Otpušavanje lavaboa Čukarica

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Ne samo da ostaci sapuna, bez obzira da li je on u tečnom stanju ili ne, ostaju na zidovima cevi, već vremenom dolazi do njihovog zaprljanja, jednostavno usled korišćenja. Ako korisnici konkretnog prostora ne vode naročito računa o tome kako koriste taj sanitarni element, već u njega bacaju i druge otpatke, vrlo je vrrovatno da će se često javljati potreba za angažovanjem vodoinstalatera koji treba da izvrše profesionalno otpušavanje lavaboa Čukarica. Isključivo u zavisnosti od toga da li je u pitanju zaprljanje većeg ili manjeg obima, odnosno da li je do formiranja čepa došlo u delu odvoda koji je možda nepristupačan, zavisiće i na koji način će vodoinstalater da pristupi rešavanju tog problema u okviru konkretnog prostora.

Profesionalno otpušavanje lavaboa Čukarica


U suštini, odgušenje može da bude izvršeno na dva načina i to ili ručno ili mašinski. Kada je u pitanju usluga koju vodoinstalateri vrše ručno, ona se u većini slučajeva primenjuje onda kada vodoinstalater proceni da je reč o zaprljanju manjeg obima i da je čep nastao u delu odvoda, kome mogu lako da priđu uz korišćenje ručne sajle. Međutim, u slučaju da majstori prilikom izlaska na teren procene da je reč o zaprljanju većeg obima ili da je do formiranja čepa došlo u delu koji nije tako lako pristupačan, gotovo je izvesno da će predložiti da otpušavanje lavaboa Čukarica bude izvršeno mašinski. U tom slučaju se koriste namenska vozila, a usluga se vrši pod pritiskom. 

Nema nikakve sumnje da će vodoinstalateri, najpre zahvaljujući svom znanju, a zatim i iskustvu nastojati da prvo procene u kakvom stanju se odvod na lavabou u tom prostoru nalazi. Shodno toj proceni će na licu mesta da odluče koja opcija je bolja u konkretnom slučaju. 

Ukoliko je u pitanju otpušavanje lavaboa Čukarica, koje se vrši van radnog vremena konkretnog majstora ili odabranog vodoinstalaterskog servisa, klijenti će svakako na vreme da budu informisani o tome koliko se takva usluga naplaćuje, uzevši u obzir da je cenovnik za hitne intervencije drugačiji od standardnog.