Vodoinstalater Dorćol

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Sasvim je sigurno da će informacija da je stanovnicima centralnog gradskog jezgra u Beogradu dostupna i ova usluga značiti, budući da vodoinstalater Dorćol sve zahtevane usluge vrši kad god je to potrebno bilo kom klijentu. 

Naime, dostupne su klijentima i hitne intervencije. A to znači da će izabrani majstor izaći na teren u najkraćem mogućem roku nakon završenog radnog vremena.

Takođe, hitne intervencije su klijentima na raspolaganju i u toku noći, odnosno u dane vikenda, kao i tokom svakog državnog praznika. Podrazumeva se, ipak, da se primenjuje nešto drugačiji cenovnik u tom slučaju, nego kada izabrani vodoinstalater Dorćol konkretne usluge pruža u toku svog radnog vremena. Isto tako se podrazumeva i da će klijent biti na vreme o svim tim detaljima informisan. 

Što se tiče cene, klijent će prilikom telefonskog razgovora sa izabranim majstorom, a kojom prilikom je potrebno da ga obavesti o tome gde je nastao problem, dobiti samo informaciju o okvirnoj ceni usluga. Takođe će biti informisan i o tome koja je okvirna procena majstora za rok završetka tih radova. 

Ali da bi klijent mogao da dobije precizne informacije o svemu tome, moraće vodoinstalater Dorćol da izađe na teren, te da se tom prilikom i sam uveri u stanje vodovodnog ili kanalizacionog sistema u samom objektu. Tek tom prilikom će moći klijenta da informiše kako o roku za izvršenje usluga, tako isto i o ceni. Naravno da će na osnovu stanja na terenu on proceniti i da li je moguće da konkretnu uslugu izvrši istog momenta ili će biti neophodno da to učini koji dan kasnije.

Koje sve usluge vrši vodoinstalater Dorćol?


Osim osnovnih usluga, koje su vezane za različite vrste popravki kako vodovodnog, tako isto i kanalizacionog sistema u objektu različite površine i namene, svaki vodoinstalater Dorćol može da pruži i različite dodatne usluge. 

U suštini se misli na odgušenje kanalizacije, zatim na snimanje kanalizacionih cevi specijalnim mikro kamerama, kako bi se vodoinstalater upoznao sa njihovim stanjem i odlučio šta je potrebno da učini da bi ih osposobio za rad. U dodatne usluge takođe spada i čišćenje slivnika, zatim čišćenje septičkih jama i druge. 

Naravno da se podrazumeva da on može izvršiti i zamenu, odnosno reparaciju cevi i ventila. 

Isto tako je svaki vodoinstalater Dorćol specijalizovan i za demontažu svih sanitarnih elemenata prilikom renoviranja kupatila, odnosno za naknadnu montažu novih elemenata. Primera radi, ukoliko klijent renovira kupatilo u svom stanu ili u kući, odnosno u prostoru bilo koje druge namene, ovaj majstor će izvršiti sve usluge koje su potrebne za osposobljavanje tog prostora za budući nesmetani rad. Najpre demontaža svih sanitarnih elemenata može da bude izvršena u dogovoru sa klijentom, a zatim i sve neophodne popravke u kupatilu, pa kasnije montaža novi sanitarnih elemenata. Kada kažemo popravke, najpre se to odnosi na zamenu ventila, odnosno na njihovo reparaciju, a po potrebi može biti izvršena i zamena cevi, odnosno njihovih delova i baterija. 

Ukoliko to bude bilo potrebno, biće izvršena i zamena ventila na bojleru, odnosno zamena grejača, kao i zamena baterija u kupatilo. 

Praktično rečeno, sve usluge, koje će doprineti poboljšanju rada bilo kanalizacionog, bilo vodovodnog sistema u nekoj kući ili stanu, odnosno u poslovnom prostoru, fabrici ili bilo kom drugom objektu izabrani vodoinstalater Dorćol izvršiti u najkraćem mogućem roku.