Odgušenje kanalizacije Karaburma

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Ukoliko želite da predupredite izuzetno neprijatnu situaciju, koju začepljenje kanalizacije neizostavno nosi sa sobom, potrebno je da apsolutno svakog dana vodite računa o tome kako koristiti ne samo određene sanitarne elemente u kupatilu, nego i sudoperu. Da budemo precizni, vrlo je važno da svako ko u određenom prostoru ili živi ili radi i te kako vodi računa o tome da u slivnike ne baca ništa od onoga što nije propisano. Jedino na taj način ćete donekle na minimum svesti mogućnost da morate angažovati profesionalce, koji će izvršiti odgušenje kanalizacije Karaburma, bilo ručno ili mašinski. 

Šta ako do zagušenja kanalizacije ipak dođe?


Naravno da se nikome ne dopada ideja da se majstori šetaju po stanu ili kući, odnosno zgradi ili bilo kom poslovnom, te industrijskom objektu. Baš zato treba svesti na minimum mogućnost da budu angažovani ili vodoinstalater ili električari ili bilo koji drugi majstor. Konkretno, kada su u pitanju kvarovi na vodovodnoj ili kanalizacionom sistemu, tada je izuzetno važno u što kraćem vremenskom roku odabrane majstore kontaktirati. 

Ukoliko je na primer došlo do začepljenja kanalizacije, ali i do njenog izlivanja, vrlo je važno brzo reagovati. Tada će nakon kontakta sa klijentima, izabrani vodoinstalater u najkraćem mogućem roku da izađe na teren, odnosno da poseti predmetni objekat. A na osnovu stanja na terenu i njegove lične procene će i da donese odluku na koji način će da izvrši odgušenje kanalizacije Karaburma u tom slučaju. 

Klijenti bi trebalo da znaju i to da je u pitanju usluga, koja može da bude izvršena na dva načina. Kada su u pitanju manja zaprljanja i ukoliko je do začepljenja došlo bliže odvodu, tako da vodoinstalater može da priđe tom delu cevi, onda će odčepljivanje kanalizacije da bude gotovo sigurno izvršeno uz korišćenje ručne sajle, odnosno mehanički. 

Međutim, ako je došlo do nešto većeg zaprljana, odnosno ako se problem u funkcionisanju kanalizacionog sistema javio dalje od odvoda, tako da majstor nije baš u mogućnosti da uz korišćenje ručne sajle priđe tom delu, onda će biti potrebno da doveze specijalna vozila i da izvrši mašinsko odgušenje kanalizacije Karaburma. 

Na osnovu svog iskustva i procene će vodoinstalater, koji je specijalizovan za usluge mašinskog ili ručnog odgušenja kanalizacije u bilo kom objektu da proceni i da li je možda neophodno da tom prilikom bude izvršeno snimanje kanalizacionog sistema. Uopšteno govoreći, reč je o usluzi koja se smatra dodatnom i za koju je vrlo važno da je vrše profesionalci, koji uz iskustvo imaju i odgovarajuću opremu. 

Specijalne mikro kamere će u tom slučaju majstori koristiti, kako bi ustanovili gde je došlo do problema sa funkcionisanjem konkretnog kanalizacionog sistema na prvom mestu. Zatim se te kamere, odnosno snimci sa njih koriste kako bi vodoinstalater imao jasan uvid u to u kakvom stanju se nalaze vodovodne cevi u konkretnom objektu. Tek posle toga će on i odlučiti na koji način bi u tom slučaju trebalo da bude izvršeno odgušenje kanalizacije Karaburma. Za svaki slučaj se u određenim situacijama preporučuje da bude izvršeno čak i kontrolno snimanje kanalizacionog sistema, kako bi majstor bio u potpunosti siguran da je određeni problem rešen trajno. 

U slučaju da to bude potrebno, vodoinstalater može biti angažovan i za čišćenje septičkih jama, ali i za sve ono usluge, koji imaju za cilj osposobljavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema u bilo kom objektu za optimalno funkcionisanje.