Odgušenje kanalizacije Višnjica

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Ne samo da su vodoinstalateri specijalizovani i za usluge, koje se primenjuju kako bi vodovodni sistem u objektu bilo koje površine i namene funkcionisao bez ikakvih smetnji, već vrše po zahtevu klijenata i odgušenje kanalizacije Višnjica, ali i mnoge druge usluge koje se mogu svrstati među dodatne, a tiču se otklanjanja problem u funkcionisanju i vodovodnog i kanalizacionog sistema. 

Od klijenta se očekuje da kontaktira izabranog majstora nakon što primeti da postoji poteškoća u funkcionisanju bilo kog od pomenutih sistema, te da ukaže na to sa kojim problemom se susreo, kako bi majstor bio u mogućnosti da adekvatno reaguje. U principu je pravilo da u najkraćem mogućem roku nakon što ga bude kontaktirao putem telefona klijent, odabrani vodoinstalater izaže na teren i tom prilikom stekne jasnu sliku o problemu sa kojom se klijent susreo. 

Sve to je izuzetno važno, jednostavno zato što vodoinstalater ne može da proceni da li će izvršiti ručno odgušenje kanalizacije Višnjica ili mašinsko, sve dok ne bude bio u prilici da samostalno uvidi u kakvom stanju se taj sistem nalazi, te da proceni gde je tačno došlo do poteškoća, odnosno da li je zaprljanje većeg ili manjeg obima. 

Kada sve te informacije bude imao, on će moći i da donese odluku o tome na koji način će da izvrši konkretnu uslugu. Podrazumeva se da će naravno informisati klijenta o tome za koju vrstu usluge se odlučio, kao i o tome koliko će ona koštati, odnosno koliko procenjuje da će mu biti potrebno vremena da je izvrši. 

Ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije Višnjica


Neophodno napomenuti i to da se ručno odgušenje kanalizacije Višnjica vrši u onim situacijama kada majstor proceni da je zaprljanje manjeg intenziteta, odnosno da se čep koji je i napravio problem u funkcionisanju celokupnog sistema nalazi nešto bliže u odvodu, tako da uz korišćenje sajle može da mu priđe. 

Međutim, u određenim slučajevima se događa da on ne uspeva da uz korišćenje sajle otkloni problem, pa će tada vrlo verovatno da bude izvršena usluga na drugačiji način. Osim u takvim situacijama, mašinsko odgušenje kanalizacije Višnjica se vrši i onda kada vodoinstalater proceni da je zaprljanje izuzetno velikog intenziteta, odnosno da se čep koji i ometa funkcionisanje celokupnog sistema, nalazi mnogo dublje u cevima, tako da nije u mogućnosti uz mehaničku sajlu da priđe tom mestu, kako bi konkretni problem otklonio. 

Ako i pored svega ne bude mogao lako da otkloni konkretni problem, odnosno ako bude imao bilo kakvu sumnju u to u kakvom stanju se cevi nalaze, izabrani vodoinstalater će preporučiti dodatnu uslugu, koja podrazumeva snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama. Tada će moći ne samo da utvrdi vrlo precizno gde je došlo do začepljenja, odnosno u kom delu cevi, nego će biti i u prilici da vidi i u kakvom stanju se unutrašnjost cevi nalazi, pa i da proceni da li je potrebno vršiti neke dodatne intervencije.

Ukoliko to klijent bude zahtevao, odabrani vodoinstalater će izvršiti i čišćenje kišne kanalizacije, zatim čišćenje svih odvoda, kao i odgušenje horizontalne i vertikalne kanalizacije u objektima različite namene i površine.

Takođe su dostupne i dodatne usluge, koje podrazumevaju čišćenje septičkih jama, ali i njihovu dezinfekciju. Podrazumeva se da na osnovu prethodnog dogovora sa klijentom, majstor može i da sav otpad da odveze na deponiju.