena potrebno da taj problem reši, odnosno da kanalizacioni ili vodovodni sistem u tom objektu osposobi za dalje korišćenje. Naravno da će klijenti tom prilikom saznati i koliko će ga koštati usluge koje će izvršiti odabrani vodoinstalater Karaburma.

Od svakog zainteresovanog klijenta se, naravno, očekuje da izvrši plaćanje određene usluge. isto tako, njegova je obaveza i da plati sav materijal, koji će izabrani vodoinstalater da utroši tom prilikom. 

Podrazumeva se da će blagovremeno biti informisan o svemu tome, te da će naravno dobiti i račun za izvršene usluge, odnosno za sav materijal koji je majstor upotrebio.

Za koje usluge je specijalizovan vodoinstalater Karaburma?


Izuzev uobičajenih usluga, u koje svakako spada zamena i popravka ventila ili njihova reparacija, te zamena oštećenih cevi, kao i zamena i ugradnja bojlera, ali i zamena grejača na bojleru, svaki vodoinstalater Karaburma je specijalizovan i za demontažu svih sanitarnih elemenata, odnosno za njihovu ponovnu montažu prilikom renoviranja kupatila. 

Podrazumeva se da prilikom renoviranja kupatila ovaj majstor može biti angažovan i da zameni celokupnu vodovodnu instalaciju, te da najpre demontira sve postojeće sanitarne elemente, a zatim izvrši sve neophodne popravke i ponovo montira nove sanitarije. 

Takođe je važno napomenuti i to da izabrani vodoinstalater Karaburma po zahtevu klijenata može da izvrši i odgušenje kanalizacije. U tom slučaju će na osnovu procene stanja na terenu doneti odluku o tome da li tu uslugu treba da izvrši uz primenu mašina ili ručno, odnosno uz korišćenje sajle. Sem toga, klijentima je na raspolaganju i usluga koja se odnosi na snimanje kanalizacionog sistema, što se obično primenjuje kada je zagušenje nešto dalje od odvoda, odnosno kada je nemoguće je da odgušenje kanalizacije bude izvršeno ručno, kao i kada je potrebno ustanoviti u kakvom stanju se cevi nalaze. 

Naravno da svaki ovaj majstor može biti angažovan i za čišćenje slivnika i septičkih jama, zatim za zamenu baterija, te za zamenu i popravku protočnog bojlera, odnosno za sve usluge koje imaju za cilj osposobljavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema u određenom objektu.